Sluit

Het economische wonder van Nederland voltrekt zich in het zuiden

"Het geheim van dit Noord-Brabantse succes? Dat ligt vooral in samenwerking." Dat schrijft Ine Frings in haar blog over de bijzondere en succesvolle economische dynamiek in deze regio.

Vraag de gemiddelde Nederlander wat de aanjager van onze economie is, en tien tegen één dat men zegt: de mainports, Amsterdam met Schiphol en Rotterdam met de haven. Nu is er niets tegen de betekenis van Amsterdam en Rotterdam in te brengen, want als je naar de cijfers kijkt blijkt dat de Rotterdamse haven ruim 6% van het bbp genereert. Dit is echter nog geen derde van hetgeen in Noord-Brabant wordt verdiend (20%). En daar horen we veel te weinig over. De groei lijkt onstuitbaar: volgens econoom Sylvester Eijffinger zal de provincie in 2030 verantwoordelijk zijn voor maar liefst een kwart van het bbp. Grotendeels gebaseerd op baanbrekende innovaties.

Drive om elkaar te helpen

Ik ben als geboren en getogen Brabantse trots om in deze regio te wonen en te werken. Toen ik na mijn afstuderen Brabant verliet, had ik nooit kunnen bedenken dat deze ontwikkelingen zo snel zouden gaan. Brainport Eindhoven wordt nu gezien als het Europese Silicon Valley. Noord-Brabant heeft een innovatieve hoogwaardige maakindustrie, met parels als ASML en andere afsplitsingen van Philips, een sterke automotive sector en een aanzienlijke AgriFood sector.

Het geheim van dit Brabantse succes? Dat ligt vooral in samenwerking. Tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Tussen familiebedrijven en jonge innovatieve startups. Iedereen kent elkaar en er is een enorme drive om elkaar te helpen. Dat is geworteld in de samenleving en iets waarmee Brabant zich onderscheidt.

Als partner bij Boer & Croon, spreek ik veel ondernemers, bestuurders en directies van (familie-)bedrijven, publieke organisaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Als toezichthouder bij Eindhoven City Marketing, juryvoorzitter van de Dutch Design Awards en lid van verschillende netwerken zoals VNO NCW en het netwerk in de bouw- en vastgoed sector, Lighthouse Club hoor ik ook veel van wat er speelt in de regio.

Innovatiekracht

Die economische groei gaat gepaard met grote veranderingen. Groeipijnen en nieuwe behoeftes. Waar halen we bijvoorbeeld al die slimme mensen vandaan die deze innovatiekracht op peil kunnen houden? Al die innovaties zorgen voor een behoefte aan transformatie en transitie. Vaak komt daar de noodzaak tot (verdere) digitalisering bij. Plotseling lonken nieuwe, internationale markten. Zaken als financiering en logistiek moeten opnieuw worden ingericht. Hoe ga je dat managen, en met welke mensen?

Strategische uitdagingen
Boer & Croon wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over dit soort strategische uitdagingen en te helpen om die veranderingen door te voeren. Als Boer & Croon helpen wij organisaties bij het invullen van zowel vaste als tijdelijke posities (executive search en interim management). Soms vraagt een opgave om de inzet van een ervaren interimmanager, een andere keer is het plaatsen van jong talent de juiste manier om een frisse wind door een onderneming te doen waaien.
Ik noem één voorbeeld. Op een dag werd ik gebeld door een directeur-eigenaar van een internationaal concern met verschillende productiebedrijven. Dit bedrijf had plannen voor een internationale expansie en had daar een nieuwe fabriek voor ingericht. Dat vereiste een complete nieuwe strategie. Door er een ervaren Interim CEO te plaatsen kon men direct aan de slag gaan met het stroomlijnen van de processen en andere zaken die nodig waren om internationaal te groeien.
Daar komt enorm veel bij kijken: waar moeten voorraden worden aangelegd, hoe kunnen de kosten worden verlaagd en welke afzetkanalen kunnen worden aangeboord. Daar vloeiden een aantal projecten uit waar onze jonge talenten zich in konden vastbijten. Met onze Management Solutions zoals Commercial Excellence en Operations, Finance & Technology en Transformatie & Programma management levert Boer & Croon resultaat: linksom of rechtsom en vaak sneller dan voorzien.

We staan nog maar aan het begin van een ontwikkeling die Brabant nog innovatiever, duurzamer en internationaler gericht zal maken. Mooi dat ik als actieve speler in het netwerk samen met ervaren managers en jonge talenten van Boer & Croon oplossingen kan leveren om die groei in goede banen te leiden.