Sluit

Sluit

De Transformation & Restructuring Community bestaat uit zeer ervaren (interim) bestuurders op het gebied van Transformation & Restructuring: Mark de Haas, Jochem van Bueren, Anton van Dam, Rob Schuyt, André Hooijman, Cees den Ouden, René de Wit, Ton Christiaanse, Wilfred van der Maas en Ties de Ruyter de Wildt.

HR groep

Dienstverlening

De dienstverlening is gericht op het snel en doeltreffend kunnen optreden in crisissituaties, bij conflicten en bij herstructureringen vanuit een regierol. Uitgangspunt is maatwerk afhankelijk van de situatie maar ook impact door waar nodig een team van specialisten in te zetten. Voorbeelden van de diensten die wij verlenen zijn:
 • uitvoeren en begeleiden van reorganisaties/herstructureringen
 • herstel- en recovery projecten
 • leveren van ervaren managers/bestuurders die de rol kunnen vervullen van CEO/CRO/CFO/changemanager
 • doorlichting (quick scan) gericht op het in kaart brengen van markt, sterke en zwakke onderdelen, management, liquiditeit/rendement/financiering resulterend in een actieplan
 • ondersteunend management en specialisten
 • begeleiden van financiering/herfinanciering
 • begeleiden van verkoop van onderdelen/onderneming
 • juridische ondersteuning o.a. doorzak- en prepackconstructies
 • herstellen vertrouwen financiers/banken

Waar nodig werken wij samen met strategieconsultants, insolventieadvocaten, M&A adviseurs, accountants of andere specialisten.

Onze opdrachtgevers zijn meestal de directie, de raad van commissarissen of de aandeelhouders.

BOER & CROON EN TRANSFORMATIE

Onze onderscheidende capaciteiten
Mensen:
 • Bestuurders en overgangsbestuurders met jarenlange ervaring in de transformatie van de gezondheidszorg;
 • Ervaren (ondersteunende) teamleden voor o.a. financiën, HR, ICT, cliënt/patiënt logistiek en (zorg)administratie.
Ervaring:
 • Bewezen werkstijl en methodologie;
 • Meer dan 100 opdrachten binnen de gezondheidszorg per jaar, waaronder meer dan 20 herstructureringen;
 • Inzet voor positieve financiële resultaten.
Sterk netwerk:
 • Netwerk van meer dan 100 beschikbare zorgbestuurders en deskundigen;
 • Nauwe samenwerking met de advocatuur en de "big four" consultants;
 • Uitstekende zakelijke relaties met de afdelingen Bijzonder Beheer van alle Nederlandse banken;
 • Actieve leden van de Nederlandse herstructureringsgemeenschap;
 • Flexibiliteit;
 • Zowel statutaire rollen als project/programmamanagement en expertiserollen;
 • Kleine teams die nauw samenwerken met management en staf;
 • Flexibele contractstructuren.
Uitvoering:
 • Het behalen van operationele en inhoudelijke resultaten op zowel de korte als lange termijn;
 • Focus op het implementeren, realiseren en borgen van de transformatie.

Onze benadering

1. Intake:

Tijdens de intake bespreken we de omvang van de transformatie en de samenstelling van het team van Boer & Croon.

2. Analyse en planning:

Allereerst maken we een analyse van de marktsituatie, de producten en diensten, de liquide middelen en het juridische kader. De rol van elke stakeholder wordt duidelijk gedefinieerd, en samen met de klant bekijken we welke verbeteringen worden nagestreefd en haalbaar zijn. Vervolgens worden de doelstellingen bepaald, zoals verbetering van het prestatieniveau, herstel van vertrouwen en optimalisering van kosten en baten. Ook de systemen, processen en de kwaliteit van de medewerkers worden tegen het licht gehouden om te zien waar er ruimte is voor verbetering. We stellen een team samen met zowel medewerkers van de opdrachtgever als experts van Boer & Croon.

Tot slot bespreken we de termijn waarbinnen tastbare resultaten bereikt moeten zijn.
Tijdspad: 2-6 weken

3. Realisatie:

De realisatie van de reorganisatie of transformatie kan plaatsvinden op basis van een wettelijke of programmatische rol. De geplande maatregelen worden uitgevoerd en de opdrachtgever ontvangt periodieke financiële, operationele en programmarapportages die zich richten op de te behalen doelstellingen, mijlpalen, liquiditeiten en balansen.

Dit vereist volledige transparantie over de resultaten en eventuele knelpunten.

In deze fase biedt Boer&Croon ook specialistische ondersteuning op gebieden als HR, ICT, automatisering en in- en outsourcing.

Tijdspad 6-18 maanden

4. Borging:

De overdracht vindt plaats na de evaluatie met de stakeholders. Het is in deze laatste fase van groot belang dat de transformatie breed gedragen wordt binnen de organisatie. Dit soort transformaties in de zorg is pas echt succesvol als de mensen in het veld er zoveel mogelijk bij betrokken zijn, zodat het een solide basis heeft en niet verschuift zodra de externe professionals vertrokken zijn.

Dit wordt in de meeste gevallen aangevuld met een opleidings- en ontwikkelingsprogramma.

Transformatiemanager/-directeur

Boer & Croon wordt regelmatig gevraagd om een transformatiemanager of -directeur te leveren. Dit betreft een tijdelijke rol ter ondersteuning van het bestuur of de directie, zodat een transformatie kan worden begeleid door een ervaren bestuurder/directeur. Deze persoon krijgt een stevig mandaat en rapporteert rechtstreeks aan de toezichthouders, het openbaar bestuur, financiers en andere stakeholders.

Ondersteund door beproefde methodieken, modellen en een stevig netwerk van deskundigen neemt deze bewindvoerder/directeur diverse taken voor de transformatie op zich. Deze bewindvoerder/regisseur beschikt over een groot probleemoplossend vermogen en houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met de transformatie. Op deze manier hebben de vaste beheerders/directeuren hun handen vrij voor de dagelijkse gang van zaken

Meer weten?

Are you interested in our services? Please contact Jort Binnerts, Anoesjka van Aanholt or Jos Zandhuis.