Close

Healthcare

We are an experienced partner in healthcare across the board.

Jeroen van Roon zittend 2

Jeroen van Roon

Get yourdone

Health Solutions

We work for hospitals, primary care, mental healthcare, elderly care, disability care and youth welfare services. And we are an experienced partner for health insurance companies, branch associations and umbrella organisations.

Boer & Croon expertise gebieden

Optimale samenwerking in de regio:

Vergaande regionale samenwerking tussen verschillende typen zorginstellingen, (semi) publieke en private partijen is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Portfoliokeuzes en nieuwe organisatievormen zijn nodig om patiëntenstromen opnieuw vorm te geven. Dit zet traditionele verhoudingen en zekerheden onder druk. Boer & Croon zorgt voor reëele samenwerkingsafspraken.

Versnelling digitaliseringsagenda

Digitalisering en inzet van technologie dragen bij aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. De extreme krapte op de arbeidsmarkt versnelt dit, maar hier ligt ook een grote belofte voor de professional en de patiënt/cliënt. Vooral transmurale digitalisering kan veel waarde creëren. Boer & Croon versnelt door in de praktijk bewezen oplossingen toe te passen.

Versterken van de businesscase

Daarnaast is het versterken van de business case van zorginstellingen nodig om bij financiële krapte weer ruimte te creëren om te vernieuwen. De marges in de zorg zijn traditioneel krap en na corona zelfs op veel plekken nijpend. Men ziet de ruimte om te vernieuwen niet meer. Die ruimte is er wel. Vaak kunnen zorginstellingen elkaar helpen in optimalisatie van capaciteit en delen van kosten om tot een duurzame business case te komen. Boer & Croon helpt zorginstellingen een duurzame bedrijfsvoering te realiseren.

Expertise gebieden

 • Optimale samenwerking in de regio [doorklikken naar relevant artikel]
  Regionale samenwerking tussen verschillende typen zorginstellingen, (semi)publieke en private partijen is noodzakelijk voor een toekomstbestendige zorg.
 • Versnelling van de digitaliseringsagenda [doorklikken naar relevant artikel]
  Digitalisering en inzet van technologie draagt bij aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. Tevens helpt het om zorgmedewerkers te ontlasten zodat zij meer aandacht kunnen schenken aan patiënten en cliënten.
 • Versterking van de businesscase van zorginstellingen [doorklikken naar relevant artikel]
  Om goede zorg te kunnen verlenen is de financiële gezondheid van een zorginstelling essentieel. Een sterke businesscase maakt de organisatie toekomstbestendig.

Onze toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van Boer & Croon zijn onze professionals met unieke kennis en ervaringen.
 • Mensgericht
  Experts op onze functionele domeinen Strategy, Finance & Technology, Operations, Transformation & Program Management en People Excellence.
 • Duurzaam veranderend
  Nadruk op blijvende gedrags-verandering en intern eigenaarschap nadat een project is afgerond.
 • Energie & Positief
  Aanstekelijk positieve instelling die de ambities van de organisatie tot leven brengt.
 • Resultaatgericht
  Pragmatische aanpak om concrete doelen te behalen en het resultaat te kunnen vieren.
 • Praktijkervaring
  Onze mensen werken actief als medewerker in de zorg. Kennen de zorg van binnenuit.

Executive Search

We find the best supervisors, managers and executives for an organisation. They become part of the team following a thorough process.

Interim management

As soon as it is needed, we temporarily fill executive positions and directorships and management roles. We have an extensive network of ready and willing interim candidates. Several highly experienced (interim) healthcare managers are also exclusively affiliated with Boer & Croon through our Healthcare Community.
Our interim managers can be assigned to, among others, the following interim positions:
 • Interim manager
 • Interim manager Healthcare
 • Interim Director of operations
 • Interim director HR
 • Interim ICT Director
 • Interim director Real Estate
 • Interim director Finances
 • Interim Director of Facilities Management
 • Interim director Marketing and communication
 • Interim Executive Board Secretary

Boer & Croon heeft ruim 140 medewerkers. Het Boer & Croon-netwerk is nog veel groter. Een greep uit de collega´s die actief zijn in de gezondheidszorg.

Fiona HR staan 1
Boer Croon dag7 Aileen MG1263 klein
BC Maart 14
Portretten medewerkers edit 2
Portret BC 36
Jeroen van Roon zittend 2

Management Solutions

Facilitating and accelerating change. We do this by providing rock-solid project management in close cooperation with the internal organisation. We combine this with substantive experience in areas such as capacity management, financial policy, digitalisation, innovation implementation, chain control and centralisation of services.
Lees Meer

Would you like to know more?

De verantwoordelijke partners en director voor de gezondheidszorg binnen Boer & Croon zijn: Anoesjka van Aanholt (Interim-Management) en Janneke van der Kruijs (Executive Search) en Jeroen van Roon (Transformation Management & Consultancy). Neem direct contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.