Close

Voorbeeld: werken aan een efficiëntere en effectievere organisatie
Een landelijke vervoerder wil nog betere resultaten bereiken, sneller digitaliseren en makkelijker en sneller kunnen inspelen op veranderingen. Om dit te bereiken speelt een organisatiebrede transformatie, die zich onder andere richt op verbeterde resultaatsturing: het sturen op resultaten per waardeketen, over afdelingen heen, met behulp van multidisciplinaire teams.
Boer & Croon levert clusterleads die elk verantwoordelijk zijn voor één van de changedomeinen. Zij fungeren als motor van verandering, zetten voor de transformatie een stabiele organisatie en besturing neer en behalen tegelijkertijd concrete resultaten (op inhoud), bijvoorbeeld op het optimaliseren van de benuttingsgraad van het materieel: hoe zetten we de materieelvloot zo optimaal mogelijk in voor de reizigersdienst? En hoe ontwikkelen we de benodigde capabilities om als bedrijf structureel beter te kunnen sturen op de assetbenutting?