Close

Close

Manager Facilitair & Techniek for Slingeland Ziekenhuis

Logo Slingeland Ziekenhuis

Bedrijfsinformatie

Slingeland Ziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis met 29 specialismen, ruim 300 bedden en bijna 1600 medewerkers. Bij het Slingeland Ziekenhuis staan deskundigheid en veiligheid van de zorg voorop, met betrokkenheid en aandacht voor de patiënt. In het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis, het Westelijk deel van de Achterhoek, wonen om en nabij 200.000 mensen.

Ambitie
Het Slingeland Ziekenhuis zet zich in voor behoud van hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg met menselijke maat in de Achterhoek: de beste zorg dichtbij. Het ziekenhuis wil een bijdrage leveren aan een vitale Achterhoek waarin de inwoners gezond en gelukkig zijn. Vanuit deze ambitie onderzoekt het ziekenhuis ook welke rol het kan spelen in de preventieve gezondheidszorg in de Achterhoek. Daarbij is het begrip ‘samen’ een belangrijk uitgangspunt: samenwerking met andere zorgverleners en met patiënten en hun sociale netwerk, maar ook met zorgverekeraars, gemeenten, onderwijsinstellingen en burgerinitiatieven.

Uitdagingen
Het Slingeland Ziekenhuis heeft een tumultueuze periode achter de rug. De fusie met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is begin dit jaar ontbonden, waarna beide ziekenhuizen zelfstandig verder zijn gegaan. Vanuit die zelfstandige positie is het Slingeland Ziekenhuis bezig met het uitzetten van een nieuwe koers en het opnieuw vormgeven van een toekomstbestendige organisatie. Hierbij is recent gekozen voor de volgende vijf pijlers: zelfbewust, verbindend, toekomstgericht, gezond & slagvaardig en aantrekkelijk.

Om ook in de toekomst uitstekende en innovatieve zorg te kunnen blijven bieden, is het Slingeland voornemens om een nieuw ziekenhuis te bouwen in Doetinchem (oplevering medio 2026). Door verschuiving van zorg naar de thuissituatie en door de inzet van innovatieve en slimme technologie, is het mogelijk om een compacter ziekenhuis te bouwen dan nu het geval is en te voorzien in nieuwe vormen van zorgverlenen (zoals een gezamenlijke spoedpost in samenwerking met partijen in de regio). Het nieuwe ziekenhuis wordt een patiëntvriendelijk, overzichtelijk en duurzaam gebouw, dat goed past in het Achterhoekse landschap.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.slingeland.nl

Functieomschrijving

Afdeling Facilitair & Techniek
De afdeling Facilitair & Techniek van het Slingeland Ziekenhuis heeft als kerntaak om het primaire zorgproces met service en vakmanschap te ondersteunen. De afdeling speelt een belangrijke rol in het verlenen van de beste zorg aan patiënten, ervaren gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Er worden diensten verleend en producten geleverd op het gebied van eten, drinken, ontvangst, beveiliging, schoonmaak, logistiek en techniek. Klanten zijn patiënten en bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis.

De afgelopen periode van fusie en defusie is voor de afdeling een turbulente tijd geweest. Zo is er een aantal wisselingen geweest in (het management van) de teams en hebben een aantal dossiers weinig aandacht gekregen. De huidige interim-manager heeft belangrijke stappen gezet in het terugbrengen van stabiliteit op de afdeling en heeft op enkele facilitaire thema’s een nieuwe visie ontwikkeld en initiatieven voor innovatie genomen, zoals rond het thema voeding.

De uitdaging voor de afdeling Facilitair & Techniek voor de komende tijd is om zich (verder) te ontwikkelen tot de klantgerichte serviceorganisatie die het graag wil zijn en waar de omgeving ook om vraagt. Dit vraagt om een verandering van de cultuur, het optimaliseren van processen en het actiever betrekken van klanten bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid, projecten en activiteiten. Ook aandacht voor de ontwikkeling van de teams en medewerkers en de onderlinge samenwerking is van belang.

De afdeling Facilitair & Techniek levert een belangrijke bijdrage aan de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis. De toekomstige nieuwbouw, die het ziekenhuis medio 2026 wil betrekken, vraagt onder andere om het herinrichten van de facilitaire processen, om vernieuwende logistieke oplossingen en een succesvolle implementatie daarvan de komende jaren. Van de afdeling wordt verwacht dat zij hiervoor proactief de eigen expertise inzet, maar ook trends en ontwikkelingen binnen het facilitaire vakgebied signaleert en vertaalt naar kansen voor het Slingeland Ziekenhuis. Hiertoe moet actief worden samengewerkt met kennispartners binnen en buiten het ziekenhuis.

