Gezondheidszorg

Binnen de sector Gezondheidszorg richt Boer & Croon  zich op zowel de cure als de care, dus zowel op ziekenhuizen als instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Trends
De gezondheidszorg is de afgelopen jaren continu in verandering geweest en zal dit de komende jaren ook blijven. Zowel de zorgvraag als de financiële druk nemen toe. Veel instellingen zijn gedwongen opnieuw naar hun organisatie te kijken en koers en focus te herbezien. Dit heeft gevolgen voor strategie, externe samenwerking, leiderschap en voor de rol van ondersteunende diensten. Deze laatsten gaan de lijn als  ‘business partner’ ondersteunen waardoor de primaire processen hun zelforganiserende rol steeds beter kunnen vormgeven. Al deze vraagstukken stellen Raden van Toezicht, bestuurders, directeuren en hoger management voor grote uitdagingen, zowel op het vlak van structuur als cultuur.

Betrokken partners en associés

Anoesjka van Aanholt

Partner

a.van.aanholt@boercroon.nl – 06 158 23 769

“Het creëren van verbinding tussen alle partijen in en om de gezondheidszorg die elkaar nodig hebben, maar regelmatig vanuit verschillende belangen lijken te opereren. Daar wil ik mij voor inzetten.”

 

 

Seerp Leistra

Partner

s.leistra@boercroon.nl+31 (0)6 21 57 72 45

 

 

 

 

 

 

Leo Schoots

Associate Partner

l.schoots@boercroon.nl – 06-53 153993

 

Voorbeelden van Boer & Croon opdrachten in de zorg

Referentieopdrachten Executive Management in de zorg

  • Lid Raad van Bestuur a.i. bij een organisatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen met een breed zorgpakket w.o. hulp bij het huishouden, thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk. Opdracht was het herpositioneren van de themabedrijven en het leveren van een bijdrage aan de organisatiebrede transitie van kolommen naar regio’s en aan de overige speerpunten in het beleid.
  • Lid Raad van Bestuur a.i. bij een fusieziekenhuis. Opdracht was onder meer het sturen op perspectief, herstel van vertrouwen in de samenwerking met de medische staf, uitbesteding van laboratoria en de reorganisatie van de financiële functie.
  • Informatiemanager met als opdracht onderzoek naar de mogelijkheid een oncologiecentrum te realiseren als een gezamenlijke inspanning van twee ziekenhuizen
  • Verandermanager reorganisatietraject van een GGZ-organisatie in het midden van het land.
  • Verander-/procesmanager bij een branchevereniging, met als opdracht het strategische beleid en de standpunten van het bestuur en de directie onder de aandacht te brengen bij de regiokantoren en – besturen.
  • Voorzitter Raad van Bestuur a.i. bij een algemeen ziekenhuis in het zuiden van het land. Focus van de opdracht was samen met het lid Raad van Bestuur keuzes maken in de portfolio van het ziekenhuis, follow-up geven aan het lange termijn huisvestingsplan en speciale aandacht voor de ontwikkeling van financiën, kwaliteit en veiligheid.
    Procesbegeleider van een fusie van twee ouderenzorgorganisaties.

Referentieopdrachten van onze Young Executives in de zorg

  • Bestuurssecretaris bij een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie. Tevens belast met het inrichten van HR-beleid op strategisch en tactisch niveau en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het onderbrengen/loslaten van de verschillende ondersteunende diensten (PIOFA) van deel-organisatie naar het concern.
  • Unithoofd a.i. op de OK van een topklinisch ziekenhuis, verantwoordelijk voor de logistieke teams en de huishoudelijke dienst. Na een intensieve reorganisatie en verhuizing zijn de processen geoptimaliseerd, het team opnieuw samengesteld, de dienstverlening sterk verbeterd en de samenwerking met de ketenpartners opnieuw ingericht.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.