Close

Lid Raad van Toezicht for Ziekenhuisgroep Twente

Logo ZGT groot formaat onzichtbare achtergrond

Bedrijfsinformatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een ambitieus en zorginhoudelijk sterk algemeen opleidingsziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio, maar heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

Functieomschrijving

Vanwege het vertrek van het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën (tevens voorzitter van de auditcommissie Financiën) per februari 2021 zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. Na de start van het nieuwe lid wordt in overleg met het andere lid van de auditcommissie bepaald wie voorzitter wordt. Daarnaast is het mogelijk dat het nieuwe lid RvT ook deelneemt aan (een) andere commissie(s). De samenstelling van de commissies wordt in afstemming met de andere leden van de RvT vastgesteld.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

• Beschikt over bestuurlijke ervaring binnen de zorg.
• Ervaring op tactisch of strategisch niveau binnen een ziekenhuis en daarbij in staat geweest om een goede relatie op te bouwen met de medische staf.
• Helder zicht op de financiën van een complexe organisatie.
• Bij voorkeur woonachtig in of afkomstig uit de regio.
• Vanwege het nastreven van een balans in diversiteit worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.
• Gezien de beweging tot brede samenwerking in de regio moet de kandidaat in staat zijn om te kijken vanuit de bijdrage van het ZGT aan het totale zorgaanbod in deze regio. Ervaring met de opbouw van samenwerkingstrajecten is een pre.
• Ervaring met vastgoed is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht volgt ZGT de criteria van de Wet Normering Topinkomens WNT (klasse V). Concreet bedraagt hiermee (o.b.v. de criteria 2020) de bezoldiging voor het lid Raad van Toezicht € 16.080 op jaarbasis.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 30 augustus uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).