Close

Lid RvT sociaalwetenschappelijk beleid for Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Logo groter formaat

Bedrijfsinformatie

Stichting Slachtofferhulp Nederland
Stichting Slachtofferhulp Nederland (“Slachtofferhulp”) helpt slachtoffers van strafbare feiten, verkeersongelukken, vermissingen en calamiteiten. Slachtofferhulp is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp is kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en (onder meer) gemeenten.

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (“Perspectief”) is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van strafbare feiten en ongevallen om zelf bij te dragen aan herstel. De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers-) ongevallen of ingrijpende incidenten zorgvuldig te begeleiden.

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp en Perspectief uit zes leden. Twee leden treden ultimo 2020 terug. Zij zijn niet herbenoembaar. Daardoor ontstaan er binnen de Raad van Toezicht twee vacatures, waarvan er, zo heeft de Raad van Toezicht besloten, één opnieuw wordt ingevuld.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

Specifiek voor het nieuwe lid zijn de volgende criteria van belang
• Beschikt over een zorginhoudelijke achtergrond.
• Heeft bestuurlijke ervaring binnen de zorg.
• Toezichthoudende ervaring is een pré.
• Gezien de samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht worden beloond volgens een beloningsbeleid dat gebaseerd is op de Governance code Sociaal Werk maar rekening houdt met de maatschappelijke positie van Slachtofferhulp. Gemiddeld komt dat neer op 48 uur per jaar. De bezoldiging bedraagt voor een lid RvT bedraagt €7.200,- aan vaste vergoeding en €500,- aan vaste onkostenvergoeding.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 27 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).