Sluit

Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow, COP26, hebben overheden nieuwe afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde door schadelijke uitstoot te beperken. Tegelijkertijd zien we dat burgers zich steeds meer verenigen en actie eisen. Een groot deel van het bedrijfsleven is nog te afwachtend, terwijl juist zij het voortouw zouden moeten nemen. Het is ook in hun belang om actie te ondernemen, om opgelegde maatregelen van bovenaf voor te zijn.

COP26

Steven van Dalen spreekt met Jan Roodenburg, Associate Partner bij Boer & Croon, over de conferentie en de bijdrage die bedrijven kunnen leveren. In het verleden was hij verantwoordelijk voor de verduurzaming van de supply chains van onder meer Philips en HP. Steven is Manager bij Boer & Croon.

Verantwoordelijkheid nemen voor de keten

Laten we even teruggaan in de tijd. Hoe heb jij verduurzaming van de supply chain beleefd bij Philips en HP?
Jan Roodenburg: "Het thema duurzame bedrijfsvoering is natuurlijk niet nieuw. Er wordt al lang nagedacht over manieren om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan groenere producten en het inrichten van energieneutrale datacentra. Ook op procesniveau is er het één en ander veranderd, kijk bijvoorbeeld naar ISO 14000 en de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) Code of Conduct."
"En, heel belangrijk, het besef dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor de hele keten. Er is indertijd per fabriek en bij grote leveranciers voor gezorgd dat het energieverbruik en de uitstoot werd verminderd.
De focus was breder dan alleen klimaat: ook kinderarbeid en sociale aspecten speelden een rol in het streven naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering."

Voldoende audits op de supply chain uitvoeren en kijken grip houden


Glasgow

Hoe zie je de top in Glasgow in dit licht?

Jan Roodenburg: "Daar concentreerde men zich voornamelijk op de beperking van de opwarming van de aarde door een reductie van de CO2-uitstoot. Dan moet je vooral naar nieuwe productie- en logistieke processen kijken die de uitstoot van CO2 minimaliseren. Dat zit in product design, materiaalgebruik, energievoorziening en slimme leveranciersketens. Dat betekent dat er ook afspraken moeten worden gemaakt met leveranciers."
"Het is belangrijk om voldoende audits op de supply chain te laten uitvoeren en te kijken naar de manier waarop organisaties hier grip op houden. Er moet ook met overheden gesproken worden, zodanig dat er duidelijkheid is over impact op werkgelegenheid en kostprijs bij het doen van toezeggingen en het nemen van besluiten."

Ook bij de productontwikkeling kiezen voor duurzamere materialen


De keten efficiënter inrichten

Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan het behalen van het doel van Glasgow – het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5 graden?

Dat verschilt heel erg per sector. Maar in ieder geval kunnen bedrijven hun businessmodel evalueren: wat is onze bijdrage aan die opwarming? Welke verandering kunnen wij hierin aanbrengen? De elektronicasector kijkt bijvoorbeeld naar transport van hun producten naar de markt, en daarvoor moet ook met de betreffende transporteurs gesproken worden. Dus de vraag is: hoe kan de keten efficiënter ingericht worden? Ook bij de productontwikkeling kan men een bijdrage leveren door voor duurzamere materialen te kiezen.

Impact maken

Kunnen we niet bepalen per sector: jouw aandeel in de CO2-uitstoot is momenteel zo hoog, zorg maar dat het in 2030/2050 met een bepaald percentage gereduceerd is. Kom maar met een plan, en zo niet, dan gaan we dat van boven opleggen?
Dit is een aanpak waar je steeds meer over hoort. Het lastige is dat dit lastig globaal aan te pakken is. Want als je dit voor de Europese bedrijven in de sector afspreekt, dan moeten we wel zorgen dat Europese bedrijven kunnen blijven concurreren. Voor onze bevolking is de werkgelegenheid belangrijk, maar er is ook een strategische waarde van het hier houden van de productie van bepaalde goederen.

Het is belangrijk dat er afspraken gemaakt worden die ook te handhaven zijn. En dat bedrijven samen met overheden kijken waar de meeste impact gemaakt kan worden. En daar dan ook in investeren, in plaats van op plekken waar de toegevoegde waarde marginaal is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat gezamenlijk extra geïnvesteerd wordt in landen als Brazilië en India. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Bedrijven samen met overheden in overleg waar de meeste impact gemaakt kan worden.


Duurzaamheid agenda vertalen naar actiepunten

Hoe kan Boer & Croon haar klanten helpen met dit vraagstuk?

"Boer & Croon kan bedrijven inzicht geven in de verbeterpunten in de keten en helpen een pragmatisch actieplan op te stellen en dit vervolgens te implementeren. Mijn advies zou ook zijn om samen met de overheid en de branche te bespreken welke bijdrage de sector kan leveren. Vervolgens kunnen wij helpen om de duurzame agenda te vertalen naar concrete actiepunten. Veel bedrijven hebben die expertise niet in huis."

"Laat me een voorbeeld geven. Klanten van een meubelbedrijf willen steeds duidelijker weten waar hun product vandaan komt, in dit geval het hout en textiel dat in die meubels verwerkt zit. Daar moet een systeem op ingericht worden. Deels is dat een boekhoudkundige kwestie, maar er moet ook met partners uit de keten gesproken worden. Als dat meubelbedrijf daar de kennis en ervaring niet voor heeft, kan Boer & Croon zo´n project voor ze opzetten, de gesprekken binnen de sector en met de keten voeren en de boekhouding daarop inrichten."

"Het bedrijfsleven zit met veel vragen op dit gebied. Wat zou het effect zijn van een hogere CO2-prijs op onze kosten en verdienmodel? Boer & Croon kan helpen die vragen te beantwoorden."