Impact van het coronavirus op het bedrijfsleven: we komen zonder onderdelen te zitten

Geschreven door: Jan Roodenburg, Associate Partner Boer & Croon

Zo langzamerhand wordt het iedereen duidelijk dat de bevoorrading zal stagneren als gevolg van het coronavirus. Fabrieken staan stil en containers staan op de kade in Hong Kong en Shanghai. Welke impact heeft het coronavirus op de supply chain en het bedrijfsleven? En welke oplossingen zijn er voorhanden om de supply chain in dergelijke gevallen te managen?

Onzekerheid over besmetting coronavirus

Iedereen volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook om commerciële redenen. Zal de bevoorrading stagneren, en zo ja, in hoeverre? In China doen de fabrieken hun best om besmetting te voorkomen. Vergelijkbaar is de uitbraak van SARS in 2003. Op dat moment was ik in Taiwan wereldwijd verantwoordelijk voor de monitorenfabrieken van Philips. Wij hebben toen ook maatregelen genomen in de getroffen gebieden Donguan, Suzhou en Taiwan. Daar verdeelden we de staf van alle afdelingen in drie roulerende groepen, die strikt gescheiden bleven van elkaar. Twee groepen in gescheiden gebouwen op kantoor en een groep thuis. Voor iedere stafmedewerker werd elk bezoek aan een winkel in de buurt beheerst door het bewustzijn ‘hoe besmetting te voorkomen’. Gelukkig werden bij ons geen besmettingen vastgesteld. Maar dat had ook anders kunnen aflopen.

Onderbrekingen binnen de logistieke keten

In de afgelopen jaren zijn er bij herhaling ook andere onderbrekingen geweest binnen de logistieke ketens van ondernemingen. Deze waren onvoorspelbaar. Steeds kostte het veel geld en moeite voor het bedrijfsleven om de schade te beperken. Ter illustratie enkele voorbeelden:

  • In 2010 ontstond een tekort aan hi-tech componenten omdat de luchtvracht stagneerde vanwege de vulkaanuitbarsting in IJsland;
  • In 2011 ontstond een tekort aan mechanische onderdelen, omdat fabrieken in Thailand stilstonden. Zij stonden namelijk wekenlang onder water als gevolg van zware regenval;
  • In 2017 kon 70% van de orders voor data-opslag modules (SSD’s) niet uitgeleverd worden, omdat er een wissel had plaatsgevonden naar een andere technologie. Deze technologiewissel betrof eerst de SSD-leveranciers en in navolging daarvan ook de processor-leveranciers.

Impact materiaaltekorten

Zo kent de wereldwijde supply chain elk jaar wel een incident met materiaaltekorten tot gevolg. Nu betreft het de uitbraak van het coronavirus met haperingen in de toelevering tot gevolg. Zodra de fabrieken en het transport weer in beweging komen, zal onder de afnemers een gedrang ontstaan om voorrang te krijgen bij de uitlevering. Naar verwachting zal het maanden duren voordat de toevoer van producten weer stabiliseert.

De druk neemt toe

Voor bedrijven met toeleveranciers in China is het nu aftasten welke levering wanneer doorkomt. De eigen inkoopgroep draait overuren om transparantie in de keten te krijgen. Door onzekerheid van de situatie rondom de corona-uitbraak, zullen de meeste leveringen echter voortdurend wijzigen. Steeds opnieuw zal de beschikbaarheid van componenten geverifieerd moeten worden om de eigen productie-vloer en/of leveringen goed te kunnen plannen. Het is niet ondenkbaar dat de verkoopafdeling klanten meerdere keren zal moeten teleurstellen als gevolg van tussentijdse verschuivingen. De geplande omzet kan daardoor onder druk komen te staan. Nu is al te lezen dat bedrijven winstwaarschuwingen afgeven (Digitimes.com).

Supply chain control tower

Meer dan ooit is het nu belangrijk om op dagbasis inzage te hebben in de orderstatus bij toeleveranciers. Soms zelfs op uurbasis. Ondernemingen willen hun mankracht immers zo effectief mogelijk inzetten. Deze faciliteit bieden de huidige systemen om de keten aan te sturen meestal niet. De systemen zijn namelijk opgezet met vaste informatie, die wekelijks handmatig wordt geactualiseerd door medewerkers van toeleveranciers. Deze actualisatie stagneert als de medewerkers in China niet goed geïnformeerd zijn over de situatie in hun eigen stad of land, of zelfs niet op kantoor aanwezig zijn.

