Sluit

Wij kennen de dynamiek tussen de familie en het bedrijf en begrijpen de normen en waarden. Samen zorgen wij voor oplossingen vanuit het hart van het onderneming.

Ben rosett Wd Jk XFQ4 VHY unsplash

Duurzame prestaties en langetermijnvisie

Familiebedrijven balanceren tussen de belangen van de volgende generatie en de ambitie om te blijven groeien. Ontstaan vanuit ondernemerschap en met een focus op duurzame bedrijfsprestaties is er aandacht voor de langetermijnvisie. Eigenaren van familiebedrijven staan daarom voor andere uitdagingen bij het behouden van groei, betrekken van medewerkers en het beschermen van de belangen van de toekomstige generatie.


Al decennialang vertrouwen ondernemers en organisaties op de kennis en ervaring van Boer & Croon om hun ambities te realiseren. Wij kennen de dynamiek tussen de familie en het bedrijf en begrijpen de normen en waarden. Samen zorgen wij voor oplossingen vanuit het hart van de onderneming.

“Onze kracht is het verbinden van theorie en praktijk en snel resultaten behalen.” Ine Frings Partner Boer & Croon

Boer & Croon bij familiebedrijven

 • Groei en overzicht
  De wereld om ons heen verandert. Klanten en de marktomgeving veranderen mee onder invloed van externe factoren. Succesvol mee kunnen bewegen met nieuwe omstandigheden wordt steeds belangrijker.
  Dit resultaat boeken doe je niet zomaar. Boer & Croon realiseert groei en innovatie door de inzet van bewezen leiders en jong talent op het gebied van interim- en projectmanagement.

 • Betrokken medewerkers
  Zonder medewerkers geen familiebedrijf. Cultuur, gedrag en de mensen zijn één van de drijvende krachten achter een succesvol familiebedrijf. Om de ambities te realiseren is investeren in medewerkers cruciaal.
  Boer & Croon begrijpt de uitdagingen op het gebied van HR. We zijn ervan overtuigd dat wanneer mindset, gedrag en vaardigheden van mensen aansluiten bij de ambities en doelen van de organisatie, een organisatie pas echt kan excelleren.

 • Toekomstige generatie
  Door de lange horizon van familiebedrijven is opvolging binnen het bedrijf een belangrijk thema. Eigenaren maken steeds bewustere keuzes gedurende de planning van de opvolging.
  Boer & Croon adviseert de directie en coacht de nieuwe generatie doorlopend. Wij geloven in blijvende betrokkenheid van de familie en bieden ondersteuning gedurende alle fases van een overdracht.

Innovatie

Continu groeien vraagt continu innoveren

Bij familiebedrijven draait het om een gezonde bedrijfsvoering en een onderneming die kan worden overgedragen aan een nieuwe generatie. Hiervoor is continue groei van de onderneming onmisbaar, maar dit kan lastig te realiseren zijn. Toegenomen concurrentie, technologische en ecologische veranderingen en andere externe factoren zorgen doorlopend voor nieuwe uitdagingen. Om duurzame groei te blijven stimuleren moeten familiebedrijven continu blijven inspelen op de wensen en behoeften van de markt.

Employee Journey

Blijvend samen met alle werknemers

Zonder medewerkers geen familiebedrijf. De relatie tussen werkgever en werknemer maakt familiebedrijven zo bijzonder en uniek. Veel familiebedrijven bieden meer baanzekerheid en zijn loyaler naar hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Door actief na te denken over bijvoorbeeld ontwikkeling van je medewerkers, employee journeys en het inspelen op veranderende HR-wetgeving kan deze bedrijfscultuur gewaarborgd blijven.

Opvolging of bedrijfsoverdracht

Betrokkenheid van de familie bij een overdracht

Door de lange horizon van familiebedrijven is opvolging binnen de organisatie vaak een belangrijk thema. Ook is een overdracht ingewikkeld. De generatie die overdraagt heeft jarenlange ervaring en relaties opgebouwd die uiteraard binnen het bedrijf moeten blijven. Hierdoor zijn er verschillende uitdagingen in de aanloop, gedurende en na afloop van een overdracht en kan het overdrachtsproces een lange tijd in beslag nemen. Zo zal begrip en ondersteuning voor de opvolging binnen de organisatie en de familie groeien.

Meer informatie? Download de brochure

Pdf