Close

Close

Lid Raad van Bestuur for HVO-Querido

Logo HVO Querido removebg preview

Bedrijfsinformatie

HVO-Querido is een zorgorganisatie die al sinds 1904 bestaat en actief is in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem, Kennemerland, Alkmaar en Almere. Met 1.500 medewerkers en een budget van 117 miljoen biedt HVO-Querido op 55 locaties steun aan 5.500 burgers in een kwetsbare positie. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat mensen kunnen; de wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan centraal. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om (opnieuw) de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Functieomschrijving

Medio 2020 heeft de voorzitter RvB, de heer Clemens Blaas, als gevolg van loopbaanontwikkeling afscheid genomen en heeft zijn collega de heer Douwe van Riet de positie van voorzitter ingenomen. HVO-Querido is om die reden op zoek naar een lid RvB, die samen met de collega-bestuurder leiding geeft aan het verder bouwen aan HVO-Querido als netwerkorganisatie ten behoeve van de zorg aan cliënten.

Functie-eisen

• Afgeronde opleiding en/of evident fungeren op academische niveau.
• Beschikt over zorginhoudelijke werkervaring met kennis van en ervaring in de wereld van cliënten, naasten en zorgprofessionals (hierbij valt te denken aan een psychiater, gedragswetenschapper of verpleegkundige).
• Ervaring of aantoonbare kwaliteiten op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder of als directeur met een integrale verantwoordelijkheid voor een groot onderdeel van een complexe zorgorganisatie.
• Ervaring binnen de GGZ, maatschappelijke opvang, RIBW, of aanverwant terrein.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie, startend met een jaarcontract. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2, klasse IV). Standplaats Amsterdam.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 29 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).