Sluit

Manager Inkoop & Logistiek voor Gelre ziekenhuizen

Boer & Croon zoekt een manager Inkoop & Logistiek voor Gelre Ziekenhuizen. Bent u bedrijfskundig opgeleid en heeft u kennis van en ervaring met inkoop en logistiek op strategisch niveau? Heeft u ervaring binnen een grote en complexe organisatie? Bent u strategisch sterk, onderhandelingsvaardig en gericht op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Website formaat

Bedrijfsinformatie

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, iedere dag aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolgopleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt ruim € 370 miljoen.

Missie
'Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.'

Ambitie
Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De nieuwe strategie wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
 1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
 2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
 3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
 4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en zijn goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Inkoop & Logistiek

Om de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is een ingrijpende transformatie van de sector nodig. In het Integraal Zorgakkoord is hiertoe recent een ambitieuze veranderagenda gepresenteerd. De zorg, en ook Gelre Ziekenhuizen, staat onder andere voor de opgave om de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten zonder verspilling van de tijd en energie van mensen en geld. Aangezien een substantieel deel van de ziekenhuisbegroting inkoopgerelateerd is, kan vanuit de vakgebieden Inkoop & Logistiek een belangrijke bijdrage worden geleverd aan deze opgave.

Deze vakgebieden zijn volop in beweging, ook in de zorg, deels ingegeven of versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is voorraadbeschikbaarheid veel minder evident geworden, staan prijzen onder druk en zijn wet- en regelgeving in toenemende mate van invloed. Contractmanagement heeft aan prioriteit gewonnen evenals het aangaan van partnerships met leveranciers en het digitaliseren en robotiseren van processen rond inkoop en logistiek. De traditionele, vooral operationele rol van de functie van inkoop en logistiek verschuift naar een meer strategische functie, die pro-actief is en gericht op duurzame partnerships.

Deze verschuiving is ook zichtbaar binnen Gelre. De afdeling Inkoop & Logistiek heeft een aantal jaar geleden een belangrijke ontwikkeling ingezet, met als doel de bijdrage van de afdeling aan de ambities van het ziekenhuis te versterken en daarmee de strategische impact te vergroten. Er is een meerjarenplan 2020-2025 opgesteld om te komen tot een sterkere beleidsmatige basis, meer analytisch vermogen en betere sturingsmogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn hierin belangrijke stappen gezet. Zo is gewerkt aan de ontwikkeling van een inkoopportal, dat moet zorgen voor een grote werklastreductie bij de operationele inkoop. Ook heeft inkoopanalyse een plek gekregen, is gewerkt aan een dashboard en worden inkoopresultaten gemonitord.
Er zijn diverse acties in gang gezet om de inkoopprocessen te digitaliseren. Daarnaast is de afdeling gericht op het steeds verder uitbouwen van interne en externe samenwerking, bijvoorbeeld via de LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren) en Eclipse.

Jaren geleden was Gelre Ziekenhuizen al een van de eerste ziekenhuizen die de (goederen)logistiek volledig heeft uitbesteed aan een externe partij, zodat het ziekenhuis zich kan focussen op het verlenen van zorg aan patiënten.

Functieomschrijving

De manager Inkoop & Logistiek is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Inkoop en Logistiek, bestaande uit een team strategisch inkopers, een team operationeel inkopers (dat wordt aangestuurd door een teammanager), een coördinator medische hulpmiddelen en een managementassistente.
De (goederen)logistiek heeft Gelre volledig uitbesteed aan een externe partij. De manager Inkoop & Logistiek draagt zorg voor de aansturing en coördinatie van deze samenwerking. Dit is een belangrijk onderdeel voor de continuïteit van leveringen.

