Sluit

Healthcare Solution

Wij zijn een ervaren partner voor de zorg in de volle breedte.

Anoesjka van Aanholt

Anoesjka van Aanholt

Get yourdone

Health Solutions

We werken voor ziekenhuizen, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. En we zijn een ervaren partner voor zorgverzekeraars, brancheverenigingen en koepelorganisaties en onderzoeksinstituten.

"Wij versterken de zorg in Nederland over de volle breedte. Met de beste mensen en de beste oplossingen".

Anoesjka van Aanholt, Partner

Executive Search

Wij vinden de beste toezichthouders, bestuurders en directieleden voor de organisatie. Via een zorgvuldig proces worden zij deel van het team.

Interim management

Zo snel als het nodig is, vullen we tijdelijk bestuurlijke posities en directie- en managementrollen in. Wij hebben een breed netwerk van beschikbare interim-kandidaten. Enkele zeer ervaren (interim) zorgbestuurders zijn bovendien exclusief aan Boer & Croon verbonden via onze Healthcare Community.

Onze interim managers zijn inzetbaar binnen o.a. de volgende interim functies:
  • Interim bestuurder
  • Interim directeur Zorg
  • Interim directeur Bedrijfsvoering
  • Interim directeur HR
  • Interim directeur ICT
  • Interim directeur Vastgoed
  • Interim directeur Financiën
  • Interim directeur Facilitaire zaken
  • Interim directeur Marketing en communicatie
  • Interim Bestuurssecretaris

Management Solutions

Faciliteren en versnellen van de verandering. Dit doen we door stevig projectmanagement te bieden in nauwe samenwerking met de interne organisatie. Dit combineren we met inhoudelijke ervaring op o.a. de gebieden capaciteitsmanagement, financieel beleid, digitalisering, innovatie-implementatie, ketensturing en centralisatie van diensten.
Meer over Transformatie en herstructurering

Meer weten?

De verantwoordelijke partners en director voor de gezondheidszorg binnen Boer & Croon zijn: Anoesjka van Aanholt (Interim Management) en Janneke van der Kruijs (Executive Search) en Jeroen van Roon (Management Solutions). Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.