Close

Lid Raad van Toezicht for Forensisch Centrum Teylingereind

Forensisch Teylingereind

Bedrijfsinformatie

Forensisch Centrum Teylingereind is één van de vijf justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) in Nederland. Teylingereind biedt als particuliere instelling plaats aan 92 jongens tussen de 12 en de 24 jaar. De jongeren zijn op last van de kinderrechter geplaatst en worden be-handeld op één van de kort- of langverblijfgroepen of geobserveerd op de klinische ob-servatiegroep.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht heeft in ieder geval tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Het toezicht richt zich op ten minste:
• De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting.
• De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting.
• De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

De focus van de nieuwe toezichthouder ligt op de voorbereiding en monitoring van financiële en bedrijfsvoeringsonderwerpen, financieel beleid en financieel risicomanagement. Desalniettemin hoeft het lid geen uitgebreid financieel profiel te hebben. Het nieuwe lid Raad van Toezicht zal tevens de rol van voorzitter van de Auditcommissie vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT vergadert vijf keer per jaar (donderdag, eind van de middag) met de bestuurder. Eens per jaar heeft de RvT een heidag in de middag en avond. De auditcommissie komt daarnaast eens per 6-8 weken samen met de bestuurder en de manager Bedrijfsvoering/ Controller. Eens per jaar vergadert de voltallige RvT met de OR. De tijdsinvestering komt hiermee op een halve dag per maand. De honorering van het lid Raad van Toezicht bedraagt € 5.000,-.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ziet Boer & Croon uw cv en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 25 oktober tegemoet. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met haar via 020 - 301 43 07.