Openbaar Bestuur

Binnen de sector Openbaar Bestuur is Boer & Croon een ervaren partner voor gemeenten, provincies en waterschappen en hun samenwerkingsverbanden en voor de Rijksoverheid. Ook voor ZBO’s, agentschappen en andere organisaties in het publieke domein stelt Boer & Croon met regelmaat haar expertise beschikbaar.

Dat kan in verschillende vormen en hoedanigheden:

  • ervaren managers die tijdelijk directiefuncties kunnen invullen
  • programma- en projectmanagers voor specifieke opdrachten
  • Young Executives voor ondersteunende werkzaamheden of het uitvoeren van meer operationele opdrachten
  • begeleiding bij searchtrajecten

Met een team van partners die zelf langjarige ervaring hebben als bestuurder of topambtenaar bij overheden is het mogelijk om snel en adequaat op alle voorkomende vragen vanuit de publieke sector in te spelen.

Trends

Overheden in Nederland staan voor een uitdagende opgave. Enerzijds biedt de toenemende informatisering en digitalisering de mogelijkheid om zowel het beleidsproces als de uitvoering van taken efficiënter en effectiever vorm te geven. Daarbij worden steeds vaker de opgaven en processen leidend voor de inrichting van de organisatie. Nieuwe inzichten in de rol van de overheid, en een nieuwe rolverdeling tussen overheden in het sociaal domein en straks ook in het ruimtelijk domein, vragen om medewerkers die in staat zijn om te werken in netwerken en wisselende verbanden. Het spel dat gespeeld wordt heeft nieuwe regels gekregen. Dat vraagt veel van bestuur en management.

Betrokken partners

Seerp Leistra

s.leistra@boercroon.nl | 06 - 215 772 45

“Openbaar bestuur is dynamischer dan mensen denken. De uitdagingen zijn legio; digitalisering, efficiënter werken, nieuwe taken en naar de burger toekomen, allemaal met het liefst minder budget. Het vraagt om goede en integere bestuurders die rekening houden met de publieke rol die zij vervullen.”

Maurice Hoogeveen 

m.hoogeveen@boercroon.nl | 06 - 122 788 33

“Voor mij is openbaar bestuur gesneden koek. Als voormalig wethouder weet ik precies wat er speelt. Het zorgt ervoor dat ik de juiste vragen weet te stellen en met de juiste kandidaat bij de opdrachtgever zit. Een mooie manier om bij te dragen aan de maatschappij.”

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.