Sluit

De Transformation & Restructuring Community bestaat uit tien zeer ervaren (interim) bestuurders op het gebied van Transformation & Restructuring: Mark de Haas, Jochem van Bueren, Anton van Dam, Rob Schuyt, André Hooijman, Cees den Ouden, René de Wit, Ton Christiaanse, Wilfred van der Maas en Ties de Ruyter de Wildt.

HR groep

De Transformation & Restructuring Community

De Transformation- en Restructuring Community is gevormd om kwaliteit en ervaring te borgen en om een kwalitatief goede dienstverlening aan te bieden. De aangesloten specialisten zijn allen zeer ervaren en hebben gekozen om gemeenschappelijk kennis en ervaring te delen en bieden vanuit een professioneel platform hun diensten aan. Boer & Croon is al decennia lang gespecialiseerd in grote change trajecten, herstructurering en recovery en heeft een uitgebreid trackrecord van grote herstructureringen en spraakmakende reddingsoperaties maar ook van kleinere projecten bij industriële bedrijven, dienstverleners en not-for-profit organisaties.

Dienstverlening

De dienstverlening is gericht op het snel en doeltreffend kunnen optreden in crisissituaties, bij conflicten en bij herstructureringen vanuit een regierol. Uitgangspunt is maatwerk afhankelijk van de situatie maar ook impact door waar nodig een team van specialisten in te zetten. Voorbeelden van de diensten die wij verlenen zijn:
  • uitvoeren en begeleiden van reorganisaties/herstructureringen
  • herstel- en recovery projecten
  • leveren van ervaren managers/bestuurders die de rol kunnen vervullen van CEO/CRO/CFO/changemanager
  • doorlichting (quick scan) gericht op het in kaart brengen van markt, sterke en zwakke onderdelen, management, liquiditeit/rendement/financiering resulterend in een actieplan
  • ondersteunend management en specialisten
  • begeleiden van financiering/herfinanciering
  • begeleiden van verkoop van onderdelen/onderneming
  • juridische ondersteuning o.a. doorzak- en prepackconstructies
  • herstellen vertrouwen financiers/banken

Waar nodig werken wij samen met strategieconsultants, insolventieadvocaten, M&A adviseurs, accountants of andere specialisten.

Onze opdrachtgevers zijn meestal de directie, de raad van commissarissen of de aandeelhouders.

Meer weten?

Meer weten over de Transformation & Restructuring Community? Neem contact op met een van de leden of met Jos Zandhuis.