Close

Manager Financiën & Informatie for Ziekenhuisgroep Twente

Logo ZGT

Bedrijfsinformatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een ambitieus en zorginhoudelijk sterk algemeen opleidingsziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio, maar heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

Het ziekenhuis werkt samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staat voor zorg op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise. Steeds gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, en innovatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij hen hoog in het vaandel. ZGT is sinds maart 2021 een STZ ziekenhuis.

Daarnaast is ZGT één van de grootste werkgevers in Twente. Ruim 3.000 gedreven medewerkers, 230 medisch specialisten en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan hun patiënten. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest- en Midden-Twente. Een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners. Het exploitatiebudget van ZGT bedraagt ongeveer 340 miljoen (ziekenhuisbudget inclusief honoraria van medisch specialisten).

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de visie richting 2022 ‘Onze keuze voor de toekomst’, is te vinden op www.zgt.nl.

Context

De afgelopen jaren lag de focus binnen ZGT op financiële gezondmaking van het ziekenhuis, zonder dat daarbij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg werd aangetast, en de patiënt kon blijven rekenen op waarde gedreven en doelmatige zorg. Voor de komende jaren zal deze focus verschuiven naar het samen met andere zorgaanbieders in de regio bieden van zorg, daar waar deze het beste geleverd kan worden (steeds meer ook bij de patiënt thuis, via telemonitoring). Daarbij zal ook intensiever worden samengewerkt met het andere topklinische ziekenhuis in Twente (MST). Belangrijke vraagstukken hierbij zijn portfoliokeuzes, de strategische vastgoed agenda en de gegevensuitwisseling van data.

Teneinde een financieel gezond ziekenhuis te blijven in deze veranderde omgeving is het belangrijk om de goede balans te bewaken tussen de zorgvraag, de beschikbare capaciteit, de afspraken met de zorgverzekeraars en het kostenniveau. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe manager. Daarnaast is er een nieuwe dimensie toegevoegd aan ZGT sinds zij een STZ ziekenhuis zijn. Dit resulteert in nieuwe financierings- en administratieve stromen die samenhangen met de wetenschap en daarbij horende onderzoeken.

Om hier aan bij te dragen heeft begin 2021 een structuurwijziging plaatsgevonden binnen de afdeling F&I. Met als doel een duidelijke positionering van Business Control en Concern Control en het creëren van stabiliteit in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Functieomschrijving

De manager Financiën & Informatie (F&I) geeft leiding aan de afdeling F&I en is verantwoordelijk voor het financieel economisch beleid van ZGT. De manager F&I is mede verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van ZGT, in nauwe samenwerking met het duale management van de vier zorgclusters en de managers van de stafafdelingen.

Hij/zij stuurt direct het secretariaat, AO/IC, de 4 Business Controllers, de manager Financiële Administratie, de manager Zorg Administratie en de manager Concern Control aan en in totaal ca. 47 Fte. De manager F&I treedt op als sparringpartner voor de managers en de medewerkers die aan de manager F&I rapporteren. Fungeert als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en rapporteert aan het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille financiën.

De manager F&I is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:
• Bedrijfseconomisch advisering
• Integrated control (financieel-, business- en concerncontrol)
• Planning & Control (budget, management rapportage sturingsinformatie)
• Treasury en liquiditeit
• Zorg administratie
• Financiële administratie
• Fiscaliteit
• AO/IC en risico management

De manager F&I heeft de regie in het opstellen van financieel meerjarenplannen, de jaarbegroting en Latest Estimates (LE). Levert maandelijks management informatie aan de Raad van Bestuur en andere stakeholders omtrent resultaten, productie afspraken met zorgverzekeraars en de kasstroom ontwikkeling. Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Is aanspreekpunt van banken, andere financiers, het WFZ en de externe accountant. De manager F&I heeft een onafhankelijke positie en vertegenwoordigt F&I ook als concerncontroller naar de Raad van Toezicht en heeft daarmee rechtstreeks toegang tot de Raad van Toezicht.

Uitdaging

De afdeling F&I bestaat uit een kwalitatief goed en complementair team. De medewerkers beschikken over gedegen kennis van hun vakgebied en zijn gemotiveerd. Vanwege een hoog personeelsverloop de afgelopen jaren, is nu het moment aangebroken om meer verbinding en samenwerking te creëren om zo synergie en vernieuwingskracht te bevorderen.

Voor de komende jaren ligt de focus op de bedrijfsvoering in een veranderend speelveld. Belangrijk hierbij is het verbinden van de zorgvraag (zorgclusters), met de beschikbare capaciteit (capaciteitsmanagement), de afspraken met de zorgverzekeraars (zorgverkoop) en het daarbij behorende kosten niveau (F&I). Hiervoor is een goede samenwerking tussen Business Control en de bedrijfskundig managers van belang, net als een stevige positionering van F&I binnen het MT. Voor het sturen op capaciteit en productie én het verkrijgen van de juiste stuurinformatie, is het in gebruik nemen van een goed ingericht dashboard van belang.

Van de nieuwe manager F&I wordt een belangrijke bijdrage gevraagd in het verbinden, positioneren en het verder ontwikkelen van de afdeling en specifiek in het verder ontwikkelen van de Business Control kant.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding in een bedrijfseconomische richting.
 • Ervaren leidinggevende op vergelijkbaar niveau of in staat een stap te maken.
 • Ervaring in de (ziekenhuis)zorg of aantoonbare motivatie voor de zorg, met zicht op brede financiële processen van een organisatie.
 • Ervaring met en interesse in business control.
 • Ervaring in het samenwerken met hoogopgeleide professionals.
 • Ervaring met andere inkomstenbronnen (subsidies) is een pré.
 • Affiniteit met ICT.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Een empatisch leider die de mens achter de medewerker ziet.
 • Laat medewerkers vrij in hun rol, weet hen in hun kracht te zetten en te verbinden.
 • Proactief gericht op samenwerking, werkt samen op basis van vertrouwen.
 • Is betrokken, open en transparant.
 • Gevoel voor interne verhoudingen en voor bestuurlijke dynamiek in een complexe context.
 • Brengt rust en luistert goed, sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Sterk op zowel inhoud en structuur als proces en relatie.
 • Een creatieve denker, die eigenaarschap neemt.
 • Met visie en realisatiekracht.
 • Sterk analytisch vermogen en helicopterview.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie van 40 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ingeschaald in FWG 80 cao Ziekenhuizen (minimaal € 6.237,- en maximaal € 9.589,- bruto per maand op basis van 36 uur per week). Voor benoeming dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Ziekenhuisgroep Twente. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hierbij de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juni.

Week 22-23 Benaderen kandidaten en responstermijn (13 juni)
Week 24 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 25-26 Vervolggesprekken bij ZGT (22 juni, de hele dag) / Assessment / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 13 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!