Al enige tijd biedt het ‘supply chain control tower’ concept (zie ook SC Media en Gartner studie 2019) een oplossing om transparantie te krijgen en de problemen gecoördineerd aan te pakken. In dit systeem is gedefinieerd wat voor de eigen bedrijfsvoering de kritische orders zijn. Al deze kritische orders worden voortdurend afgestemd en gecoördineerd met de toeleveranciers.

In de huidige situatie rondom de corona uitbraak, kun je met de Supply Chain Control Tower bekijken welke orders uit je klantenbestand kritisch zijn. Voor die prioriteit-orders geeft de Control Tower opdrachten aan alle betrokken afdelingen. Voor de inkoopafdeling is direct inzichtelijk wanneer welke componenten uit China nodig zijn, zodat zij weten welke leveringen zij het eerst moeten opvolgen. De technici in de fabriek weten meteen welk probleem eerst aangepakt moet worden, als zij meerdere problemen tegelijk moeten oplossen. De logistieke afdeling kan zich richten op de specifieke container met componenten voor prioriteits-orders en daar duurdere en snellere afhandeling voor organiseren, als er vele containers staan te wachten op de kade of luchthaven. Zo verschaft de Supply Chain Control Tower online informatie, die essentieel is om de order-flow (daarmee ook de cash-flow) van het bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten stromen. Deze transparante situatie maakt het voor de salesafdeling mogelijk om gedupeerde klanten eerder te waarschuwen en het Management team kan de financiële situatie eerder met aandeelhouders delen.

Digitaliseren van de supply chain

Het opzetten van een digitale supply chain (zie ook de ervaring van bedrijven als Hewlett Packard, DSM en Henkel) staat of valt bij de kwaliteit van de input in het ERP systeem. Van Sales tot Inkoop, alle processen worden hierin weergeven en relevante data zijn beschikbaar zodat de order en goederenstroom gedetailleerd kan worden gevolgd. Men heeft – zeker voor crisissituaties – echter additionele en specifieke software nodig. Hiermee kunnen namelijk statistische analyses worden uitgevoerd met behulp van Business Analytics, zodat doorlooptijden precies voorspeld kunnen worden. Afwijkingen kunnen, als deze op het kritische pad liggen, aangepakt worden. Zijn er veel variabelen, dan kan artificial intelligence vervolgens een uitkomst bieden. Als dat alles staat is het zinvol de Supply Chain Control Tower op te zetten. Het succesvol invoeren van een Control Tower vereist zowel detail kennis als overzicht van de gehele keten en besef van verschillende culturen.

De voordelen van een gedigitaliseerde supply chain met een Control Tower zijn dat:

  • door transparantie van de supply chain deze geanalyseerd kan worden op haar zwakke punten. Op die manier is winst te behalen in de doorlooptijd. Bij Hewlett Packard heeft men hiermee de doorlooptijd gehalveerd.
  • alle afdelingen aangesloten zijn op dezelfde gedigitaliseerde supply chain data, waardoor iedereen beschikt over dezelfde informatie. Op die manier ontstaat geen frictie tussen afdelingen;
  • managementinformatie over de gehele chain op elk moment beschikbaar is, waardoor de keten met een klein groepje verantwoordelijken sneller aan te sturen is: het Control Tower Team;
  • de effectiviteit van de organisatie kan worden verhoogd;
  • klantenorders dynamisch kunnen worden gevolgd, waardoor bij calamiteiten de benodigde informatie voorhanden is om prioriteiten te stellen.

De menselijke kant brengt het uiteindelijk pas weer samen

Ook in de huidige situatie met COVID-2019 is het essentieel dat organisaties goed vertegenwoordigd zijn in China via een agency of bureau, waarbij (zodra het kan) het management naar China reist om de toeleveringsketen te stabiliseren. Daarnaast is deze periode voor de Chinese partners zeer dramatisch en biedt dit bedrijven ook kansen om de relaties verder aan te halen met belangrijke leveranciers.

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door Jan Roodenburg, Associate Partner Boer & Croon en voormalig verantwoordelijk voor de Supply Chain en Industriële activiteiten bij Hewlett Packard Enterprise EMEA en daarvoor bij Philips Multi Media Systems vanuit Taiwan. Wil jij meer informatie over de mogelijkheden van de Supply Chain Control Tower en het concept dat Boer & Croon hiervoor samen met Jan heeft ontwikkeld? Klik dan hier of neem contact op met:

Haico Spijkerboer (Partner) per e-mail of via +31 (0) 6 31 76 36 96
Jan Roodenburg (Associate Partner -SME) via +31 (0) 6 11 24 08 08
Pim van Asperen (Manager) per e-mail of via +31 (0) 50 26 40 53

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.