Sluit

Boer & Croon Procurement Solution

Voor veel organisaties is Inkoop een functie waar grote kansen liggen. Boer & Croon kan helpen dat potentieel te realiseren. Daarmee wordt de Inkoopfunctie duurzaam geprofessionaliseerd, werken leveranciers mee aan het realiseren van de strategische doelen en kan tegelijkertijd een behoorlijke resultaatsverbetering worden gerealiseerd.

Procurement solution

De markt is voor veel organisaties sterk veranderd in de afgelopen maanden. Of de vraag nu is gedaald of juist uit onverwachte hoek is toegenomen – de markt verandert sneller dan de organisatie. In alle gevallen is het wenselijk om controle te hebben over de gehele waardeketen, waarvan Inkoop een essentieel onderdeel is.

De ervaring, expertise en het netwerk van Boer & Croon geeft ons de mogelijkheid om organisaties te helpen. Dat loopt uiteen van een analyse om directe besparingen te identificeren tot een professionalisering van de Inkoopfunctie en het maximaliseren van de toegevoegde waarde.

Om de best mogelijke dienst te leveren hebben wij de handen ineengeslagen met Adjust, dat zich sinds 2003 onderscheidt met een no-nonsense aanpak op het gebied van Inkoop en opdrachten heeft uitgevoerd voor ASML, Nike, Danone, AkzoNobel, Aviko, Van Oord en vele anderen. Ook putten we uit de visie en ervaring van Bert Kruisdijk, als Associate Partner verbonden aan Boer & Croon en in het verleden verantwoordelijk voor verbeteringstrajecten van de Inkoopfunctie bij vele retailers, de Nederlandse Spoorwegen en een aantal ziekenhuizen, waaronder het Isala ziekenhuis in Zwolle.

"Met een zeer behapbare investering kunnen jaarlijkse besparingen van boven de 10% worden gerealiseerd”

Guido Winnink – managing director van Adjust

Spend Optimization

Guido Winnink vertelt: “Met name voor de indirect spend – de inkoop die niet direct verbonden is aan de core business – zijn de contracten vaak niet geoptimaliseerd. Een metaalbedrijf hoef je vaak niet te vertellen hoe het metaal het beste wordt ingekocht, daar zit de kern van het verdienmodel. Aan de buitenkant daarvan zitten vaak grote kansen – in bijvoorbeeld het transport, opslag, uitzendkrachten en het verpakkingsmateriaal. We hebben een grote set benchmarkdata en gespecialiseerde tooling om snel te identificeren in welke categorie het grootste besparingspotentieel zit. Met onze modellen bepalen we de optimale strategie om resultaat te halen. Denk aan Total Cost optimalisatie, value engineering, procesoptimalisatie en volumebundeling.”

Procurement in tekst 02

Business Alignment

Om de Inkoopfunctie duurzaam te professionaliseren is meer nodig dan de juiste contractuele afspraken. “Kosten efficiëntie is bij Inkoop een hygiëne-factor, die altijd aanwezig moet zijn. Waar Inkoop zich onderscheidt is door het toevoegen van waarde” vindt Bert Kruisdijk. “Dat betekent niet per definitie zo min mogelijk betalen. Inkoop moet aansluiten op de kernwaarden van de organisatie en een rol spelen in het realiseren daarvan. Het creëren van waarde door Inkoop vindt plaats door: 1) Kosten te besparen; 2) Kosten te voorkomen; en 3) De strategische doelen van de organisatie mede door leveranciers te realiseren.”


“Een ziekenhuis kan bij de aanschaf van een belangrijke scanmachine een pakket kiezen waarbij het onderhoud ’s nachts plaatsvindt. Niet de goedkoopste keuze, maar op die manier staat de machine nooit stil wanneer deze nodig is voor patiënten, en draagt Inkoop bij aan het realiseren van de kernwaarden van de organisatie.”

Bert Kruisdijk, Associate Partner Boer & Croon

Trusted advisor

Tegelijkertijd moet je nadenken in hoe een centraal inkoopbeleid het beste tot zijn recht komt. Het hoofd van een operationele afdeling is verantwoordelijk voor de (financiële) resultaten van haar/zijn eigen afdeling. Inkoop mag en kan die verantwoordelijkheden niet overnemen, en het moet geen verplichting zijn om altijd langs het ‘loket Inkoop’ te gaan. Een verplichting zonder draagvlak levert zelden de gewenste gedragsverandering op. Die verandering is veel effectiever wanneer Inkoop fungeert als gewaardeerde supportfunctie. Een trusted advisor.


“Om die trusted advisor te worden moet het gebruik van Inkoop aantrekkelijk worden voor de organisatie en haar medewerkers. We moeten weten wat er op inkoopgebied speelt in de organisatie en dat vervolgens simplificeren, complexiteit elimineren, processen standaardiseren en automatiseren.”

Bert Kruisdijk, Associate Partner Boer & Croon

Besparing

Kruisdijk heeft via die weg verschillende Inkoop transities opgezet en aangestuurd. Zo is bij de Nederlandse Spoorwegen een jaarlijkse besparing van c.a. € 100 miljoen gerealiseerd, en in twee trajecten is ook bij verschillende ziekenhuizen een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Belangrijk is dat de besparing hierbij de katalysator voor de verandering en professionalisering is, niet het doel op zichzelf. Het doel is altijd een geoptimaliseerde Inkoopfunctie.


Het begint met een realistische stip op de horizon


Execution Capacity

Die stip op de horizon van een optimale Inkoopfunctie is een goed begin. Maar vooral waardevol wanneer je daar ook kunt komen. Een investering in Inkoop betaalt zichzelf vaak in korte tijd terug, maar dan moet het wel goed gebeuren en met voldoende slagkracht. Boer & Croon kan die leveren op verschillende niveaus. Wij hebben een ijzersterk netwerk met bewezen leiders, waaronder CFO’s, COO’s en CPO’s die deze transitie van bovenaf in gang kunnen zetten. Wij hebben toegang tot de analysetools om per categorie te een strategie te bepalen waarin kwaliteit, risico’s en kosten worden gewogen. En wij hebben een vijver met talenten die middels een gestructureerd plan van aanpak en de menselijke connectie de gedragsverandering realiseren.


Procurement Strategy

Zoals gezegd is Inkoop veel meer dan de goedkoopste afspraken maken met je leveranciers. Het is een support- en adviesfunctie, die vooral van waarde is wanneer deze professioneel te werk gaat en aansluit op de organisatie. Maar het is niet altijd duidelijk waar te beginnen. Hoe laat de algemene visie zich vertalen naar Inkoop? Op welk gebied wil je de beste zijn? Waarin presteer je onder gemiddeld? En is dat erg? Kortom: hoe moet de inkoopstrategie eruitzien?


Er moeten keuzes gemaakt worden, op zijn minst in de volgorde van urgentie.


Meerjarenplan

In een meerjarenplan kan niet alles even belangrijk zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden, op zijn minst in de volgorde van urgentie. Boer & Croon helpt organisaties met het in kaart brengen van de prioriteiten, de organisatie-maturity en het opstellen van een ambitieuze en heldere inkoopstrategie. Met het eerdergenoemde netwerk, expertise en ervaring kan die strategie ook nog eens goed worden uitgevoerd. De Inkoopfunctie wordt de best-in-class en onderweg worden flinke besparingen gerealiseerd.


Contact

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Haico Spijkerboer, Partner, Stijn van Hooff, Manager of Bert Kruisdijk, Associate Partner, door te mailen naar b.kruisdijk@boercroon.nl

Neem contact op