Close

Close

Lid Raad van Toezicht for Rijksuniversiteit Groningen

Logo RUG

Bedrijfsinformatie

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. De speciale band met de regio wordt gekoesterd. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de mondiale top van universiteiten met een top 100-klassering in onder andere de ARWU Shanghai Ranking en de THE World University Rankings. Onderwijs en onderzoek worden verbonden met duurzame en economische processen in de maatschappij. Dit komt samen in de drie speerpunten: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society.

De universiteit is in 1614 opgericht en er werken momenteel (incl. UMCG) 6.100 fte medewerkers, waarvan meer dan de helft bestaat uit wetenschappelijk personeel. Verdeeld over 11 faculteiten studeerden in 2020 36.023 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij één op de vijf internationale studenten zijn.

Meer informatie over de Rijksuniversiteit Groningen is te vinden op www.rug.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat momenteel uit vijf leden. Gezamenlijk weerspiegelen zij het gehele maatschappelijke en economische spectrum van de organisaties en beroepen waarvoor de RUG opleidt. Ze hebben een ruime professionele en bestuurlijke ervaring in overheid, bedrijfsleven, onderwijs en/of gezondheidszorg, beschikken over een breed en relevant netwerk in de samenleving en zijn in staat onafhankelijk te oordelen vanuit een eigen visie op het functioneren van universiteiten in de samenleving. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de wetenschappelijke en intellectuele onafhankelijkheid van het onderwijs en het onderzoek in de universiteit en daarmee de academische vrijheid. De leden tonen zich verbonden met de geschiedenis en de samenleving van het Noordelijke landsdeel, maar zijn zich evenzeer bewust van de internationale context waarin de Rijksuniversiteit Groningen opereert en wil functioneren.

In verband met het aflopen van de termijn van de heer W. Reehoorn, zoekt de Raad van Toezicht een nieuw lid met in het bijzonder ruime professionele en bestuurlijke ervaring in overheid, bedrijfsleven, onderwijs en/of gezondheidszorg. Dit lid beschikt over een breed en relevant netwerk in de samenleving, en is belast met de onderwerpen regionale en economische ontwikkeling. Bij voorkeur heeft het lid ervaring met internationalisering en digitale processen. Het lid van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de auditcommissie Financiën van de Raad van Toezicht en is als zodanig speciaal belast met de taken van de Raad van Toezicht ten aanzien van het controleren van de bestuurlijke en bedrijfsmatige activiteiten van de RUG in samenhang.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht:
 • ervaring met en een grote betrokkenheid bij het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 • besef van het maatschappelijke en economische belang van universiteiten;
 • ervaring met het besturen van grote en complexe (professionele) organisaties;
 • relevante regionale, nationale en internationale ontwikkelingen in de universitaire context kunnen onderkennen;
 • strategisch sterk, beschikkend over analytisch denkvermogen en een veranderingsgezinde instelling;
 • rolvast en rolzuiver; nabij in betrokkenheid, maar als toezichthouder steeds ook op gepaste afstand;
 • goed en snel kunnen schakelen;
 • een positieve opstelling ten opzichte van de medezeggenschap en oog voor een goede verhouding tussen medezeggenschap en bestuur;
 • affiniteit met en respect voor de specifieke bestuurlijke cultuur binnen de RUG.
Voor het lid RvT dat wij nu zoeken zijn aanvullend de volgende criteria van belang:
 • ervaring met het controleren van complexe boekhoudingen en het vermogen het bestuurlijke en bedrijfsmatige functioneren van de RUG in zijn samenhang te beoordelen;
 • ervaring met grote financiële projecten in de publieke sfeer;
 • bijzonder ruime professionele en bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in het bedrijfsleven;
 • een relevant netwerk in de noordelijke samenleving en grote affiniteit met de onderwerpen regionale en economische ontwikkeling;
 • bij voorkeur enig inzicht in vastgoedprocessen en -projecten;
 • bij voorkeur ervaring met internationalisering en digitale processen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht bepalen in gezamenlijkheid de frequentie van de vergaderingen. Normaal gesproken gaat het hierbij om een zestal vergaderingen per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereiding een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen vinden plaats in Groningen. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming. De bezoldiging bedraagt € 15.000,- bruto per jaar, inclusief reiskosten.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.

Week 37 Plaatsing vacature online
Week 38 Benaderen kandidaten en responstermijn (26 september)
Week 39 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten aan de RUG
Week 40 Vervolggesprekken bij de RUG (digitaal)
Week 45 Gesprek voltallige Raad van Toezicht (8 november) / Benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 26 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!