Close

Close

Directeur Zorg & Bedrijfsvoering for Lentis

Ontwerp zonder titel 2

Bedrijfsinformatie

Lentis is één van de oudste zorgorganisaties in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Onlangs heeft Lentis gekozen voor ontvlechting van het concern. De drie zorgonderdelen van het huidige Lentis – Lentis M.O. (de GGZ) en Dignis – worden zelfstandig, maar blijven nauw met elkaar samenwerken.
Lentis GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg aan kwetsbare doelgroepen van verschillende leeftijden. In totaal wordt zorg geboden aan ruim 28.000 mensen en werk aan ongeveer 2.100 medewerkers. De omzet bedraagt ongeveer € 180 miljoen.

Voor meer informatie over Lentis GGZ zie: www.lentis.nl

Functieomschrijving

Context en uitdagingen
Vind je het leuk om een organisatie in opbouw vorm te geven? Dan biedt Lentis GGZ hiervoor alle kansen!

De transitie van het oude concernmodel naar het nieuwe samenwerkingsmodel betekent dat binnen Lentis GGZ gewerkt wordt aan een nieuwe, toekomstbestendige organisatie. Daar is in het afgelopen jaar al fors op ingezet. Er is een traject gestart om te komen tot een inspirerende missie, visie en kernwaarden, die richting en betekenis aan het werk geven. Daarbij zoekt Lentis GGZ nadrukkelijker de rol als systeemspeler in de regio op, vanuit de netwerkpsychiatrie gedachte. Hierin wordt nauw samengewerkt met cliënten, naasten en de omgeving.

Directiestructuur
Deze ingezette lijn van meer focus, meer naar buiten gericht zijn en meer duurzaamheid in de te maken strategische keuzes gaat gepaard met de invoering van een nieuwe directiestructuur en een nieuwe samenstelling van het directieteam.
Gelet op de omvang van Lentis GGZ en de uitdagingen waar de organisatie voor staat, wordt gestart met vijf clusters die nauw aansluiten op de huidige structuur. Ieder cluster wordt aangestuurd door een directeur Zorg & Bedrijfsvoering.
De directeuren Zorg & Bedrijfsvoering zijn ieder integraal verantwoordelijk voor een eigen eenheid en zijn bovendien samen verantwoordelijk voor het geheel.
De directeuren rapporteren aan de Raad van Bestuur van Lentis GGZ.
Naast de directies Zorg & Bedrijfsvoering zijn er drie directies voor de overige diensten, te weten:
 • Directie Leren & Presteren, met als aandachtsgebieden HR en Opleiden;
 • Directie Financiën, Middelen & Informatie, met als primaire aandachtsgebieden financiën, planning & control en informatiemanagement;
 • Directie Markt & Ontwikkeling, met als aandachtsgebieden zorgverkoop, research & development en innovatie.
De directeuren Zorg & Bedrijfsvoering en de directeuren van de diensten vormen met elkaar, en met de twee bestuurders, de bestuurssecretaris en de voorzitter van de professionele staf, het nieuwe directieteam van Lentis GGZ. Naast de reguliere werkzaamheden heeft het directieteam de komende jaren een nadrukkelijke ontwikkelopdracht, gericht op het bouwen aan een wendbare en aantrekkelijke organisatie. De besturingsfilosofie zal handen en voeten moeten krijgen. Daarin heeft het nieuwe directieteam een voorbeeldrol te spelen.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden voor de Directeur Zorg & Bedrijfsvoering

