Sluit

Strategisch Adviseur voor Meerlanden

Voor Meerlanden is YESS Boer & Croon op zoek naar een impactvolle, resultaatgerichte Strategisch Adviseur.

2022 10 12 17 05 59 Presentation1 Power Point

Bedrijfsinformatie

 • Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming, gevestigd in Rijsenhout, die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast levert zij energie en warmte en zet zij zich in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in haar regio een bijdrage aan een circulaire leefomgeving, vandaag en morgen.
 • Meerlanden heeft circa 500 medewerkers, van wie ca. 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Zij is partner van 8 gemeenten en 3500 bedrijven in de regio Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek op het gebied van:
  • Afvalinzameling en –verwerking
  • Beheer en onderhoud van openbare ruimte
  • Straatreiniging
  • Gladheidsbestrijding
  • Groenonderhoud
  • Marktbeheer
  • Rioleringswerkzaamheden.
 • Als kennispartner op gebied van circulaire economie start Meerlanden voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op.
 • In verband met het vertrek van de Strategisch Adviseur is Meerlanden extern op zoek naar een opvolger.

Functieomschrijving

De strategisch adviseur draagt bij aan de vormgeving en realisatie van het MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) beleid van Meerlanden (Strategie). Hij/zij (hierna hij genoemd) levert een bijdrage aan de groeidoelstellingen en toekomstige positionering op het gebied van strategische grondstofstromen en producten. De adviseur werkt projectmatig en verzorgt waar nodig de inhoudelijke aansturing van projectleiders t.b.v. strategische projecten en rapporteert aan de Algemeen Directeur, Angeline Kierkels.

Kerntaken
 • De strategisch adviseur adviseert en informeert de directie en management op strategisch niveau ten aanzien van Europese, landelijke en regionale innovaties en ontwikkelingen, die kansen en bedreigingen meebrengen voor de organisatie. Verder draagt hij innovatievoorstellen aan bij de directie, pakt innovatie-ideeën vanuit de organisatie op, verkent de haalbaarheid en bereidt besluitvorming voor.
 • Daarnaast is de adviseur ook sparringpartner voor het management. Hij fungeert hierbij intern als adviseur bij projecten. Denk aan projecten zoals het verduurzamen van het wagenpark, sociale participatie en toekomstbestendigheid van regionaal sorteercentrum van Meerlanden.
 • Meerlanden levert veel verschillende diensten. De onderwerpen waar de Strategisch adviseur zich in mag verdiepen, lopen daardoor ook zeer uiteen. Van bijvoorbeeld het verkennen van innovatieve verwerkingsmethoden om van afval naar grondstof te komen tot het stimuleren van gedrag van bewoners (VANG) tot het verkennen van innovaties in het beheer van de openbare ruimte.
 • Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld: Luierrecycling, Implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Grondstofkompas.
 • In de rol als strategisch adviseur is netwerken key. De adviseur maakt dan ook onderdeel uit van regionale en landelijke netwerken. Denk hierbij aan NVRD, MRA en Circulair West.

Functie-eisen

Achtergrond en ervaring
 • Afgeronde WO opleiding;
 • Tenminste 10 jaar werkervaring, bij voorkeur in een publieke of publiek-private omgeving;
 • Waarvan minimaal 5 jaar op het gebied van strategie en innovatie, ook op het gebied van circulariteit en duurzaamheid;
 • Ervaring en kennis op het gebied van projectmanagement.
Persoonlijkheid en competenties
 • In staat om zowel visie te ontwikkelen als resultaten te boeken (“van droom naar daad”);
 • Communicatief sterk;
 • Persoonlijke autonomie;
 • Dienstbaar en collegiaal;
 • Bedreven in stakeholdermanagement in publieke omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden marktconform

Contactinformatie

Interesse?

Stuur een korte motivatie en een CV naar Kati Tavy (Consultant) via k.tavy@yessboercroon.nl.