Tijdens de laatste HR-community van Boer & Croon – deze keer te gast bij Buro Rietveld – zijn er veel wijsheden voorbijgekomen. De kern van de avond is teruggaan naar de essentie, boerenverstand, logisch nadenken en de werknemer als mens centraal zetten.

Er zijn twee aanverwante thema’s besproken, vitaliteit op het werk en de voorwaarden voor succesvolle transformaties en transformatieversnellers. Onderwerpen die volgens de sprekers – Kees Jan Rietveld, Nico van Dam en Haico Spijkerboer – in de bestuurskamers niet los van elkaar besproken mogen worden.

 

Vitaliteit

In een wereld die zich continue in transitie bevindt is vitaliteit van levensbelang. Dit is wat Buro Rietveld inziet en waarom zij met hun expertise – communicatie – zich inzetten om de vitaliteit van werknemers bij opdrachtgevers te versterken. Duurzame inzetbaarheid en aanpassen aan nieuwe veranderende uitdagingen van organisaties vragen om medewerkers die zich fysiek en mentaal weerbaar achten. We werken langer door, in een meer dynamische en digitale werkomgeving dan ooit.

De credo van Buro Rietveld is ‘de mooiste jaren van je werkende leven spendeer je hier’. Dat moet je als bedrijf in je DNA integreren. Dus niet eenmalig een sportevent neerzetten waar alleen de al sportieve werknemers aan meedoen. Het vereist een 360 graden benadering in al je activiteiten en communicatie. Leef je in, in je werknemers en benader ze als unieke individuen om ze allemaal over de streep te krijgen. Alleen dan realiseer je duurzame inzetbaarheid en een vitaal bedrijf.

Transformaties

Bedrijven – soms al tientallen jaren een gevestigde naam – bevinden zich in een wereld die in rap tempo verandert. Denk aan digitalisering, de mogelijkheden van big data, robotisering, e-commerce en concurrentie uit vaak onverwachte hoek. Daarom zijn succesvolle transformaties en het identificeren van transformatieversnellers essentieel om concurrent te blijven.

Een coproductie van Nico van Dam, namens Duurzaam Verandervermogen en Haico Spijkerboer, namens Boer & Croon, geeft ons houvast. Het belangrijkste om te onthouden volgens Nico van Dam is dat je in dehuidige onzekere wereld de mens weer centraal moet zetten en je boerenverstand moet gebruiken. Wanneer je dit niet doet en je denkt in systemen, kaders en organisatieharkjes, dan verstarren je mensen. Als je de mens als werknemer niet centraal zet dan haal je de ideeën, energie en kracht niet meer uit je eigen organisatie en is iedere transformatie gedoemd te mislukken.

Haico Spijkerboer vult aan. Ook heb je de durf nodig om lastige beslissingen te nemen en reflecterend vermogen om te vragen; ‘heb ik hier als organisatie momenteel wel de kennis en vaardigheden voor?’ Vaak luidt het antwoord nee. Dan is het goed om het gesprek aan te gaan en samen met een externe partij als Boer & Croon te zoeken naar de juiste oplossingen. Wij hebben al vaak gezien waar het fout kan gaan en weten de juiste vragen te stellen om tot het beste resultaat te komen. En waar nodig zetten wij uiteraard ons netwerk in, bestaande uit o.m. ervaren interim executives en young executives. Samen komen we er wel uit.

Succesvol transformeren vereist focus, verbinding en leiderschap. Deze en andere factoren moeten mede door HR worden begeleid en ondersteund, waarbij de HR-directeur een centrale rol speelt. Waar HR vroeger vooral een administratieve aangelegenheid was, is het nu belangrijk om een strategische benadering te kiezen. HR moet aangesloten zijn op de business, nauw betrokken zijn bij de communicatie van de visie van het bedrijf en weerstand minimaliseren en doorbreken door een grote rol te spelen in de digitaliseren van je bedrijf.

Vitaliteit en succesvol transformeren, de mens centraal, met focus, persoonlijke aandacht en boerenverstand. Het zijn benodigde componenten om te slagen. Daarvoor heb je wel de juiste bestuurders en (interim)managers nodig. Met niet alleen kennis en kunde, maar vooral met het juiste karakter. De juiste match vinden, een uitdaging waar we bij Boer & Croon graag mee bezig zijn.