Sluit

Gedragscode

Boer & Croon stelt hoge eisen aan zichzelf en staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van management. Naleving van deze gedragscode is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van onze medewerkers en professionals, maar wordt eveneens getoetst door de leiding van Boer & Croon.

Opdrachtgevers: vertrouwen en respect

 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers vertrouwen ons hun belangrijkste, meest gevoelige en vertrouwelijke managementinformatie toe. Wij zullen deze informatie altijd met vertrouwen en respect behandelen en hier op een objectieve en integere manier mee omgaan.
 • Informatie van opdrachtgevers zal nooit zonder hun toestemming worden gebruikt buiten het verband van de opdracht. Evenmin zullen we voordeel proberen te behalen door het gebruik van vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever.
 • Ook zullen we nooit het initiatief nemen om een werknemer van de opdrachtgever een dienstverband elders aan te bieden.
 • Mocht een opdrachtgever ontevreden zijn over de uitvoering van een opdracht, dan zullen we deze klacht op professionele en zorgvuldige wijze in behandeling nemen.

Opdrachten: deskundig en objectief

 • We aanvaarden alleen die opdrachten waarvoor we ook daadwerkelijk gekwalificeerd zijn, zowel wat deskundigheid als ervaring betreft.
 • Mocht het zo zijn dat we onze objectiviteit niet langer kunnen garanderen of dat er
  sprake is van conflicterende belangen, dan zullen we dit direct melden aan de
  opdrachtgever en ons zo nodig terugtrekken uit de opdracht.

Vergoedingen: redelijk en rechtmatig

 • We streven er altijd naar de geleverde prestaties in balans te laten zijn met de prijs die hiervoor wordt betaald. Een vergoeding moet redelijk en rechtmatig zijn en in
  verhouding staan tot de geleverde kwaliteit van onze dienstverlening en
  verantwoordelijkheden die wij aanvaarden.
 • We zullen een vergoeding altijd transparant en vooraf overeenkomen.
 • In het geval wij diensten van derden (anders dan medewerkers, interim-managers of AssociĆ©s die worden aangeboden en gefactureerd door Boer & Croon) aanbevelen aan de opdrachtgever, zullen we hiervoor geen vergoeding aanvaarden.
 • Additionele opdrachten die tijdens de looptijd van een opdracht aan Boer & Croon
  worden verstrekt, zullen altijd slechts in samenspraak met een onafhankelijke persoon werkzaam voor opdrachtgever worden verstrekt, waarbij te betalen vergoedingen transparant voor de opdrachtgever worden overeengekomen.

Onze professie: waardig en niet misleidend

 • Boer & Croon neemt haar professie en klanten zeer serieus en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. We respecteren dan ook te allen tijde het intellectuele eigendom van onze opdrachtgevers, collega-ondernemingen en individuele beroepsbeoefenaren.
 • We zullen ons beroep waardig vertegenwoordigen en ons niet op een misleidende manier presenteren aan de buitenwereld.