Close

Leden Raad van Toezicht for Stichting GGZ Friesland

Ggz friesland logo bon

Bedrijfsinformatie

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken circa 12.000 mensen gebruik van de diensten van GGZ Friesland. Zorg wordt geboden op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. De missie “Wij zijn er voor mensen die ons het hardste nodig hebben” laat zien dat GGZ Friesland uitgaat van de veerkracht van patiënten, naasten én die van de medewerkers.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie en de algehele gang van zaken bij GGZ Friesland. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever, adviseur en sparringpartner van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code en het bepaalde in de statuten en het reglement van de Raad.
De Raad van Toezicht van GGZ Friesland bestaat in haar huidige samenstelling uit een zevental leden. Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland wordt gezocht naar twee nieuwe leden per 1 september 2020.

Klik hier voor de hele functieomschrijving.

Functie-eisen

• Ervaring met c.q. kennis van de bedrijfsvoering in grote en complexe organisaties
• Aantoonbare affiniteit met (geestelijke gezondheids-)zorg
• Een breed overzicht over de organisatie en haar omgeving; in staat om verbanden te zien en binnen- en buitenwereld van GGZ Friesland met elkaar te verbinden
• Inzicht en interesse in bestuurlijke verhoudingen en processen
• Ervaring in een functie op strategisch niveau, bv. in het veld van wonen, zorg en welzijn

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk zondag 29 maart 2020 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via Marie Rahajaan (020-3014307).