Sluit

Bij transformaties in de zorg spelen altijd meerdere belangrijke stakeholders een rol. Boer & Croon neemt een centrale rol in binnen dit krachtenveld en treedt op als regisseur om samen met de stakeholders succesvolle transformaties te realiseren. Jaarlijks voeren wij ruim honderd opdrachten uit binnen de zorg, waarvan meer dan twintig herstructureringsprojecten.

Healthcare community

DE HEALTHCARE COMMUNITY

De community wordt gekenmerkt door uiteenlopende en elkaar aanvullende ervaringen. Ieder lid biedt een schat aan kennis en ervaring, opgedaan in diverse veeleisende (interim-)functies. Door hun krachten te bundelen bij Boer & Croon hebben de leden een waardevol platform gecreëerd om hun kennis en expertise te delen en elkaar te helpen en te versterken. Daarnaast is waar nodig ondersteuning beschikbaar vanuit de andere expertisegebieden van Boer & Croon. Zo kunnen de leden van de Healthcare community niet alleen een tijdelijke positie in jouw organisatie invullen, maar ook leiding geven aan duurzame strategische verandering.


LEVERING VAN DIENSTEN

De diensten van de Healthcare community zijn gericht op het realiseren van duurzame veranderingen in zorgorganisaties. De leden hebben er bewust voor gekozen om hun talent en kennis op interim-basis in te zetten. Je kunt hen inhuren als tijdelijke vervanging van een directielid of als zwaargewicht in complexe (verander)processen binnen de zorg.


Over Boer & Croon in de zorgsector

Boer & Croon heeft zich sinds de oprichting in 1973 in toenemende mate gespecialiseerd in de zorg. Wij werken met pragmatische en resultaatgerichte senior bestuurders, (programma)directeuren en (project)managers met een bewezen staat van dienst. We werken voor ziekenhuizen, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. En we zijn een ervaren partner voor zorgverzekeraars, brancheverenigingen, koepelorganisaties en onderzoeksinstituten. Steeds vaker worden wij gevraagd om transformaties en herstructureringen in de zorg te begeleiden. Wij nemen vanaf dag één de regie in handen en realiseren de gewenste reorganisatie. Daarbij richten wij ons op zowel korte- als langetermijnresultaten.


'Wij nemen vanaf dag één de regie in handen en realiseren de gewenste reorganisatie.'


Onze aanpak

Intake: Tijdens de intake wordt de reikwijdte van de transformatie besproken, alsmede het mandaat en de samenstelling van het team van Boer & Croon.

Analyse en planning:
Eerst wordt een analyse gemaakt van de marktsituatie, het productportfolio, de liquiditeit en het juridische raamwerk. De rol van iedere stakeholder wordt duidelijk omschreven en samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar welke verbeteringen er gewenst en haalbaar zijn. Daarna worden de doelstellingen gepreciseerd, zoals prestatieverbeteringen, herstel van vertrouwen en de optimalisatie van kosten en baten. Ook de systemen, processen en de kwaliteit van de medewerkers worden tegen het licht gehouden om verbeterpunten vast te stellen. De personele inzet van zowel de opdrachtgever als Boer & Croon wordt bepaald. Ten slotte worden de doelstellingen geplaatst in een tijdslijn met omschrijving van concrete resultaten.

Tijdsduur: 2-6 weken

Realisatie:
De realisatie van de reorganisatie of transformatie kan plaatsvinden vanuit een statutaire- of een programmarol. De geplande actiepunten worden uitgevoerd en de opdrachtgever krijgt periodieke financiële-, operationele- en programmarapportages gericht op de te realiseren doelstellingen, mijlpalen, liquiditeits- en balansposities. Hierbij geldt een volledige transparantie over resultaten en eventuele knelpunten. In deze fase biedt Boer & Croon ook specialistische ondersteuning op het gebied van onder andere HR, ICT, automatisering en in- en outsourcing.

Tijdsduur 6-18 maanden

Borging:
Na de evaluatie met de stakeholders vindt de overdracht plaats. Heel belangrijk in deze laatste fase is dat de transformatie voldoende geborgd is. Zo’n transformatie in de zorg is pas echt geslaagd als de mensen op locatie er zoveel mogelijk bij betrokken zijn, zodat deze een solide basis heeft en niet gaat verschuiven op het moment dat de externe professionals zijn vertrokken. Dit wordt in de meeste gevallen aangevuld met een trainings- en ontwikkelingsprogramma.


Transformatiebestuurder/-directeur

Regelmatig wordt Boer & Croon gevraagd om een transformatiebestuurder of -directeur in te zetten. Het gaat dan om een tijdelijke rol ter ondersteuning van het bestuur of de directie om een transformatie door een ervaren bestuurder/directeur te laten begeleiden. Deze krijgt dan een sterk mandaat en rapporteert direct aan toezichthouders, openbaar bestuur, financiers en andere stakeholders. Ondersteund door bewezen methodieken, modellen en een gedegen netwerk van experts neemt deze bestuurder/directeur diverse transformatietaken op zich en fungeert hij of zij als sparringpartner. Deze bestuurder/directeur heeft een groot probleemoplossend vermogen en houdt zich vrijwel exclusief bezig met de transformatie, zodat de vaste bestuurders/directeuren zich kunnen focussen op de dagelijkse gang van zaken.

Meer weten?

Meer weten over de aanpak en resultaten van de Healthcare community? Neem contact op met een van de leden of met Anoesjka van Aanholt of Janneke van der Kruijs van Boer & Croon.