Sluit

De Turn-around & Restructuring community bestaat uit zeer ervaren (interim-)bestuurders op het gebied van Turn-around & Restructuring: Mark de Haas, Jochem van Bueren, Anton van Dam, Rob Schuyt, André Hooijman, Cees den Ouden, Ton Christiaanse, Wilfred van der Maas en Ties de Ruyter de Wildt.

HR groep

Dienstverlening

De dienstverlening is gericht op het snel en doeltreffend kunnen optreden in crisissituaties, bij conflicten en bij herstructureringen vanuit een regierol. Uitgangspunt is maatwerk en impact door waar nodig een team van specialisten in te zetten.

Voorbeelden van de diensten die wij verlenen zijn:

  • uitvoeren en begeleiden van reorganisaties/herstructureringen
  • herstel- en recoveryprojecten
  • leveren van ervaren managers en bestuurders die de rol kunnen vervullen van CEO/CRO/CFO/changemanager
  • doorlichting (quick scan) gericht op het in kaart brengen van markt, sterke en zwakke onderdelen, management, liquiditeit/rendement/financiering, resulterend in een actieplan
  • ondersteunend management en specialisten
  • begeleiden van financiering/herfinanciering
  • begeleiden van verkoop van onderdelen/onderneming
  • juridische ondersteuning (o.a. doorzak- en prepackconstructies)
  • herstellen van vertrouwen bij financiers/banken

Waar nodig werken wij samen met strategieconsultants, insolventieadvocaten, M&A-adviseurs, accountants of andere specialisten.

Onze opdrachtgevers zijn meestal de directie, de raad van commissarissen of de aandeelhouders.


Transformatiemanager/-directeur

Boer & Croon wordt regelmatig gevraagd om een transformatiemanager of -directeur te leveren. Dit betreft een tijdelijke rol ter ondersteuning van het bestuur of de directie, zodat een transformatie kan worden begeleid door een ervaren bestuurder/directeur. Deze persoon krijgt een stevig mandaat als bewindvoerder en rapporteert rechtstreeks aan de toezichthouders, het openbaar bestuur, financiers en andere stakeholders.

Ondersteund door beproefde methodieken, modellen en een stevig netwerk van deskundigen neemt deze bewindvoerder diverse taken voor de transformatie op zich. Deze bewindvoerder beschikt over een groot probleemoplossend vermogen en houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met de transformatie. Op deze manier hebben de vaste directeuren hun handen vrij voor de dagelijkse gang van zaken.