Sluit

We delen graag de impactverhalen van onze Young Executives en Managers van afgelopen jaar die werkzaam zijn binnen onze healthcare solution.

Healthcare 1
Inge HR staan 3

Espria - Inge Laane - Young Executive


Wat was het probleem binnen de organisatie Espria?

Espria bestaat uit 8 zorgorganisaties die samen voor circa 15 miljoen euro aan subsidie gebruiken. Echter verlopen zowel de organisatie, het aanvraagproces, registratie en verantwoording op decentraal niveau suboptimaal.

Hoe hebben we Espria geholpen
Boer Croon dag7 Aileen MG1263 klein

Bernhoven - Aileen van der Neut - Manager


Wat was de uitdaging in de organisatie?

Een financieel besparingsprogramma voor 20 miljoen euro moest worden opgezet om de benodigde (her)investeringen voor de komende jaren te kunnen doen. Tevens bleek ingrijpen op de bedrijfsvoering van Bernhoven nodig om een toekomstbestendige bedrijfsvoering te garanderen.

Hoe hebben we Bernhoven geholpen?
Guusje Elsen

Mevis - Guusje Elsen - Young Executive


Wat was de uitdaging in de organisatie?

De uitdaging waar Mevis voor stond was om een volwaardige organisatie te zijn op 1-1-2023 en de organisatie dusdanig te hebben ingericht zodat Mevis de rol kon dragen als verantwoordelijk partij voor de uitvoerende jeugdhulp in de regio Zuid-Holland-Zuid.

Hoe hebben we Mevis geholpen?
Thomas HR staan 1

Rode Kruis - Thomas van Burk - Young Executive


Wat was het probleem in de organisatie?

Binnen het Rode Kruis is de afdeling Medische Dienst snel gegroeid. Echter is de strategie samen met de governance structuur niet toekomst bestendig om deze groei aan te kunnen

Hoe hebben we het Rode Kruis geholpen?
Maxime Gits

GGD GHOR NL - Maxime Gits - Manager


Wat was het probleem in de organisatie? ​

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) wordt ruim drie jaar opgeheven maar heeft geen duidelijke landingsplekken voor zijn huidige taken.​ De taken moeten elders worden onderverdeeld.

Hoe hebben we GGD GHOR NL geholpen?
Maartje LO zit 1

V&VN - Maartje van Wijk - Young Executive


Wat was de uitdaging in de organisatie?
Om een gezamenlijk gedragen koers te creëren binnen V&VN over wat het Kennisinstituut is en hoe het georganiseerd kan worden. 

Hoe hebben we V&VN geholpen?
Ontwerp zonder titel 36

Artsen Zonder Grenzen - Coen Zeeman & Pauline Gabriëls


Wat was de uitdaging in deze organistie?

Artsen Zonder Grenzen is de afgelopen jaren snel gegroeid. Uit een uitgebreide audit bleek dat veel kritische organisatieprocessen niet in kaart waren gebracht. Door het grote personeelsverloop gaat veel kennis verloren en wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden.

Hoe hebben we Artsen Zonder Grenzen geholpen?
Business course royal flora pdf 1

Stichting Maitrie – business plan arbeidstekort in de Haagse zorginstellingen


Wat was de uitdaging in de organisatie?
De Haagse Ziekenhuizen en ouderenzorgorganisaties hebben – net als in de rest van Nederland – te maken met stijgende arbeidsmarkttekorten in de zorg. Traditionele manieren van werving bieden geen soelaas. Stichting Maitrie wil daarbij helpen om als stichting zonder winstoogmerk statushouders met een zorgachtergrond en non-EU personeel met een zorgachtergrond, voor langere tijd in te zetten in de Haagse zorginstellingen. Stichting Maitrie had een business plan en business case nodig om van concept naar project te komen.

Hoe hebben we Stichting Maitrie geholpen?