Close

Close

Manager Leerhuis for Gelre ziekenhuizen

Logo Gelre website BC

Bedrijfsinformatie

Gelre ziekenhuizen
Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, waarmee iedere dag wordt gewerkt aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolgopleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt ruim € 370 miljoen.

Missie
“Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.”

Ambitie
Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De nieuwe strategie wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Functieomschrijving

Leerhuis

Ontwikkelingen als de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt maken het voor Gelre belangrijker dan ooit om mensen op te leiden en (daarmee) te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel dat met met plezier aan het werk is. Alleen dan kan het ziekenhuis ook in de toekomst kwalitatief goede specialistische zorg blijven bieden aan de inwoners van de regio.

Als topklinisch opleidingsziekenhuis geeft Gelre ziekenhuizen studenten, stagiaires en medewerkers de ruimte voor hun ontwikkeling en ambities met een breed scala aan leer- en ontwikkelmogelijkheden. Zo biedt het ziekenhuis een aantal coschappen binnen de reguliere geneeskundeopleiding en heeft het zo’n 125 AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) binnen 19 medische vervolgopleidingen. De Centrale Opleidingscommissie bewaakt het opleidingsklimaat en de kwaliteit van de medische opleidingen en neemt initiatieven om het opleidingsklimaat te versterken. Gelre ziekenhuizen biedt ook verschillende opleidingsplaatsen voor verpleegkundige en paramedische vervolgopleidingen en biedt jaarlijks een aantal stage-plaatsen aan. Naast opleidingen speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol binnen Gelre. Ter stimulering van hiervan zijn er onder andere een wetenschapscommissie en een wetenschappelijk raad die inhoudelijk oordeelt over onderzoeksprojecten en wordt jaarlijks een medisch en paramedisch wetenschapsymposium georganiseerd.

Gelre werkt samen met meerdere UMC’s en andere partnerziekenhuizen om kwalitatief goede medische opleidingen te verzorgen. Het gaat hierbij zowel om de initiële geneeskunde opleiding als de medische vervolgopleidingen. Het merendeel van de medische vervolgopleidingen binnen Gelre ziekenhuizen valt onder Onderwijs- en Opleidingsregio’s (OOR) Utrecht. Dat betekent dat het UMC Utrecht een belangrijke opleidingspartner is. Ook voor de verpleegkundige en paramedische opleidingen wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen evenals met ROC’s en HBO’s in de regio.

Binnen het Leerhuis van Gelre ziekenhuizen is alles wat met opleiden en onderzoek te maken heeft ondergebracht. De afdeling faciliteert bij en adviseert over de medische (vervolg)opleidingen, de opleiding van verpleegkundigen, paramedici en andere professionals, onderwijs en onderzoek, zodat (zorg)professionals goed gekwalificeerd kunnen werken. Het Leerhuis adviseert ook over opleidings- en ontwikkelvraagstukken van afdelingen, management en Raad van Bestuur. Zij ondersteunt wetenschappelijk onderzoek waarmee Gelre werkt aan de verbetering van zorg. Binnen het Leerhuis staat het bevorderen van een veilig en gezond leer- en onderzoeksklimaat voorop. De beste zorg voor de patiënt is altijd het uitgangspunt.

De afgelopen periode heeft het Leerhuis een stevige positie verworven in het ziekenhuis. Het Leerhuis is een gewaardeerde partner voor het faciliteren van opleiden, leren en ontwikkelen, innovatie en onderzoek. De afdeling werkt hierin nauw en goed samen met de verschillende zorgeenheden en stafafdelingen en met relevante externe partners.

Om ook voor de toekomst voldoende personeel op te kunnen leiden en daarmee kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, is het de uitdaging om vanuit een innovatieve visie het Leerhuis verder te ontwikkelen. Dat betekent onder andere het bijdragen aan vernieuwing van de opleidingen zodat deze optimaal aansluiten op de toekomstige vraag en het optimaal stimuleren en faciliteren van wetenschap en innovatie.

