Close

Close

Manager Control for Maasstad Ziekenhuis

Logo uitgesneden voor site

Bedrijfsinformatie

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met 600 bedden, in Rotterdam Zuid. Er werken circa 3.200 medewerkers die jaarlijks 500.000 patiënten verzorgen. De omzet bedroeg in 2020 circa € 425 miljoen. Er wordt een breed pakket aan medische zorg geboden, waarbij vrijwel elk basisspecialisme vertegenwoordigd is, en acute en topklinische zorg aangeboden wordt. Sinds 2015 is het Maasstad Ziekenhuis geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI); een keurmerk dat een hoge standaard aan kwaliteit en veiligheid vereist. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. De cultuur is te kenmerken als ‘Rotterdams’: handen uit de mouwen en directe communicatie.

In de regio wordt samengewerkt met alle ziekenhuizen in de SRZ (Stichting Rijnmondse Ziekenhuizen) en de BeterKeten en met andere partijen zoals VVT, GGZ en de regionale huisartsen. Samen met het Ikazia ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis vormt het Maasstad Ziekenhuis de Coöperatie Zorg op Zuid. Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn samen eigenaar van het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis gaat voorop om de samenwerking in de regio met alle zorgpartners te stimuleren om samen de beste zorg te leveren aan zijn patiënten.

Ook is het Maasstad Ziekenhuis lid van de Santeon groep. Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen open met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.maasstadziekenhuis.nl.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Het Maasstad Ziekenhuis is een financieel gezond ziekenhuis. Recent is een financiering aangetrokken van 100 miljoen euro voor 2021-2025 voor verbouwingen en innovaties. Deze financiering maakt het mogelijk om toekomstbestendige zorg van hoge kwaliteit kunnen blijven bieden aan patiënten. Dit sluit ook goed aan bij de waardegedreven zorgcontracten die het ziekenhuis onlangs met vier grote zorgverzekeraars voor 2022 heeft afgesloten. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuis zoveel mogelijk waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven van patiënten. Einddoel is toegankelijke en betaalbare zorg.

De focus voor de komende jaren ligt bij het gericht keuzes maken voor het juiste zorgprofiel (Juiste Zorg op de Juiste Plek), het inrichten van zorgprofielen over de keten heen (waardegedreven zorg) en het efficiënter inrichten van processen om meer aandacht/tijd voor de zorg voor patiënten te creëren. Om voldoende financiële basis te creëren voor detoekomstige ambities is het van belang om het financieel beleid en bijbehorende sturing (verder) vorm te geven.

Door het vrijkomen van een managementpositie, is de organisatie op zoek naar een stevige en ervaren, inhoudelijk goed onderlegde Manager Control die een leidende rol wil spelen in de verdere ontwikkeling van een topklinisch en toekomstbestendig ziekenhuis.

Manager Control

Als Manager Control geef je leiding aan de teams business control en concern control.
Je bent daarnaast over de volle breedte van je vakgebied een betrokken sparringpartner voor de raad van bestuur, management en overige collega’s. Je bent contactpersoon voor banken en andere financiële partners.

Als lid van het managementteam draag je actief bij aan de strategische koers en positionering van het Maasstad Ziekenhuis en aan de realisatie van de doelstellingen.. Ook het verder professionaliseren en coördineren van de P&C cyclus en de implementatie van innovatieve ontwikkelingen die passen bij de strategie vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Je bent voorzitter van het centrale integrale adviesteam van de raad van bestuur, maakt maandelijkse prognoses, vertaalt afspraken met zorgverzekeraars naar een financiële maandelijkse verantwoording en je begeleidt het proces van productiemonitoring. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het treasury beleid en lid van de investeringscommissie.

De afdelingen

Je komt te werken binnen de eenheid Finance, Inkoop en Control, maar valt direct onder en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. Je werkt daarnaast intensief samen met collega managers, in het bijzonder met de manager Finance en Inkoop. Vanuit de verbinding met deze collega’s wordt ook de medeverantwoordelijkheid gedragen voor de totale optimale zorg voor patiënten en voor de inspirerende werkomgeving voor medewerkers.

