Close

HR Project Lead & Reward for

Voor onze klant Alliance Healthcare is YESS Boer & Croon op zoek naar een ambitieuze, resultaatgerichte HR Project Lead & Reward.

Unnamed

Bedrijfsinformatie

  • Alliance Healthcare Group is een farmaceutische groothandel en leverancier van logistieke diensten, van klinische onderzoeksondersteuning tot innovatieve zorgoplossingen voor onafhankelijke apothekers en internationale farmaceutische fabrikanten.
  • Als een van de grootste farmaceutische groothandels in Europa levert Alliance Healthcare vanuit 300 distributiecentra in 11 landen hun producten aan meer dan 115.000 apotheken, ziekenhuizen, zorgcentra en artsen.
  • In 2021 is Alliance HealthCare Group overgenomen door Amerisource Bergen, een Amerikaans farmaceutisch groothandelsbedrijf met 26 farmaceutische distributiecentra in de VS, 9 distributiecentra in Canada, 4 gespecialiseerde distributiecentra in de VS en meer dan 1 miljoen vierkante meter aan verpakkingen, productiecapaciteit in de VS en het VK.
  • Alliance Healthcare Nederland heeft circa 1700 medewerekers en is gevestigd in Den Bosch, met distributiecentra in Meppel, Krimpen a/d Ijssel en Den Bosch.
  • De markt voor de distributie van farmaceutische produten verandert snel. De behoeften van klanten veranderen voortdurend en als gevolg daarvan is Alliance Healthcare op zoek naar operationele verbeteringen om hun logisitieke diensten op elkaar af te stemmen en duurzame groei voor hun medewerkers, klanten en patienten te realiseren.
  • Momenteel bevindt het bedrijf zich midden in een grote herstructurering van zijn logistieke en distributieactiviteiten. Alle distributiecentra zullen gecentraliseerd worden in Veghel, wat betekent dat de centra in Meppel, Krimpen a/d Ijssel en Den Bosch in 2024 zullen sluiten.

Functieomschrijving

Als HR Project Lead & Reward draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in het algemeen, en specifiek op het gebied van sociale zekereheid en pensioenen.

Verantwoordelijkheden
Arbeidsvoorwaardelijk beleid

• Volgen van de externe en interne ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden (meerdere cao’s en regelingen).
• Analyseren van de verzamelde informatie en bevindingen op relevantie en urgentie voor de eigen organisatie
• Opstellen van adviezen en voorstellen met betrekking tot de verdere vernieuwing dan wel aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardelijke bedrijfsregelingen.
• Geven van toelichting op voorstellen, aangeven van alternatieven en daaraan gebonden consequenties.
• Uitwerken van gemaakte keuzes in concept-regelingen, memo’s, afspraken ed.
• Ondersteunen – gevraagd en ongevraagd – van de lijnmanagers en HR-adviseurs omtrent de toepassing van CAO’s, arbeidsvoorwaardelijke regelingen, ed.
• Opstellen van gestructureerde (management)informatie; desgevraagd verzorgen van rapportages op het gebied van formatieplanning, beloningsvraagstukken ed.

Pensioenen

• Volgen van externe en interne ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en deze vertalen naar de nodige en/of wenselijk aanpassing pensioenvoorzieningen binnen de organisatie.
• Zorgdragen voor passende en actuele pensioenregelingen en correcte uitvoering daarvan.
• Verzorgen van algemene en concrete informatie aan groepen, dan wel individuele medewerkers over de / hun pensioensituatie.

HR control/schadelast beheersing

• Volgen van ontwikkelingen op het gebied wet- en regelgeving omtrent sociale zekerheid en fiscale wet- en regelgeving; deze beoordelen en vertalen naar een adequaat concept van schadelast beheersing.
• Zorgdragen voor een optimale inrichting van de interne organisatie, rekening houdend met effectiviteit, samenhang, juistheid en volledigheid.
• Bevorderen van de juiste opvolging en naleving van vastgestelde procedures, regels, werkmethodes.

Functie-eisen

Achtergrond en ervaring
• HBO of Bachelor/Master diploma;
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een internationale omgeving;
• Kennis van arbeidsrecht, fiscale wet- en regelgeving, pensioenen;
• Vloeiend in Nederlands en Engels;
• Bij voorkeur affiniteit met de farmaceutische branche;

Persoonlijkheid en competenties

• Proactief, hands-on;
• Teamspeler met goed ontwikkelde vaardigheden op het gebied van stakeholdermanagement;
• Probleemoplossend vermogen;
• Pragmatisch en mensgericht;
• Effectieve communicatievaardigheden;

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden marktconform

Contactinformatie

Stuur een korte motivatie en een CV naar Kati Tavy (Consultant) via k.tavy@yessboercroon.nl.