Voor de kortere termijn wordt van het Leerhuis een belangrijke bijdrage verwacht aan het begeleiden van de organisatie bij de STZ-visitatie, die in februari 2023 plaatsvindt. Bij deze visitatie wordt gekeken naar kernthema’s als 24/7 topklinische zorg, opleiding, wetenschap en innovatie, maar ook naar strategische beleidsplannen, governance, kwaliteit, veiligheid en mogelijke continuïteitsvraagstukken. De voorbereidingen op de visitatie zijn in volle gang.

Op dit moment wordt de positie van manager Leerhuis op interimbasis vervuld. De interimmanager is bezig met een toekomstplan voor het Leerhuis. Gelre ziekenhuizen is nu op zoek naar een kandidaat voor de vaste invulling van deze positie, die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de afdeling.

Manager Leerhuis

Er zijn drie onderdelen binnen het Leerhuis: wetenschap, bedrijfs-/beroepsopleidingen en medische opleidingen. Ook behoren de vakbibliotheek en de skillslabs tot het Leerhuis. Er werken bevlogen professionals (ca. 13 fte) die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs, onderzoek en de verbinding met de praktijk. De manager Leerhuis is verantwoordelijk voor de doelstellingen van het Leerhuis en de aansturing van deze medewerkers. Hij/zij is zowel intern als extern het boegbeeld voor opleidingen, leren en ontwikkelen en fungeert als adviseur van de Raad van Bestuur en het management voor ontwikkel- en opleidingsvraagstukken. De manager participeert hiertoe in diverse in- en externe commissies, werkgroepen en netwerken en zorgt voor een goede samenwerking met andere ziekenhuizen, opleidingsinstituten en ketenpartners.

Belangrijkste resultaatgebieden voor de manager Leerhuis zijn:
 • Leidinggeven aan de medewerkers van het Leerhuis; hen stimuleren en faciliteren om het beste uit zichzelf te halen en zich continu te ontwikkelen.
 • Het (verder) ontwikkelen van een innovatieve en toekomstbestendige strategische koers rond opleiden en wetenschap, in nauwe samenwerking met interne en externe partners.
 • Het vertalen van het strategisch beleid rond opleiden, onderzoek en innovatie naar een duidelijke koers voor en passende inrichting van de afdeling; zorgdragen voor de uitvoering van het beleid.
 • Zordragen voor een constructieve samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis.
 • Financiën en beheer van het Leerhuis; zorgdragen voor een effectieve en efficiënte inzet van medewerkers en faciliteiten.
De manager ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

Gelre is op zoek naar een verbindende manager Leerhuis, die vanuit een innovatieve visie op leren en ontwikkelen bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de afdeling. De nieuwe manager heeft visie en strategisch denkvermogen, maar ook de executiekracht om focus aan te brengen, zaken te realiseren en te borgen. Hij/zij is een toegankelijke en inspirerende persoonlijkheid, die de medewerkers van de afdeling op een coachende wijze in hun ontwikkeling stimuleert en hun kwaliteiten goed weet te benutten. Hij/zij is verbindend en gericht op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern.

Functie-eisen
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding.
 • Kennis van en ervaring op het vlak van leren en ontwikkelen, wetenschap en innovatie.
 • Leidinggevende ervaring op vergelijkbaar niveau of in staat een stap te maken.
 • Ervaring binnen de (ziekenhuis)zorg.
 • Ervaring in het samenwerken met hoogopgeleide professionals.
 • Heeft een eigentijdse visie op leren en ontwikkelen.
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Combineert visie met executiekracht, weet keuzes te maken en prioriteiten aan te brengen.
 • Is verbindend en werkt graag en makkelijk samen met alle geledingen, zowel intern als extern.
 • Natuurlijk overwicht: senior gesprekspartner op alle niveaus.
 • Zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar.
 • Een sparringpartner en mentor, inspirerend, coachend, stimulerend en motiverend.
 • Innovatief, proactief, dienstverlenend en adviserend.
 • Politiek vaardig, weet om te gaan met het krachtenveld binnen een ziekenhuis.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur week. Salariëring is marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.
 • Week 34: Plaatsing advertentie online
 • Week 35-36: Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 11 september)
 • Week 37-38: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 39: Presentatie van kandidaten
 • Week 40-41: Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen
 • Week 42: Assessment
 • Week 43: Arbeidsvoorwaarden, referentiecheck en benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 11 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!