Close

Close

Director Capital for NOM

Logo NOM uitgesneden

Bedrijfsinformatie

De NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), werkt aan het versterken van de groei- en innovatiekracht van de regio. Doel is een robuuste en toekomstbestendige economie in een duurzamer, gezonder en slimmer Noord-Nederland.

Ondernemen en ontwikkelen loopt niet lineair en kost tijd. Daarom kiest de NOM voor lange termijn ondersteuning van ondernemingen in hun ontwikkeling. De NOM werkt vanuit de expertise die zij heeft op het gebied van:
• De economische structuur van (Noord-)Nederland
• Ontwikkelingen in de levenscyclus van ondernemingen
• Investeren en financieren
• Ontwikkelen en innoveren
• Verbinden en netwerken
De NOM doet dit met de volgende dienstverlening:
• Ontwikkelen: opzetten van innovatieve ecosystemen op thema’s en transities die voor Noord-Nederland van belang zijn.
• Internationaliseren: het acquireren (en verankeren) van buitenlandse investeerders en het ondersteunen van export.
• Investor Ready maken: ondersteunen van startups en scale-ups in hun zoektocht naar nieuw kapitaal.
• Versnellen: ondersteunen van innovatieve MKB-ondernemingen in de versnelling van innovatie en groei.
• Investeren: verstrekken van risicodragend kapitaal aan innovatieve MKB ondernemingen.

De NOM heeft als regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) publieke aandeelhouders: het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het is één van de zeven regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Mede dankzij de NOM zitten grote bedrijven als Google, Catawiki en IBM in Noord-Nederland. Daarnaast richt de NOM zich op starters met een innovatief idee en MKB’ers.

De NOM wordt aangestuurd door een eenhoofdige directie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en vervult een raadgevende en adviserende rol. Het managementteam bestaat uit drie leden: de directeur, de manager ontwikkelen en internationaliseren en de manager investeren c.q. Director Capital.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.nom.nl.

Strategie

In 2020 heeft de NOM een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor de komende jaren. Een belangrijk onderdeel daarin is de focus op het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en gezondheid. Met deze nieuwe strategie richt de NOM zich op drie transitiethema’s: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Dit doet de NOM samen met zeven (top)sectoren die daar in Noord Nederland aan kunnen bijdragen: Chemie, Energie, Agrifood, Life sciences & health, ICT, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Watertechnologie. Deze koers sluit aan bij het in 2019 door het kabinet geformuleerde Missiegedreven innovatiebeleid, waarin thema’s als energietransitie en klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid centraal staan. Het is een stap in een nieuwe richting: al meer dan 45 jaar levert de NOM een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid. In toenemende mate voegt de NOM daar expliciet maatschappelijke impact als strategisch doel aan toe.

Functieomschrijving

Op dit moment wordt de positie van Director Capital op interim basis vervuld. Namens de NOM zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de vaste invulling van deze positie.

De Director Capital fungeert als tactisch-strategisch sparringpartner van de directeur en is verantwoordelijk voor het acquireren en financieren van deelnemingen van de NOM en voor het bevorderen van innovatie in en met die deelnemingen. Daarmee wordt de bedrijvigheid in Noord-Nederland op een toekomstbestendige manier gestimuleerd. Bij dit alles wordt vooral vanuit ontwikkeling gedacht en geopereerd.

De Director Capital genereert nieuwe leads en initieert en onderhoudt hiervoor proactief externe contacten. Hij/zij snapt de wereld van investeringen en financieringen, spreekt de taal van ondernemers, begrijpt hoe het MKB in elkaar zit en is in staat de stap te zetten van product naar markt. Daarbij is hij/zij in staat om op basis van weinig informatie beslissingen te nemen. De Director Capital geeft direct leiding aan ca. 25 tot 30 medewerkers. Hij/zij maakt onderdeel uit van het managementteam en rapporteert aan de directeur.

Functie-eisen

Functie-vereisten
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding.
 • Meerjarige ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur opgedaan binnen vergelijkbare organisaties met vakprofessionals.
 • Kennis van en ervaring met investeringen en de structurering daarvan, portfolio management en met visie op het beheer van fondsen.
 • Ervaren verandermanager, die aantoonbare resultaten heeft geboekt met organisatie- en teamontwikkeling.
 • Beschikt over aantoonbare commerciële ervaring, weet hoe een deal gesloten wordt.
 • Kritische en proactieve sparringpartner voor de directeur en het management op tactisch en strategisch niveau.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Strategisch denkvermogen.
 • Signaleert kansen en weet deze te verzilveren.
 • Proactief en extern gericht.
 • Een flexibele en energieke persoonlijkheid.
 • Communicatief vaardig, met gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Intuïtief en innovatief sterk.
 • Collegiaal en gericht op samenwerking.
 • Kan goed delegeren en houdt zelf vooral de grote lijn in het oog.
 • Beschikt over goed oordeelsvermogen en is onderhandelingsvaardig.
 • Een natuurlijk leider, die anderen motiveert en stimuleert.
De NOM wil een inclusieve organisatie zijn. Daarom gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit vergroot.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie. Salariëring is conform de zwaarte van de positie en afhankelijk van de achtergrond en ervaring van de kandidaat. De NOM beschikt daarnaast over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de NOM. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.

Week 24-26 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 3 juli)
Week 27-30 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 35 Eerste gespreksronde bij de NOM
Week 36-37 Tweede gespreksronde bij de NOM
Week 38 Optioneel assessment / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 3 juli 2021 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S. Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!