Close

Close

Manager Bedrijfsvoering for Nictiz

Vacatures

Bedrijfsinformatie

Betere gezondheid door betere informatie. Dat is hét motto van Nictiz: de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden die digitale informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders (ieder met zijn eigen zorginformatiesysteem) en met patiënten mogelijk maken. Op deze manier zorgt zij ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast verzamelt en deelt zij kennis en adviseert over digitale informatie-uitwisseling in de zorg, waarbij niet alleen gekeken wordt naar Nederland, maar ook naar de internationale ontwikkelingen.

Nictiz gelooft dat goede informatie-uitwisseling in de zorg een essentiële rol speelt in het verbeteren van de gezondheid van mensen. Daarom doet zij er alles aan om ervoor te zorgen dat haar standaarden en oplossingen implementeerbaar en toepasbaar zijn. Samenwerking met partijen uit het zorgveld is hiervoor essentieel. Nictiz beschikt dan ook over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Binnen dat netwerk is Nictiz de onafhankelijke, verbindende partij tussen zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en het Ministerie van VWS.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.nictiz.nl.

Context

Vanwege alle ontwikkelingen in de zorg, zijn landelijk de behoefte en noodzaak groot om de digitale uitwisseling van gegevens in de zorg verder vorm te geven. Nictiz speelt een belangrijke rol in dit veld. Extern wordt dan ook veel van de organisatie gevraagd. Daardoor groeit Nictiz én groeit intern ook de noodzaak om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren, zoals het strategisch personeelsbeleid, de HR-processen, de interne (financiële) beheersing, managementrapportages en externe verantwoording, het informatiebeleid en de ICT-ondersteuning.

In de afgelopen tien maanden zijn door een manager Bedrijfsvoering a.i. de processen, projecten en omvang van de afdeling herijkt op de sterke groei die Nictiz de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarnaast zijn op de afdelingen Finance en HR teamleads aangesteld. Daarmee breekt een periode van consolidatie en professionalisering aan, waarvoor een vaste manager nodig is. Nictiz is daarom op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie. Deze nieuwe manager krijgt de opdracht om de komende jaren verder te bouwen aan de afdeling en de verbinding onderling en met de lijnorganisatie te verstevigen.

Functieomschrijving

De afdeling Bedrijfsvoering is ondersteunend en richtinggevend op de gebieden HR, ICT, financiën, facilitair en secretariaat. Centraal gepositioneerd binnen Nictiz is Bedrijfsvoering dienstverlenend aan de diverse teams binnen de organisatie, waaronder de afdelingen Generieke standaarden, Informatiestandaarden, Advies & Innovatie, Marketing & Communicatie, Directie en uiteraard ook binnen de eigen afdeling. Facilitair is middels een SLA uitbesteed aan VZVZ (de medegebruiker van het pand) en Bedrijfsvoering is het contactpunt vanuit Nictiz. Er werken op dit moment 18 mensen op de afdeling, die deels indirect (via teamleads) en deels direct rapporteren aan de manager.

De manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling en draagt als MT-lid bij aan de ontwikkeling van de visie en strategische en tactische koers van Nictiz. De manager rapporteert aan de bestuurder.

Functie-eisen

Nictiz is op zoek naar een daadkrachtige senior manager die ervaring heeft met het leiding geven aan een afdeling bedrijfsvoering in een groeiende en veranderende organisatie. Iemand met ruime inhoudelijke kennis van en ervaring met (o.a.) de domeinen HRM, financiën en informatiemanagement, die in staat is de professionalisering verder vorm en inhoud te geven. Een manager die boven de teams kan staan, de medewerkers in staat stelt de goede dingen te doen en hen helpt zich verder te ontwikkelen, maar die ook bereid is (indien nodig) zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast is deze manager een verbinder binnen het eigen team, met het MT en met de organisatie, een goede luisteraar en een positieve en benaderbare collega die niet bang is om aan te spreken en besluiten te nemen. Kortom, een denker en een doener die staat voor de afdeling en haar dienstverlening.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring als leidinggevende in een complexe, professionele organisatie.
 • Kennis van en ervaring met het brede terrein van bedrijfsvoering, waaronder financiën, HR en ICT.
 • Affiniteit met informatiemanagement (maar geen ICT-er).
 • Ervaren in het ontwikkelen en professionaliseren van bedrijfsvoering.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Strategisch sterk, heeft overzicht en is in staat de ontwikkelingen binnen Nictiz te vertalen naar wat nodig is voor een effectieve en efficiente bedrijfsvoering.
 • Stevige persoonlijkheid met implementatiekracht.
 • Gericht op het continu verbeteren van werkwijzen en processen en in staat om vanuit de gebruikers te denken.
 • Brengt een goede balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid: stuurt op resultaten en is scherp op de inhoud waar nodig, maar met behoud van relatie.
 • Toegankelijk, verbindend en een bruggenbouwer, die gericht is op samenwerking binnen de afdeling Bedrijfsvoering en met de lijnorganisatie.
 • Een warme persoonlijkheid; stimulerend, positief, met humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 of 40 uur per week. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 8.931,- bruto per maand (exclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). De standplaats is Den Haag. Nictiz is een voorstander van hybride werken en denkt aan een verdeling van 50% op kantoor en 50% vanuit huis werken.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de zorg.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
 • 30 vakantiedagen (240 uur) op basis van een voltijdscontract.
 • Eindejaarsuitkering.
 • Premievrij pensioen.
 • Korting op ziektekostenverzekering.
 • Jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget van 5% van het bruto jaarsalaris.
 • WIA-GAT en WIA-Excedent verzekering.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Nictiz. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in januari.

Week 48 Plaatsing advertentie online
Week 49-50 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 19 december)
Week 51-1 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 2-3 Vervolggesprekken bij Nictiz / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 19 december uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!