Sluit

Bij transformaties in de zorg spelen altijd meerdere belangrijke stakeholders een rol. Boer & Croon neemt een centrale rol in binnen dit krachtenveld en treedt op als regisseur om samen met de stakeholders succesvolle transformaties te realiseren. Jaarlijks voeren wij ruim 100 opdrachten uit binnen de zorg, waarvan meer dan 20 herstructureringsprojecten.

Healthcare community

Transformatie & herstructurering is aan de orde van de dag in de zorgsector. Dat is gelegen in vele oorzaken. De bekostiging van de zorg staat onder druk en er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Veel zorgorganisaties hebben te maken met ongezonde balansposities en/of een gebrek aan liquide middelen. Er is sprake van een toenemende druk vanuit banken, zorgverzekeraars, toezichthouders en het openbaar bestuur. Of het lukt maar niet om de doelstellingen te realiseren binnen de vastgestelde budgetten.

Over Boer & Croon in de zorgsector

Boer & Croon heeft zich sinds de oprichting in 1974 in toenemende mate gespecialiseerd in de zorg. Wij werken met pragmatische en resultaatgerichte senior bestuurders, (programma)directeuren en (project)managers met een bewezen staat van dienst. We werken voor ziekenhuizen, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. En we zijn een ervaren partner voor zorgverzekeraars, brancheverenigingen en koepelorganisaties en onderzoeksinstituten. Steeds vaker worden wij gevraagd om transformaties en herstructureringen in de zorg te begeleiden. Wij nemen vanaf dag één de regie in handen en realiseren de gewenste reorganisatie. Daarbij richten wij ons op zowel korte- als lange termijnresultaten.

Sluit je aan bij Transformatie & Herstructurering in de zorg

Ons onderscheidend vermogen

Mensen:
• Bestuurders en transitie directeuren met jarenlange ervaring in transformatie in de zorg
• Ervaren (support)teamleden voor o.a. finance, HR, ICT, cliënt/patiëntlogistiek en (zorg)administratie

Ervaring & financieel:
• Bewezen werkwijze
• Jaarlijks ruim 100 opdrachten binnen de zorg, waaronder meer dan 20 herstructureringen
• Toewijding aan positieve financiële resultaten

Relaties:
• Netwerk van meer dan 100 inzetbare zorgbestuurders en -experts
• Nauwe samenwerking met advocatuur en ‘big four’-adviseurs
• Zeer goede werkrelaties met Bijzonder Beheer-afdelingen van alle Nederlandse banken
• Actieve leden van de Nederlandse herstructurering-gemeenschap

Flexibiliteit
• Zowel statutaire rollen als project/programmamanagement en expertise rollen
• Kleine teams die nauw samenwerken met het management en het personeel
• Flexibele contractstructuren

Implementatie
• Behalen van bedrijfsmatig en inhoudelijk resultaat op zowel korte als lange termijn
• Focus op het implementeren, realiseren en borgen van de transformatie

"Wij nemen vanaf dag één de regie in handen en realiseren de gewenste reorganisatie."


Onze aanpak

Intake: Tijdens de intake wordt de reikwijdte van de transformatie besproken, alsmede het mandaat en de samenstelling van het team van Boer&Croon.

Analyse en planning:
Eerst wordt een analyse gemaakt van de marktsituatie, het productportfolio, de liquiditeit en het juridische raamwerk. De rol van iedere stakeholder wordt duidelijk omschreven en samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar welke verbeteringen er gewenst en haalbaar zijn. Daarna worden de doelstellingen gepreciseerd, zoals prestatieverbeteringen, herstel van vertrouwen en de optimalisatie van kosten en baten. Ook de systemen, processen en de kwaliteit van de medewerkers worden tegen het licht gehouden om verbeterpunten vast te stellen. De personele inzet van zowel de opdrachtgever als Boer&Croon wordt bepaald. Ten slotte worden de doelstellingen geplaatst in een tijdslijn met omschrijving van concrete resultaten.

Tijdsduur: 2-6 weken

Realisatie:
De realisatie van de reorganisatie of transformatie kan plaatsvinden vanuit een statutaire- of een programmarol. De geplande actiepunten worden uitgevoerd en de opdrachtgever krijgt periodieke financiële-, operationele- en programmarapportages gericht op de te realiseren doelstellingen, mijlpalen, liquiditeits- en balansposities. Hierbij geldt een volledige transparantie over resultaten en eventuele knelpunten. In deze fase biedt Boer&Croon ook specialistische ondersteuning op het gebied van onder andere HR, ICT, automatisering en in- en outsourcing.

Tijdsduur 6-18 maanden

Borging:
Na de evaluatie met de stakeholders vindt de overdracht plaats. Heel belangrijk in deze laatste fase is dat de transformatie voldoende geborgd is. Zo’n transformatie in de zorg is pas echt geslaagd als de mensen op locatie er zoveel mogelijk bij betrokken zijn, zodat deze een solide basis heeft en niet gaat verschuiven op het moment dat de externe professionals zijn vertrokken. Dit wordt in de meeste gevallen aangevuld met een trainings- en ontwikkelingsprogramma.

Transformatiebestuurder/-directeur

Regelmatig wordt Boer & Croon gevraagd om een transformatiebestuurder of -directeur in te zetten. Het gaat dan om een tijdelijke rol ter ondersteuning van het bestuur of de directie om een transformatie door een ervaren bestuurder/directeur te laten begeleiden. Deze krijgt dan een sterk mandaat en rapporteert direct aan toezichthouders, openbaar bestuur, financiers en andere stakeholders. Ondersteund door bewezen methodieken, modellen en een gedegen netwerk van experts neemt deze bestuurder/directeur diverse transformatietaken op zich en fungeert hij of zij als sparringpartner. Deze bestuurder/directeur heeft een groot probleemoplossend vermogen en houdt zich vrijwel exclusief bezig met de transformatie, zodat de vaste bestuurders/directeuren zich kunnen focussen op de dagelijkse gang van zaken.

Meer weten?

Meer weten over de aanpak en resultaten van de Healthcare Community? Neem contact op met een van de leden of met Anoesjka van Aanholt of Janneke van der Kruijs van Boer & Croon