Sluit

Directeur Zorgvraag en Partnerschap voor Parnassia Groep

Voor onze klant Parnassia Groep is YESS Boer & Croon op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte Directeur Zorgvraag & Partnerschap.

PAR Groeppo line 01 RGB FC 1200dpi

Bedrijfsinformatie

Over Parnassia


Parnassia Groep is een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in heel Nederland. Al meer dan een eeuw is Parnassia specialist in psychiatrie en werkt nauw samen met veel instanties en zorgorganisaties om cliënten zo goed en zo persoonlijk mogelijk te ondersteunen.

Parnassia Groep doet dit vanuit de herstelvisie waarin zij cliënten zoveel mogelijk thuis, in de wijk of poliklinisch helpt. Dit alles met als doel kwaliteit van leven te bevorderen.

Parnassia Groep bestaat uit verschillende zorgmerken met ieder een eigen specialisme (o.a. Parnassia en Antes). Hierdoor kan iedereen met psychische problemen terecht bij één van de ruim 13.500 professionals. Deze professionals behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 cliënten, vanuit meer dan 500 locaties, in meer dan 330 gemeentes verspreid over heel Nederland.

‘De juiste zorg op de juiste plek’ is een leidend principe binnen de Parnassia organisatie. De focus ligt op het bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Om dit te kunnen waarborgen in de toekomst, zal Parnassia zich de komende jaren gaan richten op vernieuwingen die de inspiratie vergroten en de zorg verbeteren.

Om dit doel te realiseren is Parnassia voornemens om een nieuwe Directeur Zorgvraag & Partnerschap aan te trekken.

Functieomschrijving

De Directeur Zorgvraag & Partnerschap (Z&P) rapporteert aan de Bestuurder Professionele Diensten en is verantwoordelijk voor contractering tot verantwoording binnen Parnassia Groep. De Directeur Z&P werkt inhoudelijk nauw en intensief samen met de Raad van Bestuur van Parnassia Groep. Binnen het cluster Zorgvraag en Partnerschap zijn 80 FTE werkzaam.

De Directeur Z&P zorgt ervoor dat Parnassia Groep passende en innovatieve afspraken maakt met de verschillende financiers. De Directeur Z&P levert een strategisch zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie om de juiste antwoorden te vinden op onderwerpen als digitalisering, wachtlijstproblematiek, inrichting van het zorglandschap en zorgstandaarden versus levering van zorg.

De komende jaren wordt er een Adjunct Directeur Financiers (voor een periode van 2-3 jaar) aangesteld voor o.a. de functionele, inhoudelijke aansturing van de financieringsketens ZVW en gemeenten. De taakverdeling is erop gericht dat de Directeur Z&P zich vooral richt op de externe stakeholders zoals zorgverzekeraars, gemeenten en overige externe partners en de Adjunct Directeur de interne optimalisatie van processen voor zijn rekening neemt.

Functie-eisen

Achtergrond en ervaring


Afgeronde academische opleiding, aangevuld met een managementopleiding op post hbo-niveau.

Bewezen succesvolle ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie op het gebied van zorg in- of verkoop, verkregen in een complexe zorgorganisatie of zorgfinancier.

Kennis van de zorgproducten die geleverd worden.

Brede kennis van (ontwikkelingen in) de GGZ en kennis van marktontwikkelingen, landelijk beleid en financieringsstromen in de GGZ.

Kennis van vakinhoudelijke ontwikkelingen in de GGZ ten behoeve van het vertalen naar beleidskeuzes en kaders.

PersoonlijkheidResultaatgericht

Verbindend

Helicopterview en numeriek sterk

Analytisch en conceptueel

Behendig in creëren van win-win situaties en koppelen van belangen

Ondernemend en creatief

Vindingrijk

Arbeidsvoorwaarden

Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Contactinformatie

Interesse?


Stuur een korte motivatie en een CV naar Renske Velthoven (research consultant) via r.velthoven@yessboercroon.nl.