Close

Close

Manager Finance & Sales for Gelre ziekenhuizen

Logo Gelre website BC

Bedrijfsinformatie

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, waarmee iedere dag wordt gewerkt aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolg-opleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt circa € 390 miljoen.

Missie
“Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.”

Ambitie
Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De nieuwe strategie wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Context

Gelre Ziekenhuizen is een financieel gezonde organisatie. Over 2020 behaalde de organisatie een positief financieel resultaat van € 4,0 miljoen. Al in 2017 ging het ziekenhuis over op Horizontaal Toezicht, waarmee het op dit gebied een koploperspositie heeft. Ook heeft Gelre voor het derde jaar op rij in februari de jaarrekening gepresenteerd, ruim voor de formele sectordeadline van 1 juni. Tegelijkertijd staat Gelre voor de uitdaging om de financiële positie ook op lange termijn gezond te houden om alle in- en externe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Ontwikkelingen als de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, aanhoudende prijsdruk vanuit de zorgverzekeraars en de ambities van Gelre zelf, hebben tot gevolg dat de zorg blijvend slimmer en efficienter georganiseerd moet worden en keuzes moeten worden gemaakt. Het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg zijn dan ook thema’s die als rode draad door de strategische agenda van Gelre lopen. Het streven is om blijvend te investeren in het ziekenhuis, om ook in de toekomst kwalitatief goede specialistische zorg kunnen blijven bieden aan de inwoners van de regio.

De afdeling Finance & Sales speelt een belangrijke rol in deze uitdagingen voor Gelre, onder meer door als kritische onafhankelijke business- en sparringpartner de Raad van Bestuur en het management te adviseren. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn onder andere locatieprofilering, financiering van nieuwe zorg en nieuwe businessmodellen, het sluiten van meerjarenovereenkomsten met de zorgverzekeraar en rendements- en doelmatigheidstrajecten.

Functieomschrijving

De manager Finance & Sales (F&S) geeft leiding aan de afdeling F&S en is verantwoordelijk voor het financieel beleid en de zorgverkoop binnen Gelre, om daarmee voldoende financiële basis te creëren voor de toekomstige ambities van het ziekenhuis.

Hij/zij stuurt direct de drie managers aan van de (sub)afdelingen Businesscontrol, Zorgcontrol en Financial Control & Treasury en de afdeling Zorgverkoop. Het betreft een enthousiast, gedreven en relatief nieuw managementteam. De manager F&S inspireert, motiveert en faciliteert hen en geeft zowel richting als ruimte. De afdeling bestaat in totaal uit 49 medewerkers (45,27 fte). De manager F&S rapporteert aan het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille financiën.

De manager F&S heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch beleid voor Gelre en is verantwoordelijk voor de vertaling daarvan naar het financiële beleid en het verkoopbeleid van Gelre ziekenhuizen, zowel voor de korte als lange termijn. Ook levert hij/zij een substantiële bijdrage aan strategische thema’s en projecten, zoals het traject locatieprofilering en rendementstrajecten. De manager neemt hierin zowel de bedrijfskundig managers, de medisch managers als de managers van de andere stafdiensten mee en trekt samen met hen op. Extern vertegenwoordigt de manager F&S Gelre Ziekenhuizen bij diverse stakeholders, zoals richting accountant, banken en zorgverzekeraars.

De manager F&S heeft ook de rol van CBIO in de IT-governance van Gelre. Dit betekent dat hij/zij bevoegd en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de IT-strategie voor het bedrijfsvoeringsdomein, het IT-projectenportfolio en het op orde houden van het applicatielandschap binnen dit domein.

Functie-eisen

Gelre is op zoek naar een ervaren manager Finance & Sales met strategische denkkracht, die de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg en op zijn/haar vakgebieden op de voet volgt en weet te vertalen naar de toepasbaarheid binnen de organisatie en de eigen afdeling. Een toegankelijke en inspirerende persoonlijkheid met een coachende stijl van leidinggeven, die de managers binnen de afdeling zowel richting als ruimte geeft en hen stimuleert in hun ontwikkeling. Hij/zij is verbindend en gericht op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern. Is besluitvaardig, durft stelling te nemen en op inhoud de discussie aan te gaan, maar altijd met oog voor en behoud van de relatie. De nieuwe manager kijkt vooruit, ziet kansen, is gericht op vernieuwing en innovatie, maar heeft tegelijkertijd een scherp oog voor risico’s.

Functie-vereisten
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding in een bedrijfseconomische richting.
 • Ervaring op strategisch niveau in de (ziekenhuis)zorg.
 • Leidinggevende ervaring, zowel direct als indirect middels een managementteam.
 • Ervaring met strategisch risicomanagement in de volle breedte.
 • Ervaren verandermanager.
 • Aantoonbare affiniteit met ICT.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Weet goed om te gaan met het krachtenveld binnen een ziekenhuis.
 • Commerciële blik en onderhandelingsvaardig.
 • Stevig en nuchter persoon, met relativeringsvermogen en humor.
 • Verbindend, gericht op samenwerking.
 • Rolvast en pakt zijn/haar verantwoordelijkheden.
 • Integer, eerlijk, open, transparant.
 • Straalt rust uit, is laagdrempelig en toegankelijk.
 • Met lef, durft andere vragen te stellen en keuzes te maken.
 • Staat stevig in de schoenen, durft stelling in te nemen en is in staat tegenwicht te geven.
 • Ondernemend, denkt in mogelijkheden en kansen, innovatief.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week. De beloning is conform de CAO Ziekenhuizen en passend bij de zwaarte van de functie. Werkzaamheden zullen zowel in Apeldoorn als Zutphen worden verricht.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en omvatten onder meer:
 • Een baan in een top(klinisch) ziekenhuis.
 • Volop ruimte voor ontwikkeling.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
 • Een extra vergoeding van reiskosten (fiscale regeling).
 • Een aantrekkelijk opleidingsbudget.
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober. Week 35 Plaatsing advertentie online
Week 36-38 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 26 september)
Week 39-40 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 41-42 Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen / Assessment / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 26 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!