Close

Close

Directeur Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren for Rijksuniversiteit Groningen

Logo Rijksuniversiteit Groningen met wit

Bedrijfsinformatie

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. De speciale band met de regio wordt gekoesterd. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de mondiale top van universiteiten met een top 100-klassering in onder andere de ARWU Shanghai Ranking en de THE World University Rankings. Onderwijs en onderzoek worden verbonden met duurzame en economische processen in de maatschappij. Dit komt samen in de drie speerpunten: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society.

De universiteit is in 1614 opgericht en er werken momenteel ca. 6.000 fte medewerkers, waarvan meer dan de helft bestaat uit wetenschappelijk personeel. Verdeeld over 11 faculteiten studeren zo’n 35.000 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij één op de vijf internationale studenten zijn.

Meer informatie over de Rijksuniversiteit Groningen is te vinden op www.rug.nl.

Functieomschrijving

Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren telt ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers. De Faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma's. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.
De Faculteit der Letteren wordt geleid door een Faculteitsbestuur, bestaande uit drie leden. Daarnaast kent het bestuur een student-adviseur en verschillende adviesorganen.

Het Faculteitsbestuur is belast met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer van de faculteit en met het toezicht op de kwaliteit van (de uitvoering van) het onderwijs en het onderzoek. Het Faculteitsbestuur stelt de begrotingen vast en verdeelt de beschikbare formatie. Bij het uitvoeren van hun taken worden het Faculteitsbestuur, docenten en onderzoekers ter zijde gestaan door een aantal facultaire diensten, waaronder het Onderwijsinstituut.


Onderwijsinstituut

Het Onderwijsinstituut (OWI) heeft als doel en missie het bieden van optimale ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van de onderwijsprogramma’s. Het OWI bestaat uit 52 fte en kent 5 pijlers: Bureau Studentzaken (BSZ), het Centre for Learning Innovation and Quality (CLIQ), de afdeling studieadvies, de clustersecretariaten en de cluster- en onderwijscoördinatoren.

Het Faculteitsbestuur zoekt een directeur voor het Onderwijsinstituut (OWI) van de faculteit. De directeur is verantwoordelijk voor het OWI en denkt mee over de facultaire onderwijsstrategie. Daarnaast vertaalt de directeur strategisch instellingsbeleid naar facultaire initiatieven, stimuleert en bevordert hij/zij informatie-uitwisseling en creëert en bevordert hij/zij draagvlak. Het Faculteitsbestuur zoekt daarom iemand die een helder beeld heeft van wat er zowel op landelijk als op universitair niveau op het gebied van onderwijsbeleid gebeurt en die deze kennis wil gebruiken om de vernieuwing en continue verbetering van het onderwijs te stimuleren. Speerpunt voor de komende jaren is het verder aanjagen van activerend onderwijs (active learning) binnen de faculteit en de scherpere profilering van de masteropleidingen. Als aanjager op dit terrein voert de directeur frequent overleg met de 5 clusterbesturen, om input op te halen en hen te adviseren en stimuleren en tegelijk te toetsen of de ondersteuning optimaal is.

Functie-eisen

Profiel

Functie-eisen voor de directeur Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren:
 • Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur gepromoveerd
 • Strategisch inzicht met kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Combineert dit met implementatiekracht en adviesvaardigheden en is in staat een verbindende schakel te zijn tussen het faculteitsbestuur, clusterbesturen, de (beleids-)ondersteunende organisatie.
 • Kennis van en ruime ervaring met het aansturen van ondersteunende processen in een internationaal georiënteerde, kennisintensieve organisatie (bij voorkeur wetenschappelijk onderwijs).
 • Ervaring met (het invoeren van) innovatief onderwijs.
 • Ruime ervaring met verander- en verbeterprocessen.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als leidinggevende in complexe organisaties waar gewerkt wordt met professionals.
 • Aantoonbare uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels C1) en het vermogen om met mensen met verschillende achtergronden om te gaan.
 • Kennis van en affiniteit met de geesteswetenschappen.
Persoonlijke competenties:
 • Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding aan te brengen tussen strategie en uitvoering.
 • Gaat waar nodig de diepte in, om begrip van en grip op een zaak te krijgen.
 • Is in staat om de bedrijfsvoering van het OWI te verbinden met onderwijsontwikkelingen en is zo een stevige inhoudelijke sparringpartner voor de vice-decaan, het faculteitsbestuur en de besturen van de Clusters.
 • Heeft het vermogen om te inspireren, visie en beleid over het voetlicht te brengen, te verbinden en open te staan voor de mening van anderen.
 • Is bestuurlijk consistent en in staat om een na zorgvuldige afstemming gekozen lijn vast te houden en uit te dragen.
 • Is als leidinggevende stimulerend, integer, helder in de communicatie en een goede mentor.
 • Heeft oog voor verschillende belangen en zorgt voor een goede balans tussen de belangen van het primaire proces, de facultaire bedrijfsvoering en de centrale kaders.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Er wordt een marktconform salaris geboden van maximaal ca. € 110.000,- per jaar (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Aanstelling vindt in eerste instantie plaats op basis van een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure medio mei.

Week 12 Plaatsing vacature online en in een aantal on- en offline media
Week 13-14 Responstermijn (tot 11 april)
Week 15-16 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 17 Presentatie van kandidaten aan de RUG
Week 18-19 Vervolggesprekken bij de RUG
Week 20 Benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 11 april uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct