Sluit

Genoeg gepraat, tijd voor executie

Wat al jaren sluimerde is het afgelopen half jaar ontploft: een energienetwerk dat de stijgende vraag naar elektriciteit niet meer aankan, extreme weerssituaties met grootschalige maatschappelijke en economische disrupties ten gevolg, bedrijven die moeten stoppen omdat het vanwege de hoge energieprijzen niet meer rendabel is om door te gaan. De wereld verandert in razend tempo maar er is reden voor optimisme. - Mariska Seijsener, Partner

Mariska 9

Mariska Seijsener | Partner

Mariska Seijsener is partner bij Boer & Croon en houdt zich bezig met energie transitie en mobiliteit. Ze heeft ruime ervaring in management consulting met projecten op het snijvlak van sourcing, shared services, financiële transformaties, inkoop, supply chain en organisatieontwerp.


Actie ondernemen

De energietransitie is geen technologisch probleem meer. De prijs van elektriciteit uit zon en wind is sinds 2010 gedaald met respectievelijk 86% en 46% en kan inmiddels zonder subsidie concurreren met energie uit fossiele bron. Dit betekent dat we ons in een crisis bevinden waar een uitweg voor is. Die uitweg vraagt echter dat we stoppen met praten en ons volop storten op executie. We moeten actie ondernemen om de energietransitie te realiseren. Bedrijfsprocessen moeten geëlektrificeerd en geoptimaliseerd worden, fossiel transport moet vervangen worden door elektrische varianten, ons energiesysteem moet aangepast worden om die vergaande elektrificatie aan te kunnen, in de waardeketen moet er zowel upstream als downstream verantwoording afgelegd worden over de impact op mens en milieu en bovenal zal er nog beter samengewerkt moeten worden tussen alle stakeholders in de energietransitie; van netbeheerders tot grootverbruikers en van beleidsmakers tot energieproducenten.

"Dit betekent dat we ons in een crisis bevinden waar een uitweg voor is."

Professionals binnen de energietransitie

Wij werken met een team van professionals met uitgebreide ervaring in diverse vraagstukken binnen de energietransitie. Denk hierbij aan onder andere ontwikkelen en implementeren van ESG strategie, ontwikkeling van nieuwe business modellen in de energie sector, adviseren en implementeren bij overkoepelende organisaties als EDSN, decarbonisatie vraagstukken, procesoptimalisatie en management van grote programma’s in complexe stakeholdervelden. Maar bovenal zijn wij volledig gefocust op het behalen van resultaten. Er is geen tijd om te praten over de laatste cijfers achter de komma. We weten wat we moeten doen, let’s get it done.