Beleid en ontwikkeling
 • Bepaalt als lid van het directieteam van Lentis GGZ mede de visie van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid;
 • Signaleert en onderzoekt relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze naar strategisch zorgbeleid.
Leidinggeven
 • Geeft leiding aan één van de clusters binnen het primair proces van Lentis GGZ en weet daarbij een goed en positief werkklimaat te realiseren;
 • Faciliteert en stimuleert een lerende organisatiecultuur, waarin geleerd wordt van fouten en best-practises;
 • Initieert en stuurt organisatiebrede veranderingsprocessen aan op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur;
 • Vertaalt het vastgestelde Lentisbrede beleid naar jaarplannen en bewaakt de samenhang tussen en de opvolging van de plannen binnen het cluster.
Inhoudelijk
 • Is verantwoordelijk voor de continue verbetering van zorginhoudelijke aspecten;
 • Initieert en stimuleert projecten met betrekking tot innovatie van de zorg die Lentis GGZ biedt;
 • Is voortdurend bezig een synergetische balans te creëren tussen de belangen van cliënten/patiënten en hun naasten, medewerkers, de organisatie en externe belanghebbende partijen.
Bedrijfsvoering
 • Zorgt voor een zorgvuldige afstemming van de formatie op de te verwachten zorgbehoefte en past de organisatiestructuur hierop aan;
 • Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personele bezetting (functiemix) en voor de uitvoering van het personeelsbeleid;
 • Bewaakt afgesproken (productie)doelstellingen en financiële performance, signaleert en analyseert knelpunten en stuurt bij waar nodig.
Omgevingsmanagement
 • Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt daarbij de organisatie;
 • Hecht veel belang aan de inbreng van medezeggenschap en participatie van cliënten, naasten en medewerkers;
 • Onderhandelt met opdrachtgevers, financiers en andere samenwerkingspartners en sluit contracten af binnen verstrekt mandaat;
 • Participeert in diverse in- en externe overlegvormen (landelijk en regionaal) waar de samenwerking gezocht wordt met belangrijke externe stakeholders.

Functie-eisen

Lentis GGZ is op zoek naar een verbindende en inspirerende directeur met een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven. Iemand die initiatieven durft te nemen en samen met de medewerkers van het cluster zo veel mogelijk zelfstandig, vanuit een zorginhoudelijke visie, het cluster aanstuurt en richting geeft. Deze directeur is in staat inhoudelijke, organisatorische, personele en budgettaire problemen op te lossen.
Zij/hij is er zich daarbij tegelijkertijd voortdurend van bewust dat binnen Lentis GGZ het geheel meer is dan de som der delen en werkt vanuit dit bewustzijn samen met de collega’s uit het directieteam. Het team neemt als geheel nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Lentis GGZ.

Functie-vereisten
 • Een relevante zorginhoudelijke academische (master)opleiding bij voorkeur op het gebied van de GGZ, bij voorkeur een BIG geregistreerde psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist met daarnaast ook een relevante management opleiding;
 • Ruime, bewezen succesvolle, leidinggevende ervaring in de zorg (bij voorkeur in de GGZ of in de VVT) en bij voorkeur ook zelf ervaring in een rol als verpleegkundig specialist of klinisch psycholoog;
 • Kennis van zorginhoudelijke ontwikkelingen in de GGZ, landelijk beleid en relevante marktontwikkelingen en in staat deze te vertalen in beleidskeuzes en kaders;
 • Kennis van en ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in complexe organisaties.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Organisatiesensitief, flexibel en een goed ontwikkeld gevoel voor mensen;
 • Focus op continu leren, innovatie en vernieuwing;
 • Lef, moed en ondernemerschap en in staat om ‘dingen af te maken’;
 • Bereid om de teamprestatie boven het individuele belang te stellen;
 • Verbindend, betrouwbaar persoon, die helpt met bouwen en ontwikkelen;
 • Iemand die ‘out of the box’ kan denken, naar buiten gericht is en automatisch verder kijkt dan de eigen grenzen;
 • Zelfreflecterend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Ingeschaald in FWG 80 van de CAO GGZ.
(maximaal € € 9.278,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33%
vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beide berekend over het verdiende
jaarsalaris).

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Lentis GGZ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Alle kandidaten voor een positie in het nieuwe directieteam maken een ontwikkelassessment. Het assessment is afgestemd op de competentieprofielen van de directieprofielen.

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 24 mei 2021 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S. Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct