Close

Close

Voorzitter bestuur for NVBF

Achtergrond TEAMS 1

Bedrijfsinformatie

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) is de brancheorganisatie voor alle bioscoop- en filmtheaterexploitanten in Nederland en heeft als doel collectieve belangenbehartiging, promotie, professionalisering en communicatie in de breedste zin van het woord. Alle bioscopen en filmtheaters in Nederland zijn aangesloten.

Vereniging
De NVBF heeft een duidelijke keuze gemaakt voor wat betreft haar functie en taken en dit ook vastgelegd in het NVBF meerjarenplan 2020-2024. De NVBF onderneemt geen commerciële activiteiten en richt zich op taken die horen bij een ‘traditionele’ brancheorganisatie. De NVBF:
 • Is het kenniscentrum voor de branche en service-en informatiecentrum voor aangesloten leden.
 • Draagt bij in advisering en ondersteuning van zaken die verband houden met het werkgeverschap van leden.
 • Biedt ondersteuning aan niet-commerciële en stimulerende initiatieven voor de branche.
 • Behartigt de belangen van leden via lobby, publiciteit, communicatie en netwerkbijeenkomsten.
 • Is namens de leden partner voor contracten, convenanten en dergelijke.
 • Is overlegpartner namens de branche voor andere organisaties binnen en buiten de filmsector.
 • Is namens de leden overlegpartner voor internationale contacten en representatie.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de NVBF telt zeven leden. De samenstelling van het bestuur is als volgt:
 • Winnie Sorgdrager, voorzitter
 • Ron Sterk, vicevoorzitter (CEO Vue Cinemas Nederland)
 • Han Wolf, penningmeester (Managing director/eigenaar RSB Cinemas)
 • Kassandra Dommisse, bestuurslid (Country Manager Operations Kinepolis Nederland)
 • Jacques Hoendervangers, bestuurslid (Managing director Pathé Theatres Nederland)
 • Pepijn Kuyper, bestuurslid (Directeur LantarenVenster Rotterdam)
 • Erik Weel, bestuurslid (Directeur/eigenaar Corso Bioscoop Castricum)

Administratie, helpdeskfunctie, communicatie
De leden van de vereniging en het bestuur worden ondersteund door een eigen bureau.
Het bureau stelt, in overleg met het bestuur, o.a. de begroting en het jaarplan op die door de Algemene Leden Vergadering van de NVBF worden vastgesteld.
De NVBF voert haar eigen administratie. Leden kunnen het NVBF-bureau vragen stellen die verband houden met arbeidsrechtelijke zaken, bouwwetgeving, consumentzaken, horeca, werkgeversaangelegenheden etc.
Naast de helpdeskfunctie is er een NVBF-website die, met inloggegevens, door de leden kan worden geraadpleegd. De communicatie met de leden vindt plaats via verschillende (digitale) bijeenkomsten, nieuwsbrieven, de website en het jaarverslag.
Het bureau staat onder eindverantwoordelijkheid van een directeur en bestaat verder uit een hoofd administratie/controller, een project- en officemanager, een senior beleidsmedewerker en een administratief medewerker.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.denvbf.nl.

Functieomschrijving

Positie

Sinds eind 2011 is mevrouw Winnie Sorgdrager voorzitter van de NVBF. Zij zal in de loop van dit jaar het voorzitterschap neerleggen en overdragen aan een opvolger. Namens de NVBF zijn wij op zoek naar een kandidaat voor deze positie.

De bioscopen in Nederland zijn door de Coronacrisis na vele jaren van groei ongekend hard getroffen. Als gevolg daarvan staat de sector voor grote uitdagingen op korte en (middel)lange termijn. In het verlengde hiervan is het bestuur van de NVBF er meer dan ooit van overtuigd dat een voorzitter met een netwerk in Den Haag van groot belang is. Daarnaast wordt van de voorzitter gevraagd goed oog te hebben voor de verschillende soorten leden die de NVBF heeft, grofweg in te delen in concerns (bedrijven met tientallen bioscopen, meer dan 500 medewerkers en omzetten van >60 miljoen), kleine zelfstandige bioscopen (vaak familiebedrijven), grote filmtheaters en kleine filmtheaters (vaak met vrijwilligers en soms maar één voorstelling per week). Tevens wordt van de voorzitter gevraagd dat zij/hij als klankbord fungeert voor het bureau en haar directeur.

Functie-eisen

Profiel

Functie-vereisten
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding.
 • Meerjarige ervaring als voorzitter en/of in leidinggevende functies, bij voorkeur binnen vergelijkbare organisaties met vakprofessionals.
 • Kennis van en ervaring met brancheorganisaties.
 • Beschikt over een netwerk in Den Haag en weet hoe wetgeving tot stand komt.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Gezaghebbend en verbindend.
 • Vooruitstrevend en toekomstgericht.
 • Beschikt over strategisch denkvermogen.
 • In staat als klankbord en sparringpartner te fungeren.
 • Proactief en extern gericht.
 • Flexibel en energiek.
 • Gevoel voor ondernemerschap.
 • Kan gevoeligheden goed inschatten en is zelf niet al te uitgesproken.
 • Kan goed delegeren, maar zelf ook de pen ter hand nemen als dat nodig is.
 • Een natuurlijk leider, die anderen motiveert en stimuleert.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het tijdsbeslag voor de voorzitter wordt ingeschat op gemiddeld ca. een halve dag per week. Jaarlijks wordt in elk geval zes keer plenair vergaderd. In de toekomst zal dat vaker dan in het verleden ook digitaal zijn.
De bezoldiging van de voorzitter bedraagt € 25.000,- bruto per jaar.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de NVBF. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in september.

Week 26 Plaatsing vacature en start search
Week 27-31 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 9 augustus)
Week 32-34 Gesprekken bij Boer & Croon
Voordracht van kandidaten
Week 36 Eerste gespreksronde bij de NVBF (op 8 september)
Week 38 Tweede gespreksronde bij de NVBF (op 22 september)
November Benoeming kandidaat tijdens ledenvergadering

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 augustus 2021 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaande link. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S. Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!