Sluit

Leden Raad van Commissarissen voor Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Orthopedisch centrum dvda zoetermeer

Bedrijfsinformatie

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) opende op 7 juli jl. haar deuren. Het centrum is een initiatief van het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf Ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Vanuit de overtuiging dat goede bewegingszorg altijd beter kan, bundelen de orthopeden en sportartsen uit deze drie ziekenhuizen in het RHOC hun expertise en bieden zij orthopedische zorg aan patiënten vanuit heel Nederland.

Functieomschrijving

Enkele jaren geleden zijn deze drie ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Vanwege de bestuurlijke fusie tussen de drie ziekenhuizen, fungeert de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep momenteel als Raad van Toezicht van het RHOC. De dagelijkse leiding van het RHOC is in handen van een algemeen directeur (Patricia Jaeger) en een medisch directeur (Rolf Bloem). In 2019 heeft de Reinier Haga Groep besloten om de stap van een bestuurlijke fusie naar een juridische fusie niet te zetten en in plaats daarvan het scenario van ontvlechting te onderzoeken. Inmiddels is de keuze voor ontvlechting gemaakt en in gang gezet, waardoor ook de voorbereidingen getroffen moeten worden voor het verzelfstandigen van de governance van het RHOC. Concreet betekent dit dat de komende maanden een Raad van Commissarissen voor het RHOC gevormd zal worden die, na ontvlechting van de Reinier Haga Groep (naar verwachting in april 2021), als onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor het centrum zal fungeren.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Commissarissen:
• Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
• Bekendheid met de zorg.
• Ondernemend, innovatief en creatief.
• In staat om op basis van beperkte informatie een goed beeld te krijgen; de juiste vragen weten te stellen.
• Flexibel, mede gezien de schuivende verhoudingen die het gevolg zijn van de ontvlechting van de drie deelnemende ziekenhuizen.
• Stevig, rolbewust, met natuurlijk gezag, laat niet over zich heen lopen.
• Verbindend, in staat tot het voeren van een kwalitatief hoogwaardige dialoog en het bij elkaar brengen van standpunten.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Commissarissen vergadert ongeveer zes keer per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vragen de voorbereiding en eventuele andere tussentijdse bijeenkomsten en/of werkbezoeken een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen zullen plaatsvinden in Zoetermeer. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming. De bezoldiging is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ en de maxima binnen de Wet Normering Topinkomens.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 17 januari uw cv en motivatiebrief. Voor vragen kunt u vanaf 4 januari 2021 contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct