Crisismanagement

Hoe houd je positieve ontwikkeling van crisismanagement vast?

Hoe kan je positieve ontwikkelingen van crisismanagement vasthouden? Hoe zorg je dat jouw organisatie ook na de crisis flexibel en wendbaar blijft? Veel organisaties hebben in de coronacrisis snel moeten schakelen en een grote mate van wendbaarheid en daadkracht getoond. Maar hoe houd je dat vast als de acute crisissituatie weer is gaan liggen? Wij vroegen het Marc Ligthart, onze Associate Partner en lid van de CEO/COO kerngroep.

“In december 2019 ben ik als interim manager begonnen bij Aviko,“ vertelt Ligthart. “Mijn opdracht bestond uit het vormgeven en uitvoeren van de rol van manufacturing director. Ook droeg ik bij aan de organisatieveranderingen in de deliver organisatie, een samenvoeging van supply chain, procurement en manufacturing. Naast de dagelijkse leiding van de productie had ik als opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor de Footprint van de toekomst.”

Voorbereiding op COVID-19

Met het oog op de verspreiding van COVID-19 heeft Marc bijgedragen aan het opzetten van de organisatie binnen Aviko om de gevolgen van de Coronacrisis te beheersen.  Dat is in een vroeg stadium gedaan , toen nog niet duidelijk was wat de impact van Corona zou zijn. Dit bleek geen overbodige luxe. Toen enkele weken later de gevolgen van Corona in volle omvang duidelijk werd, ging er een hele keten van verandering in werking. “Door de crisis is ook mijn opdracht van de één op de andere dag significant veranderd” vertelt Ligthart. “De eerste zorg lag bij de medewerkers om te voorkomen dat ze besmet zouden raken. Cruciaal daarbij waren de korte communicatielijnen en frequent overleg. Op alle fabrieken in Nederland, België en Duitsland zijn maatwerk acties uitgezet, mede omdat overheidsbeleid per land verschilde”.

De gevolgen van de coronacrisis waren al snel voelbaar bij Aviko. Door de lockdown is de omzet fors gedaald en moest er aan de productiekant snel  in actie worden gekomen om de productie terug te schalen en zo ervoor te zorgen dat de vrieshuizen niet overvol raakten. De gevolgen werkten verder door tot in de hele keten, zo konden de reeds gekochte aardappelen niet allemaal verwerkt worden. Om deze drastische veranderingen in goede banen te leiden is er een apart team belevering opgezet, waarin de afdelingen commercie en Deliver nauw samenwerkten om productie snel terug te schakelen en toch klanten maximaal goed te kunnen beleveren. Daarnaast moesten natuurlijk ook de negatieve  financiële gevolgen in kaart worden gebracht en zijn direct acties uitgezet om deze  zo maximaal mogelijk te reduceren.

Ook voor Ligthart zorgde de crisis voor een totaal andere opvulling van zijn rol als interim-manager. Zo kon de Footprint studie die hem gevraagd was uit te voeren in de koelkast, omdat er van ondercapaciteit en ruimte voor investeringen niet langer sprake was.

Van tanker naar speedboot

“Wat mij het meest verrast heeft in deze roerige periode is de grote flexibiliteit in alle afdelingen van de organisatie”, aldus Ligthart. “De tanker veranderde in een speedboot”. In korte tijd zag Ligthart een bereidheid binnen de organisatie om andere dingen te gaan doen en daarnaast ook gewone dingen anders te doen. Wat aan deze wendbaarheid en creativiteit ten grondslag lag is de goede kennis van de markten en ontwikkelingen die er spelen. Door dit goed te vertalen via een Sales & Operations proces en de juiste beslissingen de nemen heeft Aviko een goed serviceniveau kunnen behouden. Tegelijkertijd was Aviko in staat de financiële schade daardoor te beperken.

Al met al was het een leerzame periode voor Ligthart: “Ik kijk terug op een bijzondere tijd waar mij rol compleet veranderde. Inzichten die ik hier heb opgedaan neem ik mee naar volgende opdrachten. Ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het managen van de crisis”.

Heeft u een interim-manager nodig? Wij helpen u graag met het vinden van de juiste match. Neem gerust contact op met een van onze partners.

 

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.