Sluit

Sluit

Werken in de actualiteit van de woningmarkt

De woningmarktproblematiek is een zeer actueel thema in Nederland en het is daarom ook geen verrassing dat de hoofdeconoom van ING, Marieke Blom, regelmatig bij Jinek of Nieuwsuur aanschuift om iets over de Nederlandse woningmarkt te vertellen. Rianne Hordijk, Young Executive bij Boer & Croon en recent werkzaam op de afdeling Research van ING, werkte nauw samen met Marieke. Rianne vertelt over haar tijd bij de bank.

Rianne

Rianne, hoe ben jij bij ING terecht gekomen?
"Voor ik bij Boer & Croon ging werken heb ik stage gelopen op de afdeling Research van ING. Ik deed daar destijds onderzoek naar pintransacties en de ontwikkeling daarvan en ik had het daar met het team enorm naar mijn zin. Ik heb sinds mijn vertrek contact gehouden met de mensen daar en uiteindelijk heeft dat er mede toe geleid dat ik een belletje kreeg om de woningmarkteconoom, die met zwangerschapsverlof ging, te vervangen."

Een weerzien met oude bekenden voor jou. Kreeg je een specifieke opdracht bij ING?
Ik doe onderzoek naar de stand van de Nederlandse woningmarkt. Het gaat dan om de bekende vraagstukken: starters die geen woning kunnen krijgen en de grilligheid van de prijzen op de woningmarkt. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat het instapmoment op de woningmarkt van grote invloed is op de vermogenspositie van starters.

Het is complexe materie. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen op de woningmarkt, bijvoorbeeld het verloop van de rente, de stand van de economie, het aantal migranten dat zich bij de groep woningzoekenden aansluit, om er maar een paar te noemen. Om mijn opdracht succesvol te kunnen vervullen, was het van groot belang dat ik over een grote hoeveelheid inhoudelijke kennis beschikte. Ik heb uiteindelijk een maand de tijd gehad om die kennis te vergaren, door samen te werken met de woningmarkteconoom die ik zou gaan vervangen. Daarnaast is het een hele toer om iedereen op één lijn te krijgen, omdat iedereen wel een mening over dit onderwerp heeft.
Marieke Blom: "Ik ben enthousiast over Rianne omdat ze meedenken op de inhoud combineert met sturen op het proces."

Ja, hoe krijg je, zeker als tijdelijke werknemer, iedereen op één lijn?
Dat doe ik met name door iedereen te betrekken bij de beslissingen die ik neem en iedereen uit te nodigen tot het leveren van input. Door zichtbaar vanuit verschillende perspectieven naar problemen te kijken en te laten zien waarom ik kies voor een bepaalde oplossing. Die pragmatische en transparante aanpak, die Boer & Croon kenmerkt, zorgt ervoor dat iedereen zich uiteindelijk achter jouw beslissingen schaart. Door de trainingen die ik bij Boer & Croon heb gevolgd en ervaringen die ik bij eerdere opdrachten heb opgedaan ben ik ook beter in staat om mensen mee te krijgen in mijn verhaal.

Zo’n oplossing van een bepaald probleem, ben je daar bij ING volledig vrij in? En wat is jouw belangrijkste bijdrage bij het aanleveren van die oplossing?

Het ligt echt helemaal open, dat vind ik ook het interessante aan deze opdracht. Gelukkig is ING een bank die haar afdeling Research heel serieus neemt en openstaat voor de uitkomsten van onze onderzoeken. Inhoudelijk kom ik, zeker gezien de complexe materie, natuurlijk niet even vertellen hoe de vork in de steel zit met betrekking tot de woningmarkt. Maar mijn ‘Get it done mentaliteit’ is van grote waarde gebleken binnen het project. Vaak zie je dat onderzoekers veel goede ideeën hebben en prachtige analyses kunnen maken. De uitdaging zit hem dan in de daadwerkelijke uitvoering en concretisering van die ideeën. Met mijn resultaatgerichtheid probeer ik samen met het team die actiestap te maken. Zo zorg ik in het projectteam bijvoorbeeld dat de vooraf afgestemde planning en doelen op tijd worden bereikt en afgestemd met alle betrokken stakeholders. Daarnaast bewaar ik de concrete lijnen in het onderzoek en vat ik samen waar nodig. Ik vind het leuk om mensen uit de diepte van een onderzoek naar praktische toepassing en concrete vervolgstappen te halen. Dat is de toegevoegde waarde van Boer & Croon. Zo´n team komt daar echt verder mee.