Close

Close

Manager Financiën, Control & Informatievoorziening for Hartekamp Groep

Logo Hartekamp Groep uitgesneden

Bedrijfsinformatie

Een zo goed mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking, daar gaat de Hartekamp Groep voor. De organisatie biedt een scala aan diensten, gericht op wonen, werken, leren en ondersteunen. Dit doet zij vanuit meer dan 40 locaties in de regio’s Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden.

Visie: Kijken naar wat wél kan.
De Hartekamp Groep kijkt naar wat wél kan en gaat respectvol om met wat niet kan. Zo worden mensen met een verstandelijke beperking in staat gesteld om zo veel mogelijk zélf te bepalen hoe ze hun leven leiden.

Missie: Een zo goed mogelijk leven.
Medewerkers van de Hartekamp Groep werken dagelijks vol optimisme, creativiteit en pragmatisme aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beperking. Aan het leven dat zij zelf voor ogen hebben en dat past bij hun unieke eigenschappen, talenten en behoeften. Dat doet de Hartekamp Groep door goed te luisteren en hun werkelijke vraag te herkennen, door kansen te zien en mogelijkheden te bieden.

Kernwaarden
Bij de Hartekamp Groep wordt samengewerkt vanuit de volgende drie kernwaarden:
1. Verbinden
De Hartekamp Groep gelooft in partnerschap samen met de cliënt. Echt naar elkaar luisteren en verbintenissen aangaan. Cliënten, familie, zorgmedewerkers, vrijwilligers, bedrijven en de buurt kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken.
2. Leren
De Hartekamp Groep gelooft in persoonlijke groei. Daarom biedt zij ruimte en mogelijkheden voor iedereen om zich te ontwikkelen.
3. Lef
Juist in de ruimte waarin het wat oncomfortabel voelt, waar het risico op fouten loert, kunnen mensen groeien. De Hartekamp Groep neemt daarom, in goede dialoog met cliënten, hun netwerk en andere partijen in de samenleving, verantwoorde risico’s.

De Hartekamp Groep is georganiseerd in resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s), die bestaan uit zelforganiserende teams, onderverdeeld in teams Zorg en teams Ondersteuning. De managers van de RVE’s vormen samen met de Raad van Bestuur het leidinggevend team van de Hartekamp Groep.

Bij De Hartekamp Groep werken in totaal ca. 1.838 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 ca. € 110 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hartekampgroep.nl

Uitdagingen

In het toekomstplan Erop uit! zijn de ambities van de Hartekamp Groep voor de periode 2021-2024 gebundeld in drie routes:
1. Het bundelen van de krachten met het netwerk en de samenleving;
2. Het versterken van de intensieve en complexe zorg;
3. Zorgen dat het werk gedaan kan blijven.
De komende jaren staan in het teken van het realiseren van de doelen uit het toekomstplan.

Tegelijkertijd neemt de financiële druk op de Hartekamp Groep toe, mede door kortingen op tarieven, benodigde investeringen in huisvesting en hoge PNIL kosten als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Een belangrijke uitdaging voor de organisatie is dan ook om een gezonde financiële positie te behouden, ook op de langere termijn, zodat de zorg- en dienstverlening naar de cliënten van de Hartekamp Groep geborgd blijft. Hiertoe is het onder andere nodig om zorg te dragen voor een sluitende zorgexploitatie, innovatieve oplossingen voor financieringsvraagstukken te ontwikkelen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en processen slimmer en efficiënter in te richten.

De afdeling Financiën, Control & Informatievoorziening speelt een belangrijke rol in deze uitdagingen voor de Hartekamp Groep, onder meer door als kritische onafhankelijke sparringpartner de Raad van Bestuur en het management te adviseren.

Vanwege het vertrek van de huidige manager Financiën, Control & Informatievoorziening per 1 januari 2022 gaat de Hartekamp Groep op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie.

Functieomschrijving

De manager Financiën, Control & Informatievoorziening (FC&I) geeft leiding aan de RVE FC&I en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Hartekamp Groep. Hij/zij draagt zorg voor een zo sterk mogelijke financiële structuur om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De manager is daarnaast, samen met de manager Huisvesting, Facilitair & ICT, verantwoordelijk voor het informatievoorzieningsbeleid van de organisatie.