De afdeling Control bestaat uit 11 medewerkers in de functie van concern controllers en business controllers. Business control vervult een onmisbare rol in de P&C cyclus en draagt zorg voor de totstandkoming van o.a. de financiële en productiebegroting en de maand- en kwartaalrapportages. Het team is een belangrijke partner voor het duaal management bij het realiseren van een goede bedrijfsvoering en het afleggen van verantwoording daarover aan de raad van bestuur. Zij kunnen meedenken bij de formulering, implementatie en monitoring van de strategie. Naast financiën en productie wordt dan ook naar andere onderdelen van de bedrijfsvoering gekeken, zoals kostprijzen, zorgprofielen en bezetting en benutting. Het Maasstad Ziekenhuis werkt op het gebied van integrale sturing en advisering samen met collega's van HR, Organisatieadvies, Kwaliteit & Veiligheid en het Onderhandelteam. Om de complexe besturingsprocessen binnen het ziekenhuis te ondersteunen werken zij samen met interne klanten en collega’s aan een goede balans tussen kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en financiën. Dit komt ook tot uitdrukking in een actieve betrokkenheid bij Value Based Health Care, één van de pijlers van de strategie.

Concern control richt zich op het in control zijn en blijven van de totale organisatie en functioneert als zodanig rechtstreeks ten behoeve van de raad van bestuur. Dit in nauwe afstemming met de afdeling Planning & Control die zich primair richt op het in control zijn van de diverse afdelingen en als zodanig functioneert ten behoeve van het afdelingsmanagement.

Functie-eisen

Het Maasstad Ziekenhuis is op zoek naar een stevige en ervaren, inhoudelijk goed onderlegde en innovatieve manager, met helicopterview, visie en daadkracht. Een manager die toegankelijk is, goed luistert goed naar de visie en belangen van alle betrokkenen en tegengestelde belangen weet te overbruggen. Een deskundige en betrokken sparringpartner voor bestuur, mede MT-leden en andere collega’s en een inspirerende, positieve en resultaatgerichte leidinggevende, met oog voor de ontwikkeling van de mensen in zijn/haar teams. Je bent duidelijk en transparant in je communicatie en zorgt voor veiligheid en heldere prestatieafspraken.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau, blijkend uit een relevante afgeronde WO- opleiding gericht op bedrijfskunde of vergelijkbaar, en bij voorkeur aangevuld met een afgeronde opleiding als registercontroller (RC).
 • Ervaring in een brede, integraal verantwoordelijke positie in een grote, complexe, professionele organisatie, bij voorkeur in de zorg.
 • Ruime ervaring met strategie- en beleidsvorming, financieel beheer en risicomanagement.
 • Kennis en ervaring met complexe veranderprocessen.
 • Ervaring met power BI is een pré.
Persoonskenmerken
 • Stevig, transparant en open.
 • Een netwerker, gericht op samenwerking en goed in het opbouwen en onderhouden van in- en externe relaties.
 • Verbindend leiderschap, integer en wendbaar.
 • Analytisch sterk en resultaatgericht.
 • Strategisch inzicht en visie op ontwikkelingen in de zorgsector, in staat deze te vertalen naar een heldere koers voor de afdeling.
 • Proactief, flexibel, communicatief vaardig en klantgericht.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Lef, ondernemerschap en in staat om de koers van het ziekenhuis uit te dragen.
 • De drive om mee te bouwen aan het mooie Maasstad Ziekenhuis.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een functie voor 36 uur per week, aanvankelijk startend met een jaarcontract en met de nadrukkelijke intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan.
 • Een salaris van m max. € 8.128,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (schaal FWG 75, CAO Ziekenhuizen).
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8,33%, 144 vakantie-uren, 57 uur aan persoonlijk levensfasebudget conform cao Ziekenhuizen o.b.v. 36 uur en de mogelijkheid om gebruik te maken van het meerkeuzesysteem.
 • Een inspirerende en dynamische werkomgeving waarin innovatie en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol spelen.
 • De kans om samen met betrokken en enthousiaste (medisch) managers, teammanagers en medewerkers de lopende en toekomstige innovatieve projecten verder uit te bouwen.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Maasstad Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Bij aanstelling wordt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 7 Plaatsing vacature online
Week 8-9 Benaderen kandidaten en responstermijn (6 maart)
Week 10-11 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 12 Presentatie van kandidaten / Gesprekken bij Maasstad Ziekenhuis
Week 13 Optioneel: assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek, inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 maart uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs via 020 - 301 40 04.

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!