Close

Close

Manager Facilitair Bedrijf for Gelre ziekenhuizen

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px 7

Bedrijfsinformatie

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, waarmee iedere dag wordt gewerkt aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolg-opleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt circa € 390 miljoen.

Missie
“Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.”

Ambitie
Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De nieuwe strategie wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en zijn goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Context

Ontwikkelingen als de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, aanhoudende prijsdruk vanuit de zorgverzekeraars en de ambities van Gelre zelf, hebben tot gevolg dat de zorg blijvend slimmer en efficienter georganiseerd moet worden en keuzes moeten worden gemaakt. Het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg zijn dan ook thema’s die als rode draad door de strategische agenda van Gelre lopen en die passen bij landelijke bewegingen als de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In het traject locatieprofilering onderzoekt Gelre welke zorg in de toekomst op welke locatie geleverd zal (blijven) worden. Het streven is om blijvend te investeren in het ziekenhuis, om ook in de toekomst kwalitatief goede specialistische zorg kunnen blijven bieden aan de inwoners van de regio.

Deze ontwikkelingen hebben ook belangrijke gevolgen voor het vastgoed en de huisvesting van Gelre Ziekenhuizen. De vastgoed- en huisvestingsplanen moeten verder uitgewerkt en herijkt worden en passen bij de visie en toekomstbestendigheid van de organisatie. Op locatie Apeldoorn zal nieuwbouw worden gepleegd, die in 2029 gereed moet zijn. Verduurzaming is een belangrijke opgave.

Functieomschrijving

Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf van Gelre heeft als kerntaak om het primaire zorgproces met service en vakmanschap te ondersteunen. De afdeling draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, ervaren gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap.

Om die rol nog beter en efficiënter in te kunnen vullen, heeft binnen de afdeling recent een reorganisatie plaatsgevonden naar een professionele regieorganisatie. Uitgangspunt voor de nieuwe opzet is een horizontale samenwerking tussen de diverse onderdelen van het Facilitair Bedrijf, specialisten en leveranciers. In de nieuwe structuur bestaat het Facilitair Bedrijf uit de Facilitaire Regieorganisatie, Facilitaire Services, een stafbureau en externe dienstverleners die in de rol van opdrachtgever- resp. opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor het realiseren van alle aspecten rondom gastvrijheid, het beheren, onderhouden van gebouwen, terreinen, apparatuur en installaties (techniek) en (bedrijfs)veiligheid.

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het voorbereiden en implementeren van de reorganisatie. De structuur staat en inmiddels is een groot deel van de medewerkers in nieuwe functies gestart. De komende periode staat in het teken van het voltooien van de implementatie. Dat wil zeggen het werkend krijgen van de nieuwe horizontale organisatie en het invullen van vacante posities. Het verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening staat daarnaast hoog op de agenda.

Vanwege het vertrek van de huidige manager Facilitair Bedrijf per juli 2022 is Gelre op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie, die zorgdraagt voor verdere realisatie en borging van de ingezette koers en die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de afdeling. Het streven is de nieuwe manager Facilitair Bedrijf voor juli te laten starten, zodat er een warme overdracht tussen beide managers plaats kan vinden.

Manager Facilitair Bedrijf

De manager Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor een servicegerichte en efficiënte facilitaire dienstverlening binnen Gelre Ziekenhuizen en het leiding geven aan de afdeling. Het Facilitair Bedrijf bestaat uit de Facilitaire Regieorganisatie, Facilitaire Services en een stafbureau. De manager Facilitair Bedrijf stuurt direct de klantmanagers, het hoofd bedrijfsbureau, de contractmanagers, de bedrijfsleider Facilitaire Services en het stafbureau aan (circa 7 fte). De afdeling bestaat in totaal uit ca. 350 fte. De manager Facilitair Bedrijf inspireert, motiveert en faciliteert hen en geeft zowel richting als ruimte.

De manager Facilitair Bedrijf fungeert daarnaast als strategisch sparringpartner voor het management en de Raad van Bestuur. De manager ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

Gelre is op zoek naar een stevige en ervaren manager met kennis van de diverse onderdelen van het facilitair bedrijf, inclusief vastgoed en huisvesting. Van belang is dat de nieuwe manager achter de gekozen organisatievorm van het facilitair bedrijf van Gelre staat en hier verder vorm en inhoud aan wil geven.

De organisatie zoekt een manager die het gastvrijheidsdenken in de genen heeft en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de eigen afdeling naar meer klant- en servicegerichtheid. Iemand met strategische denkkracht, die de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg en op zijn/haar vakgebieden op de voet volgt en weet te vertalen naar de toepasbaarheid binnen de organisatie en de eigen afdeling. De nieuwe manager kijkt vooruit, ziet kansen, is gericht op vernieuwing en innovatie, maar heeft tegelijkertijd een scherp oog voor de bedrijfsmatige kant en de betaalbaarheid. Een toegankelijke en inspirerende persoonlijkheid met een coachende stijl van leidinggeven, die de medewerkers binnen het facilitair bedrijf stimuleert in hun ontwikkeling. Hij/zij is verbindend en gericht op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern. Is besluitvaardig, durft stelling te nemen en op inhoud de discussie aan te gaan, maar altijd met oog voor en behoud van de relatie.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in bedrijfskundige richting op HBO of WO niveau.
 • Meerjarige relevante leidinggevende werkervaring binnen het facilitaire werkveld op vergelijkbaar niveau of in staat een stap te maken.
 • Ervaring binnen een grote, complexe organisatie. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre.
 • Ervaring met vastgoed en strategisch vastgoedbeleid.
 • Bedrijfsmatig en financieel goed onderlegd.
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement.
 • Affiniteit met verduurzaming.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Strategisch sterk, heeft overzicht en is in staat ontwikkelingen te vertalen naar het beleid en de dienstverlening van het facilitair bedrijf.
 • Combineert strategisch en analytisch denkvermogen met executiekracht om tot resultaten te komen.
 • Denkt en handelt van nature vanuit het perspectief van de klant/gebruiker; heeft het gastvrijheidsdenken in de genen.
 • Kijkt vooruit, ziet kansen, is gericht op vernieuwing en innovatie, met een scherp oog voor de bedrijfsmatige kant.
 • Is verbindend en werkt graag en makkelijk samen met alle geledingen, zowel intern als extern.
 • Staat stevig in de schoenen, durft stelling in te nemen en is in staat tegenwicht te geven.
 • Posititief, energiek, met flair en humor.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur week. Ingeschaald in FWG 75 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 8.128,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering). Werkzaamheden zullen zowel in Apeldoorn als Zutphen worden verricht.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en omvatten onder meer:
 • Een baan in een top(klinisch) ziekenhuis.
 • Volop ruimte voor ontwikkeling.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
 • Een extra vergoeding van reiskosten (fiscale regeling).
 • Een aantrekkelijk opleidingsbudget.
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 6 Plaatsing advertentie online
Week 7-8 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 27 februari)
Week 9-10 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 11-13 Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen / Assessment / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 27 februari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!