De RVE FC&I bestaande uit de volgende teams: Financiële Administratie (FA), Financiële Control (FC), Zorglogistiek (ZL), Informatiemanagement (IM), Privacy & Security (P&S) en Kwaliteit, Veiligheid & Projecten (KVPro). In totaal werken binnen de RVE 34 medewerkers (ca. 28 fte).

Zelforganisatie door medewerkers is het uitgangspunt van de Hartekamp Groep. De manager FC&I stimuleert de ontwikkeling naar zelforganisatie binnen de teams: geeft heldere kaders en daarmee duidelijkheid over de regelruimte, maakt in dialoog resultaatafspraken en draagt zorg voor de randvoorwaarden waarbinnen de teams deze resultaten kunnen behalen. De manager optimaliseert de communicatie en samenwerking binnen de afdeling en gaat de verbinding aan met anderen in de organisatie, om er voor te zorgen dat de teams binnen de RVE kunnen excelleren in hun dienstverlening naar de organisatie.

De manager FC&I heeft als lid van het leidinggevend team een belangrijke rol in het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch beleid voor de Hartekamp Groep en is verantwoordelijk voor de vertaling daarvan naar het financiële beleid en het informatievoorzieningsbeleid, zowel voor de korte als lange termijn. Ook levert hij/zij een substantiële bijdrage aan strategische thema’s en projecten.

De manager FC&I rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

De Hartekamp Groep is op zoek naar een vernieuwende en stevige manager FC&I met strategische denkkracht. Een manager met gedegen kennis van financieel beheer, control en informatiemanagement en ontwikkelingen binnen deze vakgebieden, die tegelijkertijd breder kijkt en altijd het belang van de cliënten, medewerkers en de strategie van de Hartekamp Groep voor ogen houdt. Hij/zij weet op die manier samenhang te creëren tussen de bedrijfsvoering en de zorg. De nieuwe manager kijkt vooruit, ziet kansen, is gericht op vernieuwing en innovatie, maar heeft tegelijkertijd een scherp oog voor risico’s. Hij/zij is besluitvaardig, durft stelling te nemen en op inhoud de discussie aan te gaan, maar altijd met oog voor en behoud van de relatie. Een verbindende persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern. Een manager met een coachende stijl van leidinggeven, die de senioren en medewerkers binnen de teams zowel richting als ruimte geeft en hen stimuleert in hun ontwikkeling.

Functie-vereisten
 • Een afgeronde academische opleiding in bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of richting accountancy of controlling.
 • Aanvullende opleidingen op het gebied van o.a. (verander)management en innovatie.
 • Kennis van en ervaring met (financiële) bedrijfsvoering en de financieringsgrondslagen binnen de zorg.
 • Ervaring met verandermangement, het opzetten en uitvoeren van verbetertrajecten en projectmatig werken.
 • Aantoonbare affiniteit met informatiemanagement.
 • Werkervaring binnen de zorg is een pré.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Strategisch en conceptueel sterk, heeft overzicht en is in staat ontwikkelingen te vertalen naar beleid en de dienstverlening van de de Hartekamp Groep en de eigen RVE.
 • Ondernemend denkt in mogelijkheden en kansen, innovatief.
 • Met lef, durft andere vragen te stellen, zet (daarmee) anderen aan het denken en maakt keuzes.
 • Staat stevig in de schoenen, durft stelling in te nemen en is in staat tegenwicht te geven.
 • Is klantgericht, denkt en redeneert vanuit de (kwaliteit van) zorg en houdt het belang van cliënten en medewerkers voortdurend voor ogen.
 • Verbindend, gericht op samenwerking.
 • Stevig en nuchter persoon, met relativeringsvermogen en humor.
 • Integer, eerlijk, open, transparant.
 • Coachend leidinggevende.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur per week. De beloning is conform FWG 75 cao Gehandicaptenzorg (max. € 8.256,- bruto per maand), eventueel aangevuld met een arbeidsmarkttoeslag.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Volop ruimte voor ontwikkeling.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
 • Aantrekkelijke kortingen op fietsen, tablets, telefoons, laptops, weekendjes weg of een fitnessabonnement.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de Hartekamp Groep. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december. Week 44 Plaatsing advertentie online
Week 45-46 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 21 november)
Week 47-48 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 49-50 Vervolggesprekken bij de Hartekamp Groep / Optioneel assessment / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 21 november uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 4004).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!