Close

Close

Directeur Inkoop for Zorgservice XL

Zorgservice XL logo 2x

Bedrijfsinformatie

Zorgservice XL (ZXL) is een non-profit organisatie, die het totale proces van inkoop, bestelling en logistiek verzorgt voor vijf ziekenhuisorganisaties in de regio Rotterdam/Den Haag. Zorgservice XL koopt voor ongeveer € 450 miljoen per jaar in en sluit meestal meerjarenovereenkomsten met leveranciers. Het kantoor en logistiek centrum is gevestigd in Delfgauw, centraal tussen haar leden/klanten. Zorgservice XL is in 2009 opgericht door drie van de huidige leden. De leden zijn:
1. Sint Franciscus Vlietland Groep, Rotterdam en Schiedam.
2. IJsselland Ziekenhuis, Capelle ad IJssel.
3. Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft (inclusief het laboratorium Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum).
4. HagaZiekenhuis, Den Haag.
5. LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer.
6. Reinier Haga Orthopedisch Centrum, Zoetermeer (een dochter van Reiner de Graaf ziekenhuis, HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis).

ZXL neemt de regie in een optimale samenwerking met alle belanghebbenden in de ziekenhuizen. Het resultaat is dat op het gebied van inkoop en logistiek gezamenlijk de kwaliteit en service verbeterd wordt en tegelijkertijd de integrale kosten verlaagd worden.

ZXL bestaat uit de afdelingen Inkoop, Orderverwerking & Voorraadmanagement en Logistiek en wordt ondersteund door een backoffice. De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor het hele proces van inkopen: van het zoeken naar potentiële leveranciers, het opzetten van programma’s van eisen, het offerte- en onderhandelingsproces, gunningsadvies aan de ziekenhuizen, tot aan het contracteren. Dit doet ZXL voor alle inkoopbehoeften van haar leden, behalve op het vlak van farmacie en bouwprojecten. De statutaire directie van de organisatie bestaat uit de algemeen directeur en de directeur Financiën en Bedrijfsvoering, beiden ad interim.

Om de samenwerking met de ziekenhuizen nog beter te laten verlopen werkt ZXL sinds vorig jaar met een drietal coördinatiemanagers. Ieder van hen is als ‘ambassadeur’ verantwoordelijk voor het signaleren van organisatiebrede aspecten en processen voor een of twee van de ziekenhuizen. (Een aantal van) de ziekenhuizen hebben op hun beurt een programmanager Inkoop.

Bij Zorgservice XL werken in totaal 107 fte en de organisatie is ISO 9001 en ISAE3402 gecertificeerd.

Voor meer informatie over Zorgservice XL zie: www.zorgservicexl.nl.

Functieomschrijving

Tot voorkort werd de positie van directeur Inkoop op interim basis vervuld. Zorgservice XL is daarom op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie.

De directeur Inkoop is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Inkoop, bestaande uit zes strategisch inkopers, zes tactisch inkopers en een assistent Inkoop. Tezamen bestrijken zij alle inkoopgebieden. De directeur Inkoop rapporteert aan de algemeen directeur van Zorgservice XL.

De directeur Inkoop is lid van het Management Team. Naast de directeur Inkoop maken de algemeen directeur, de directeur Financiën en Bedrijfsvoering, de Logistiek manager en de manager Klantenservice/Assortimentsbeheer en Operationele Inkoop onderdeel uit van het Management Team.

De directeur Inkoop neemt deel aan de Procurement board van ZXL. Naast de directeur Inkoop nemen de algemeen directeur van ZXL en het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur van de deelnemende ziekenhuizen deel.

De belangrijkste resultaatgebieden zijn:
 • Stuurt de afdeling Inkoop aan en is verantwoordelijk voor de inkoopfunctie van Zorgservice XL samen met de eigen inkopers en externe partners.
 • Bouwt verder aan de professionalisering en ontwikkeling van de afdeling en haar dienstverlening door het aanbrengen van structuur en het uniformeren van werkwijzen en processen.
 • Is verantwoordelijk voor het succesvol maken van de onderlinge samenwerking binnen de eigen afdeling, maar ook met de andere organisatieonderdelen en de verschillende ziekenhuizen. Vertegenwoordigt de afdeling waar nodig binnen de ziekenhuizen.
 • Draagt zorg voor het realiseren van doelstellingen voor de afdeling, streeft naar het continu verbeteren van processen en werkwijzen, realisatie van integrale besparingen, kostenbeheersing en kostenreducties. Een belangrijke pijler is de inkoopkalender. Deze en de daaronder liggende projectadministratie vormt de basis voor de besparingsafspraken en planning voor het jaar.
 • Vertaalt de strategie van de organisatie en externe ontwikkelingen naar de mogelijkheden en consequenties voor de organisatie, op afdelingsniveau en voor de uitvoering.

Functie-eisen

Het inkoopproces is complex, gebruikers in de ziekenhuizen hebben een doorslaggevende stem in de keuze voor leveranciers. Van de inkopers bij Zorgservice XL wordt dan ook verwacht dat zij over uitstekende communicatieve vaardigheden en onderhandelingskwaliteiten beschikken, zowel richting de leveranciers als in het overleg met de gebruikers. Voor managers met de juiste instelling is Zorgservice XL daarmee een uiterst interessante en uitdagende omgeving, waar het werk een belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. De maatschappelijke ontwikkelingen, met name de structureel stijgende vraag naar zorg, maken het werk nog belangrijker.

Functie-eisen
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Een ervaren leidinggevende en onderhandelaar.
 • Ervaring met inkoop, dit mag maar hoeft niet binnen de (ziekenhuis)zorg te zijn.
 • Financieel en commercieel goed onderlegd.
 • Ervaring met verandermanagement.
 • Bereid zich voor meerdere jaren aan Zorgservice XL te verbinden.
Persoonskenmerken
 • Strategisch denkvermogen: heeft een helicopterview, weet op alle niveaus te schakelen, zonder zelf teveel de inhoud in te gaan.
 • In staat complexe inkoopdossiers te overzien en de inkopers te coachen en ondersteunen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, in staat mensen voor zich te winnen, begrijpt dat de beste resultaten niet behaald worden met een formele benadering of macht, maar door verbindend en overtuigend te zijn.
 • Gevoel voor verschillende belangen en in staat de gevoeligheden in besluitvorming binnen de ziekenhuizen te begrijpen.
 • Weet mensen met een verschillende achtergrond, zoals de eigen medewerkers, maar ook artsen, bestuurders en facilitair management in de ziekenhuizen, te verbinden.
 • Kan structuur aanbrengen, prioriteiten en grenzen stellen.
 • Stevig: hard op de inhoud, zacht op de mens.
 • Makkelijk benaderbaar, gericht op samenwerking en met humor.
 • Praktisch, doelgericht, weet mensen te motiveren en op koers te houden.
 • Een opportunist met een commerciële blik, die rust en gedrevenheid uitstraalt.
 • Affiniteit met de ziekenhuiswereld.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie (36 uur per week). Salariëring vindt plaats conform FWG 80 CAO ziekenhuizen (max. € 9.589 bruto per maand). Daarnaast wordt gewerkt met een bonusregeling van maximaal 15% van het jaarsalaris. Aanstelling vindt plaats voor de periode van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Standplaats Delfgauw.

Contactinformatie

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Zorgservice XL. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van het proces. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari.

Week 3-4 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 28 januari)
Week 5 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 6-7 Selectie- en adviesgesprekken bij Zorgservice XL / Assessment
Week 8 Arbeidsvoorwaardengesprek en inwinnen referenties

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 28 januari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (020 - 3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!