Close

Close

Lid Raad van Bestuur for ASVZ

ASV 1509 Logo v4 2

Bedrijfsinformatie

Organisatie en opdracht

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong & oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, ondersteuning, begeleiding, werk en dagbesteding. ASVZ bestaat sinds 1969 en is actief in 62 gemeenten in Midden- en Zuid-Holland, West- en Midden-Brabant en Utrecht; het grootste gedeelte daarvan in 10 grote gemeenten. ASVZ heeft een omzet van € 315 miljoen, waarbij € 290 miljoen gealloceerd is voor het verblijf van cliënten met vaak complexe zorgvragen. Daarnaast gaat € 25 miljoen om in het sociaal domein: WMO/Jeugd. Met 5.000 medewerkers en ruim 2.300 vrijwilligers zetten zij zich in voor ongeveer 6.000 cliënten.

ASVZ richt zicht op wat mensen met een beperking wèl kunnen. De kernactiviteiten van ASVZ zijn: (1) ondersteuning thuis, (2) dagbesteding en werk, (3) wonen en (4) diagnostiek en behandeling. Samen met ouders, verwanten, vrijwilligers en met name met cliënten zelf. Het doel is om ervoor te zorgen de mensen met een beperking sterker, autonomer en zelfredzamer in het leven staan.

Samenwerking is voor ASVZ van groot belang. Om alle cliënten de beste zorg te kunnen bieden werkt ASVZ samen met de cliënten en hun omgeving. Samen met collega’s en de partners. ASVZ stemt de behandeling of begeleiding af op de individuele wensen van de cliënt. Daarnaast spelen ook de ouders, verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers een grote rol in het proces. Binnen ASVZ ligt tevens de nadruk op interdisciplinaire samenwerking om tot nieuwe werkvormen en maatwerk te komen. Tot slot werkt ASVZ intensief samen met gemeenten, werkgevers en andere zorgaanbieders.

Samen met de cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en haar partners probeert ASVZ ervoor te zorgen dat mensen met een beperking sterker, autonomer en zelfredzamer in het leven staan.


Functieomschrijving

Functie

De nieuwe bestuurder zal samen met de toekomstige voorzitter Raad van Bestuur leiding geven aan ASVZ en de eindverantwoordelijkheid dragen. De huidige voorzitter Raad van Bestuur, Wim Kos, zal in december 2021 vanwege pensionering ASVZ verlaten. Het huidige lid, Hanneke Kooiman, neemt dan de rol van voorzitter Raad van Bestuur over.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen zoals verwoord in de statuten, het behartigen van de belangen van zowel cliënten als werknemers en het beheersen van risico’s.

De Raad van Bestuur is betrokken bij organisatiebrede activiteiten en heeft daarin een stimulerende, sturende en besluitvormende rol. De portefeuilles zijn tussen de voorzitter en het lid verdeeld, waarbij beiden zowel het primaire proces als ondersteunende diensten aansturen. Daarnaast overlegt de Raad van Bestuur maandelijks met de OR en 5 à 6 keer per jaar met de CCR. Met behulp van deze vergaderingen houdt de Raad van Bestuur de medezeggenschapsraden op de hoogte van zowel interne als externe ontwikkelingen.

Resultaatgebieden
 • Bestendigen en doorontwikkelen van de reeds ingezette strategische koers.
 • Het bevorderen van een open werkklimaat door reflectie en bereikbaar en aanspreekbaar zijn.
 • Het financieel gezond houden van de organisatie.

Functie-eisen

Profiel

ASVZ zoekt een bestuurder die het huidige model met bovengenoemde zorginhoudelijke thema’s en strategische lijnen wil doorontwikkelen, samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren dient de bestuurder daarnaast bewezen bedrijfskundige en financiële kennis te hebben om ASVZ financieel gezond te houden. De platte organisatiestructuur gecombineerd met het versterken van de leiderschapskwaliteiten van het management vormen de basis voor verdere ontwikkeling. Integraal (samen)werken en verbinding zijn belangrijke richtinggevende uitgangspunten voor ASVZ. Hierbij geeft de bestuurder op een positieve manier vorm aan medezeggenschap, waarin respect en transparatie centraal staat. De missie en visie van ASVZ zijn hierbij basiselementen, waarin de nieuwe bestuurder zich volledig moet kunnen vinden en herkennen.

Functie-eisen
 • Beschikt over een (post)academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring als bestuurder of als directeur van een groot organisatie-onderdeel binnen de zorg. Ervaring binnen de gehandicaptenzorg is een pré.
 • Aantoonbare bedrijfskundige en financiële kennis.
 • Bewezen vermogen om moeiteloos te kunnen schakelen tussen strategie en praktische oplossingen die de uitvoering ondersteunen. Kan goed aansluiten op beide niveaus en deze moeiteloos verbinden.
 • Governance inzicht is een pré. Ervaren in het waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur, met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen.
 • Ervaring met en kennis van vastgoed is een pré.

Persoonskenmerken
 • Verbindend vermogen, benaderbaar en interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Waardengedreven leiderschap.
 • Positieve en motiverende attitude. Zorgt voor een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.
 • Een luisterend oor kunnen bieden en reflecterend vermogen. Laat waardering blijken, maar stuurt waar nodig ook aan op verbetering.
 • Ondernemende en onderzoekende stijl.
 • Omgevingssensitief en een uitstekende sociale antenne.


Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie waarbij de bezoldiging conform de WNT is. ASVZ valt in zorgklasse V.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ASVZ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Week 12-13 Benaderen kandidaten en responstermijn (4 april)
Week 14-15 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 16 Voordracht van kandidaten
Week 16-18 Selectie- en vervolggesprekken bij ASVZ
Week 19 Ontwikkelassessment
Week 21 Arbeidsvoorwaardengesprek, kennismakingsgesprek met RvT, benoemingsgesprek

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 4 april uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaande link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via Marie Rahajaan (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct