Sluit

Voorzitter en lid Raad van Toezicht voor Star-shl

Star SHL logo

Bedrijfsinformatie

Star-shl is een eerstelijns diagnostisch centrum met ruim 1.400 medewerkers. In het werkgebied Zuidwest-Nederland leveren zij snelle en betrouwbare hoogwaardige medische diagnostiek aan zorgverleners. Daarnaast geeft de organisatie ondersteuning en adviezen aan eerstelijns zorgprofessionals, zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Verder beschikt Star-shl over modern laboratorium en diagnostische centra voor onder meer echo’s, röntgenonderzoek, oogfoto’s, botdichtheidsmetingen en onderzoek naar hart- en longfuncties. Ten slotte is er een trombosedienst en oproep- en bewakingsdienst voor mensen met een chronische ziekte als suikerziekte of longaandoeningen.

Functieomschrijving

Star-shl telt een tweehoofdige Raad van Bestuur en vijf leden Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht is een competentieprofiel opgesteld, gekoppeld aan de strategie van de organisatie. Op basis hiervan is Raad van Toezicht gezamenlijk tot een verantwoord aftreedrooster voor de komende jaren gekomen. Hieruit voorvloeiend treden zowel de voorzitter als het lid met de financiële portefeuille (tevens voorzitter van de audit commissie) in 2021 af (respectievelijk in april en september). Star-shl is dan ook op zoek naar twee nieuwe kandidaten voor deze posities. Het streven is beide kandidaten per februari 2021 te laten starten.

Functie-eisen

Voorzitter Raad van Toezicht
· Een ervaren toezichthouder en bestuurder.
· Ervaring op het gebied van (post-)fusie situaties en strategische verander/ samenwerkingstrajecten.
· Kennis van de zorgmarkt of de dienstverlenende sector.
· Kan desgewenst organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen
· Is in staat overzicht te creëren en straalt senioriteit en rust uit. Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie
· Een financiële achtergrond met ervaring met strategisch financieel beleid en financiële verslaglegging (Ra of RC).
· Kennis van en ervaring met strategische vraagstukken in snel veranderende, dynamische sector, waarbij ervaring met fusies en overnames een pre is.
· Is bekend met de geldende financiering en wetgeving in de zorgsector of heeft de bereidheid zich deze eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden

Zoals eerder aangegeven wordt voor invulling van deze positie voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit in uren gevraagd. De inzet wordt geschat op circa één dag per maand. De Raad van Toezicht heeft 6 vergaderingen per jaar. Voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging € 18.800,- per jaar. De bezoldiging voor het lid bedraagt € 12.000, - bruto per jaar.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 22 november uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u haar bereiken via Marie Rahajaan (020 - 301 43 07).