Close

Close

Manager HRM for Ziekenhuisgroep Twente

Logo ZGT

Bedrijfsinformatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een ambitieus en topklinisch ziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio, maar heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

Het ziekenhuis werkt samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staat voor zorg op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise, steeds gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, en innovatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel.

Daarnaast is ZGT één van de grootste werkgevers in Twente. Ruim 3.000 gedreven medewerkers, 230 medisch specialisten en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan hun patiënten. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest- en Midden-Twente, een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners. Het exploitatiebudget van ZGT bedraagt ongeveer 340 miljoen (ziekenhuisbudget inclusief honoraria van medisch specialisten).

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de visie richting 2022 ‘Onze keuze voor de toekomst’, is te vinden op www.zgt.nl.

Functieomschrijving

Sinds december 2020 wordt de positie van manager HRM op tijdelijke basis vervuld. ZGT is nu op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie.

De manager HRM is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling HR en stuurt direct ca. 16 medewerkers aan, bestaande uit 6 HR-adviseurs, 2 beleidsmedewerkers, 2 coördinatoren re-integratie & verzuim, 2 recruiters, een manager PSA, een manager Academie en 2 secretaresses.

De tijdelijke manager HRM heeft zich de afgelopen periode met veel energie gericht op het uitzetten van een nieuwe koers voor de afdeling. De basis voor strategisch HR is inmiddels gelegd. De afdeling is stevig gepositioneerd binnen de organisatie en achterstallig onderhoud is weggewerkt. Er is een duidelijke visie ontwikkeld op het vlak van duurzame inzetbaarheid (samen vitaal), aantrekkelijk werkgeverschap en strategische personeelsplanning. De werkwijzen zijn onder de loep genomen en er wordt nu gewerkt aan het verbeteren en waar mogelijk verder automatiseren van processen.

Van belang is dat de nieuwe manager HRM gaat voortbouwen op de ingezette koers en zorgt voor borging. Het team is versterkt en werkt meer vanuit eigen verantwoordelijkheid en onderlinge verbinding. Het blijven ontwikkelen en coachen van dit team is eveneens een belangrijke opdracht voor de manager HRM.

Uitdaging

De afdeling HRM bestaat uit een kwalitatief goed en gemotiveerd team. De medewerkers beschikken over gedegen kennis van hun vakgebied die zij ook inzetten in organisatie brede HR projecten, waarbij de onderlinge samenwerking en synergie en het denken vanuit verschillende stakeholders verder gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast ligt er een uitdaging in het verder op orde brengen van de basis HR processen.

Voor de komende jaren staat een aantal strategische ontwikkelingen op de HR agenda, te weten:
 • Realiseren van een nieuw en up to date functiehuis in 2022. Het huidige functiehuis dateert uit 2003 en is inmiddels verouderd.
 • Doorontwikkelen en verder professionaliseren van diverse HR thema’s, passend bij de ambitie van het ziekenhuis. Voorbeelden hiervan zijn duurzame inzetbaarheid (Samen Vitaal), strategische personeelsplanning, meer gebruik maken van analytics, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
 • Maken van een keuze en in gebruik nemen van een nieuw PSA systeem, waarmee de juiste kern- en stuurgetallen makkelijk zichtbaar worden. De keuze voor het nieuw pakket zal in 2022 gemaakt gaan worden.
 • Flexibiliseren van het personeelsbestand om het tekort aan medewerkers zo goed mogelijk op te vangen. Hiervoor wordt reeds samenwerking gezocht met ketenpartners en mogelijkheden verkend voor het bieden van zorg op afstand.
 • Creëren van nog meer verbinding met de managers en medewerkers om hen zodanig te faciliteren dat zij meer verantwoordelijkheden kunnen nemen op het HR vlak.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding op HBO/WO niveau.
 • Meerjarige relevante leidinggevende werkervaring binnen het vakgebied HR op strategisch niveau.
 • Bedrijfskundig en cijfermatig inzicht.
 • Ervaring binnen een grote, complexe organisatie en kennis van bestuurlijke processen.
 • Een visie op de strategische HR thema’s (zoals duurzame inzetbaarheid) en op hoe een afdeling HR waarde kan toevoegen aan de ontwikkeling van een (zorg)organisatie.
 • Ervaring binnen de zorg mag, maar hoeft niet.
 • Woonachtig in de regio is een pré.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Heeft overzicht en kan boven de materie staan.
 • Sensitief voor de dualiteit binnen een ziekenhuis, gewend te acteren binnen een politieke context.
 • Een stevige persoonlijkheid die senioriteit uitstraalt.
 • Neemt verantwoordelijkheid en biedt countervailing power richting het MT en de RvB.
 • Humor, energie en relativeringsvermogen.
 • Laagdrempelig en mensgericht met aandacht voor de ontwikkeling van anderen.
 • Weet anderen te stimuleren en motiveren, werkt op basis van vertrouwen.
 • Resultaatgericht, met drive en pit, durft keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
 • Verbindend, weet mensen mee te nemen en is gericht op samenwerking, zowel intern als in de regio.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie (36 uur per week). Ingeschaald in FWG 80 cao Ziekenhuizen (maximaal € 9.781,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering). Voor benoeming dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Ziekenhuisgroep Twente. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hierbij de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in april.

Week 11: Plaatsing vacature online
Week 12-13: Benaderen kandidaten en responstermijn (3 april)
Week 14-15: Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 16-17: Vervolggesprekken bij ZGT / Assessment / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 3 april uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!