Close

Close

Algemeen Directeur for Noord Nederlands Orkest (NNO)

Logo blauw met rood

Bedrijfsinformatie

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) neemt al jaren een vooraanstaande positie in het Nederlandse orkestenbestel in. Al vanaf de oprichting in 1862 lukt het om van grote waarde te zijn voor de noordelijke samenleving. Zijn huidige vorm kreeg het orkest na de fusie tussen het Noordelijk Filharmonisch Orkest en het Frysk Orkest in 1989. Als reisorkest toert het NNO daar jaarlijks langs elf concertzalen, zes openluchtlocaties en diverse festivals in Fryslân, Groningen en Drenthe. De Oosterpoort in Groningen is de thuiszaal; daar repeteert het orkest met zijn vaste kern van ca. 75 musici en flexibele remplaçantenschil. Met educatieve projecten en kamermuziek worden nog eens talloze scholen, kerkjes, dorpshuizen en zorgcentra in het Noorden bereikt. Daarnaast is het orkest in toenemende mate een landelijke speler van betekenis. Regelmatig worden optredens verzorgd in bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam of Tivoli Vredenburg in Utrecht. Bij de jaarlijkse begeleiding van de Nederlandse Reisopera speelt het NNO ook door heel Nederland.

Het NNO is in veel opzichten het meest veelzijdige orkest van Nederland, met een verrassende, eigenzinnige en brede programmering. Het orkest laat graag ‘nieuwe oren’ kennismaken met symfonische muziek en wil zo – als Nederlands oudste professionele symfonieorkest – een eeuwenoude traditie levend houden.
Het niveau van het orkest is daarbij gestaag gestegen, mede dankzij de aanwas van jonge, zeer getalenteerde musici en de leiding van inspirerende dirigenten. Ook de sterke publieksgerichtheid van het orkest werpt meer en meer zijn vruchten af. Het NNO is herkenbaar voor de echte liefhebbers, uitnodigend voor cultuurgenieters van alle gezindten en raakt daarnaast graag een snaar bij de mensen voor wie klassieke muziek nog onontgonnen terrein is.

Naast de musici zijn bij het orkest ca. 25 kantoormedewerkers in dienst. Binnen deze staforganisatie worden drie teams onderscheiden: Orkestzaken, Publiek & Markt en Bedrijfsbureau. Marcel Mandos is artistiek leider en programmeur van het orkest. Ingeborg Walinga bestuurt de organisatie als algemeen directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Meer informatie over het Noord Nederlands Orkest: www.nno.nu

Functieomschrijving

Aanleiding
Met ingang van 1 november a.s. vertrekt Ingeborg Walinga als directeur/bestuurder van het Noord Nederlands Orkest. Zij laat het NNO achter als een bloeiende, financieel gezonde organisatie die als toonaangevende speler in de culturele infrastructuur van Noord Nederland met diverse partijen samenwerkt en veel in zijn mars heeft. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe algemeen directeur, die de vooraanstaande positie van het orkest de komende jaren kan bestendigen en uitbouwen.

Toekomst
De subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW voor de periode 2021-2024 werd in september gehonoreerd. Daarbij werden drie thema’s benoemd die van belang zijn voor de toekomst van het NNO: (1) aandacht voor musici en hun eigenaarschap, (2) aandacht voor publiek bij het samenstellen van het programma en (3) de wijze waarop organisatiecultuur en -structuur daar nu en in de toekomst een rol bij spelen. Daarnaast is, mede vanwege de coronacrisis, de samenwerking tussen het NNO en SPOT geïntensiveerd. Getweeën formuleerden zij een klassieke muziekvisie waarbij zij “samen hoor- en voelbaar maken hoe klassieke muziek zich in de 21ste eeuw verhoudt tot het publiek, tot andere genres, disciplines en culturen, maar ook tot technologische ontwikkelingen en actuele maatschappelijke vraagstukken”. Tot slot zijn ook diversiteit en inclusie belangrijke aandachtpunten in de ontwikkeling van het NNO naar het Orkest van de Toekomst.

Functie-eisen

Voor het NNO zoeken wij een verbindende, vernieuwende en inspirerende nieuwe directeur. Iemand die de koers van het orkest onderschrijft en daar verder invulling aan geeft. Een strateeg, die samen met de artistiek leider, de andere leden van het MT en de adviseurs (HR en financiën), de OR en de Artistieke Commissie (AC) en in goed overleg met de Raad van Toezicht en alle externe stakeholders van het orkest de vertaling kan maken naar acties voor de organisatie. En die vervolgens optimale randvoorwaarden kan scheppen voor een slagvaardige organisatie- en managementstructuur met taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.

Tegelijkertijd moet het een besluitvaardig en daadkrachtig leider zijn, die het voortouw durft te nemen en met overtuiging kan optreden in de vele regionale en landelijke netwerken van het NNO. Die het leuk en belangrijk vindt om in de noordelijke culturele infrastructuur een rol van betekenis te spelen en het NNO als cultuurpijler een duidelijk gezicht te geven. Die het podium niet schuwt en trots is op het orkest, maar ook graag de ruimte geeft aan anderen om te excelleren.

Naast organisatiesensitiviteit is ook gevoel voor bestuurlijke verhoudingen belangrijk.
De directeur stuurt en begeleidt het beleidsontwikkelingsproces, is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen, subsidieaanvragen, visiedocumenten en jaarverslagen en voor het overleg met subsidiënten en fondsen, overheden en andere externe relaties. Dat vraagt om een communicatief sterke teamspeler, die vlot is met de pen en hartelijk en loyaal naar mensen. Kortom: een verbindend boegbeeld voor een ambitieus orkestbedrijf.

Een en ander leidt aanvullend tot de volgende functie-eisen en competenties:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de culturele sector
 • Goed thuis op de verschillende terreinen van de bedrijfsvoering
 • Grote affiniteit met de missie van de organisatie
 • In staat om een strategische koers uit te zetten en vast te houden
 • Resultaatgericht, consistent, probleemoplossend en besluitvaardig
 • Enthousiasmerend, ondernemend, visie op marketing en publiciteit
 • Communicatief zeer vaardig, in Nederlands en Engels
 • Een goede luisteraar, die de vraag achter de vraag herkent
 • Kan omgaan met weerstanden en emoties
 • Geeft vertrouwen en stimuleert zelfstandigheid en vernieuwing
 • Opereert op natuurlijke wijze in uiteenlopende netwerken
 • Ambassadeur pur sang
 • Generalist met oog voor details en kwaliteit
 • Goede gastvrouw/heer, die altijd klantgericht blijft
 • Representatief, maar wel met een eigen gezicht (en graag ook humor)

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Er wordt een marktconform salaris geboden.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het NNO. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 36 Plaatsing vacature online en in een aantal offline media (op 11 september)
Week 37-38 Responstermijn (tot 21 september)
Week 38-39 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 39 Presentatie van kandidaten aan het NNO (op 1 oktober)
Week 40-41 Selectie- en adviesgesprekken bij het NNO (op 8 oktober en 13 oktober) / Referentiecheck en gesprek met voltallige Raad van Toezicht
Week 42 Adviestraject met de OR
Week 43 Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 21 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!