Impact van emotie en media in de zorg

De Zorgsector. Jong, oud, gezond of ziek, er komt een moment waarop we een huisartsenpraktijk, ziekenhuis of zorginstelling nodig hebben. Voor jezelf of voor een naaste. Met dat contact is het logisch dat er een mening wordt gevormd over de zorgsector.

Ook de media en de politiek hebben vaak aandacht voor deze sector. De discussies gaan over prestaties, financiën, patiënten, wachtrijen en misstanden. Het is kortom, een sector die onder het publieke vergrootglas ligt. Zorgbestuurder Erik Laarhoven en Boer & Croon partner Anoesjka van Aanholt beschouwen een praktijk casus.

Scherp op de ouderenzorg

Een perfect voorbeeld van deze aandacht en wat het teweeg kan brengen is het manifest Scherp op ouderenzorg geschreven door Carin Gaemers en Hugo Borst. Zij wisten met dit manifest zoveel aandacht te generen in de media en bij het groter publiek dat het kabinet Rutte II besloot 2,1 miljard euro extra uit te trekken voor zorg in de verpleeghuizen. Borst en Gaemers ontvingen in 2016 voor deze presentatie de Machiavelliprijs. Een groot succes, maar wel eentje waarvan de gevolgen voor Rutte II niet helemaal waren doordacht.

Treant Zorgroep

Treant Zorggroep is een Drentse fusieorganisatie van drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, en 17 centra voor wonen en zorg. Het betreft een groot geografisch werkgebied waarin de diverse kernen cultureel gezien weinig met elkaar van doen (willen) hebben.

Aan media-aandacht heeft Treant Zorggroep de afgelopen jaren geen gebrek gehad: de fusie, de keuzes rond lateralisatie en concentratie van zorg, de aanhoudende verliezen bij de ziekenhuizen en het vertrek van bestuurders werd breed uitgemeten in de media.

In het vizier

Het besluit van december 2017 om de afdeling verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Emmen tijdelijk te sluiten als gevolg van een structureel tekort aan kinderartsen riep veel emoties op.

Patiënten, werknemers en de (lokale) politiek geven gehoor aan hun ongenoegen. De media duikt er bovenop en zo wordt iedere stap, bespreking en besluit van het bestuur direct breed uitgemeten in kranten en op sociale media. Daarbij kunnen de emoties hoog oplopen: de roep dat het bestuur maar moet terugtreden is bijna een open deur

Bestuur aan zet

Als bestuur sta je in de spotlights: het is je taak om tot zorgvuldige besluitvorming te komen in lijn met de doelstelling van de organisatie waar je leiding aan geeft. Voor Treant Zorggroep is dat het leveren van een volwaardig zorgaanbod voor 300.000 inwoners in de regio Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Dat besluit hoeft niet altijd in lijn te zijn met wat de diverse stakeholders en (lokale) belangenbehartigers graag zouden zien.

Begrip over en weer van ieders rol en verantwoordelijkheid is daarbij van belang. Ook transparantie over wie wanneer waar in het proces van totstandkoming van besluitvorming aan bod komt, kan daarbij goed helpen. En continu in contact blijven met je stakeholders, zodat ze zich niet verrast voelen. Dat vergt veel stuurmanskunst, zeker als je niet altijd in staat wordt gesteld zelf de boodschap te brengen en toe te lichten.

Tot slot: realiseer je dat je bij dergelijke ingrijpende besluitvorming het niet iedereen naar de zin kan maken. Er zullen altijd mensen ontevreden zijn over het uiteindelijke besluit. Dat is niet erg zolang je als bestuur weet dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden waarbij optimalisatie voor het geheel het uitgangspunt was.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.