De manager Inkoop & Logistiek neemt (onder andere) deel aan het bedrijfsvoeringsoverleg en maakt deel uit van diverse stuurgroepen. Hij/zij levert (daarmee) zijn of haar bijdrage aan de aansturing van Gelre Ziekenhuizen als geheel. De manager Inkoop & Logistiek rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Voor de komende periode heeft de afdeling behoefte aan een verbindende leidinggevende, die voortbouwt op wat in gang is gezet en daadkrachtig aan de slag gaat met verdere verbeterpunten. Daarbij is het meest cruciaal het versterken van de positie van de afdeling als pro-actieve partner voor haar externe en interne stakeholders. Andere thema’s (in het verlengde van voorgaande) zijn een structurele versteviging van het voorraadmanagement, professionaliseren van het contractmanagement, het inzetten op datagedreven werken, digitalisering en robotisering, het verbeteren van de interne samenwerking met onder andere het facilitaire domein en een nog betere inrichting van de ‘achterkant’, onder andere via AFAS (basis op orde).

Rond deze thema’s speelt de komende periode concreet het (verder) ontwikkelen van een partnership op het gebied van beeldvormende medische technologie, het leveren van een bijdrage aan het ontvlechten van de eigen laboratoria (KHCL en MMI) uit de organisatie en het inrichten van een leveranciersrelatie rond de inkoop van laboratoriumdiensten.

Vanwege het aanvaarden van een andere managementpositie binnen de organisatie door de manager Inkoop & Logistiek, wordt de positie op dit moment op interim-basis vervuld. Gelre Ziekenhuizen is daarom op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie.

Functie-eisen

Gelre Ziekenhuizen is op zoek naar een stevige en verbindende manager Inkoop & Logistiek met strategische denkkracht. Een manager met gedegen kennis van en visie op de vakgebieden inkoop en logistiek, die tegelijkertijd breder kijkt en het belang van patiënten, medewerkers en de strategie van Gelre voor ogen houdt. De manager zet inkoop en logistiek binnen Gelre enthousiast en overtuigend op de kaart, om daarmee (nog meer) op een proactieve manier toegevoegde waarde te kunnen creëren voor de organisatie. Hij/zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en onderhandelingskwaliteiten.
Een verbindende persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern. Hij/zij ondersteunt en coacht de medewerkers in hun ontwikkeling, neemt de lead en is verantwoordelijk voor het succesvol maken van de onderlinge samenwerking.

Functie-eisen
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op bedrijfskundig vlak.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met inkoop en logistiek op strategisch niveau.
 • Ervaring binnen een grote, complexe organisatie en kennis van bestuurlijke processen. Ervaring in de (ziekenhuis)zorg mag, maar hoeft niet.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren van verandering .
 • Een ervaren leidinggevende en onderhandelaar.
 • Ervaring met grote contracten en aanbestedingen.
 • Kennis van AFAS.
Persoonskenmerken
 • Strategisch en conceptueel sterk, heeft overzicht en is in staat ontwikkelingen te vertalen naar beleid Gelre Ziekenhuizen en het beleid en de dienstverlening van de eigen afdeling.
 • Verbindend, gericht op samenwerking.
 • Natuurlijk overwicht op inhoud: senior gesprekspartner op alle niveaus.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en onderhandelingsvaardig.
 • Gevoel voor verschillende belangen en in staat de gevoeligheden in besluitvorming binnen een ziekenhuis te begrijpen.
 • Kan structuur aanbrengen, prioriteiten en grenzen stellen.
 • Stevig en nuchter persoon, enthousiast, met relativeringsvermogen en humor.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur week. Salariëring is marktconform FWG 75 cao Ziekenhuizen (max. €8.291 ,- bruto per maand op basis van 36 uur in 2022) en afhankelijk van kennis en ervaring. Aanstelling vindt plaats voor de periode van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Standplaats Apeldoorn en Zutphen.

Contactinformatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december.

Week 42 - 44 Benaderen kandidaten en responstermijn (4 november)
Week 45 - 46 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 47 Presentatie van kandidaten
Week 48 - 49 Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen
Week 50 Assessment
Week 51 Arbeidsvoorwaarden, referentiecheck en benoeming

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 november uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (020 - 3014307).

Oktober 2022