Tegelijkertijd is het de komende jaren van groot belang dat het Slingeland Ziekenhuis ook in het huidige gebouw een schoon, veilig en gastvrij ziekenhuis blijft voor patiënten, bezoekers, medewerkers. Beheer en onderhoud van het gebouw, de installaties en apparatuur moeten volgens plan en de laatste normen en richtlijnen uitgevoerd blijven. Dit betekent dat de afdeling Facilitair & Techniek moet schaken op twee borden: enerzijds bouwt de afdeling actief mee aan het nieuwe ziekenhuis en de toekomst, anderzijds moet de afdeling een scherp oog houden voor thema’s en mogelijke risico’s die nu aandacht vragen en voor passende oplossingen zorgen.

In verband met het vertrek van de huidige interim-manager per eind 2021 is het Slingeland Ziekenhuis op zoek naar een nieuwe manager Facilitair & Techniek die een bijdrage wil leveren aan de geschetste ambities en uitdagingen.

Positie

De manager Facilitair & Techniek is eindverantwoordelijk voor het facilitair bedrijf van het Slingeland Ziekenhuis, dat bestaat uit de volgende (sub)afdelingen:
 • Hospitality (beveiliging, receptie, eten & drinken)
 • Logistiek (goederen, magazijn en beddencentrale)
 • Schoonmaak (schoonmaak Slingeland Ziekenhuis, schoonmaak buitenlocaties)
 • Techniek (technische dienst WTB, electra, algemeen)
De manager stuurt direct de teammanagers aan van deze vier afdelingen, evenals het secretariaat en de medewerkers van Projecten en Huisvesting/Inrichting. De afdeling bestaat in totaal uit ca. 123 fte medewerkers.

De manager Facilitair & Techniek fungeert als strategisch sparringpartner voor het management en de Raad van Bestuur en creëert, samen met de medewerkers van de afdeling, op een proactieve manier toegevoegde waarde voor de organisatie. De manager Facilitair & Techniek ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

Het Slingeland Ziekenhuis is op zoek naar een stevige en ervaren manager met kennis van de diverse onderdelen van het facilitair bedrijf, bij voorkeur opgedaan in de (ziekenhuis) zorg. Iemand die verbinding weet te maken tussen de strategie van het Slingeland Ziekenhuis, de behoeften van de diverse stakeholders en het beleid en de dienstverlening van de afdeling. De nieuwe manager kijkt vooruit, ziet kansen, is gericht op vernieuwing en innovatie, maar heeft tegelijkertijd aandacht voor zaken die op de korte termijn spelen en een scherp oog voor risico’s. Gezien de ontwikkelopgave voor de afdeling, is ervaring met verandermanagement van belang. De ideale kandidaat is daarnaast positief ingesteld en beschikt over relativeringsvermogen en humor. Hij/zij is iemand die successen viert en trots (terug)brengt bij de medewerkers over hun werk en hun bijdrage aan het Slingeland Ziekenhuis. De nieuwe manager optimaliseert de communicatie en samenwerking binnen de afdeling en gaat de verbinding aan met anderen in de organisatie. Op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht. Door deze sturing en verbindende stijl kan het facilitair bedrijf excelleren in de dienstverlening naar de organisatie.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding op HBO/WO niveau.
 • Ervaring op strategisch niveau in de (ziekenhuis)zorg.
 • Ervaring binnen het facilitaire werkveld.
 • Leidinggevende ervaring, zowel direct als indirect middels een managementteam.
 • Ervaring met risicomanagement, in het bijzonder rond de ‘harde’ kant van het facilitair bedrijf (zoals gebouw, onderhoud, beheer en techniek).
 • Ervaren verandermanager.
 • Ervaring met nieuwbouwtrajecten en de voorbereiding daarop is een pré.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Strategisch sterk, heeft overzicht en is in staat ontwikkelingen te vertalen naar het beleid en de dienstverlening van het facilitair bedrijf.
 • Verbindend, een bruggenbouwer. Werkt graag en makkelijk samen met alle geledingen, zowel intern als extern.
 • Flexibel en dienstbaar ingesteld, maar ook daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Positieve instelling, relativeringsvermogen en met humor.
 • Natuurlijk overwicht op inhoud: senior gesprekspartner op alle niveaus.
 • Zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar.
 • Geeft leiding vanuit aandacht en vertrouwen en biedt ruimte binnen heldere kaders. Kan goed luisteren.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur week. Ingeschaald in FWG 75 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 8.128,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beiden berekend over het verdiende jaarsalaris). Eventueel aangevuld met een arbeidsmarkttoeslag.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Slingeland Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.

Week 39 Plaatsing advertentie online
Week 40-42 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 24 oktober)
Week 43-44 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 45-46 Vervolggesprekken bij Slingeland Ziekenhuis / Optioneel assessment / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 24 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!